Zuyderland zoekt een

Adviseur Capaciteitsmanagement

Dienstverband

36

Opleidingsniveau

HBO, WO, HBO+

Standplaats

Sittard – Geleen Heerlen

Werkvelden

Ziekenhuizen

Zuyderland is één van de belangrijkste zorgaanbieders op de Zuid-Nederlandse zorgmarkt. Onze organisatie is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch Zorgconcern. Professionals werken bij Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Iedere dag opnieuw wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Heerlen en Sittard-Geleen), op hoog niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd. In de gastvrije omgeving is voortdurend oog voor verbetering van de kwaliteit. Daar zijn flexibele collega’s bij nodig die naar nieuwe uitdagingen en kansen zoeken. Mensen die graag willen werken en bouwen aan uitstekende patiëntgerichte centra.

Ben jij die adviseur die er voor zorgt dat Zuyderland Medisch Centrum het maximale uit de zorg weet te halen door een efficiënte capaciteitsinzet? Wij zijn op zoek naar een (senior) adviseur capaciteitsmanagement die Zuyderland helpt bij het optimaliseren van de balans tussen de vraag naar en aanbod van capaciteit.

Onze afdeling

De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Kwaliteit, Veiligheid & Bedrijfsvoering (KV&B) ondersteunt de organisatie bij het realiseren van de doelstellingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en bedrijfsvoering. De RVE is kader stellend op deze terreinen en vervult daarin tevens een initiërende, faciliterende en controlerende rol. Allereerst ondersteunt de RVE het management bij de uitvoering van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid en helpt (RVE-management, MSB, RvB) met het werken aan een verbetercultuur en zorgt zij ook voor adequate stuurinformatie ten behoeve van het management. Tevens neemt de afdeling de regie in integraal capaciteit management (ICM). Dit betekent dat zij zowel als inhoudelijk expert als procesbegeleider optreedt bij het managen van de capaciteitsinzet over beide locaties. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het integraal risicomanagement in de Zuyderland-organisatie. De output voor de patiënt/familie (gericht op waarden) is leidend in alle veranderingen. Zuyderland loopt voorop in het implementeren van ICM binnen het gehele ziekenhuis. Een uitdagende taak waarin de RVE KV&B een belangrijke rol vervult.

Wat ga je doen?

Als adviseur capaciteitsmanagement van de afdeling integrale capaciteitsplanning (ICP) draag je samen met jouw teamgenoten (4 personen) in samenwerking met de lijn zorg voor de optimale inzet en gebruik van de poliklinieken, diagnostiek, OK’s en verpleegcentrum.

De afdeling ICP ondersteunt ICP haar klanten bij diverse projecten en de implementatie van nieuwe manieren van werken. De afdeling ICP is tevens de partner als het gaat om scholen, begeleiden en initiëren en implementeren van verbeterprojecten om de integraliteit tussen zorgvraag en -aanbod te waarborgen en het patiënten proces te optimaliseren. Om dit te doen genereert de afdeling ICP dashboards met stuurinformatie en heeft ICP een belangrijke rol in het  (verander)proces van indelen en toekennen van capaciteiten.

De adviseur capaciteitsmanagement kan gaan deelnemen in overleggen waar over capaciteitsuitgifte wordt besloten op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau. Je begeleidt het proces van toekenning van capaciteiten en de interpretatie van de stuurinformatie, waardoor ICP ondersteunt bij de realisatie van onze organisatie brede doelen. De adviseur capaciteitsmanagement werkt veelal op projectbasis. Als projectmanager ben je betrokken bij het formuleren en verwerven van de opdracht. Vervolgens stel je het projectplan op en stemt dit af met de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Als projectmanager werk je samen met je opdrachtgever naar de resultaten van het project door te sturen op het proces en de beoogde doelstellingen.

Integraal capaciteitsmanagement is een relatief nieuwe en belangrijke pijler in de organisatie. Dit maakt dat het begeleiden van gebruikers in dit proces en het helpen in de verandering die zij doormaken onderdeel vormt van jouw werk. Hierdoor kom je dus in aanraking met een breed scala aan afdelingen binnen Zuyderland MC.

Een voorbeeld project

Vanuit het verpleegcentrum is de behoefte geuit naar een nieuwe manier van het roosteren van het personeel op basis van de methodiek van Evidence Based Staffing. Naast het bepalen van de norm per afdeling ondersteunt de adviseur capaciteitsmanagement ook bij de implementatie van de nieuwe verpleegkundige norm. Deze ondersteuning bestaat uit:

 • het trainen van de afdelingshoofden in de nieuwe wijze van roosteren;
 • het in kaart brengen van de toepassing ervan;
 • het begeleiden van evaluatiesessies waarin knelpunten in kaart worden gebracht en acties te verbetering worden uitgezet.

Wie ben jij?

 • Minimaal (post)HBO en bij grote voorkeur WO werk- en denkniveau (te weten logistieke, bedrijfskundige, organisatiewetenschappen, data-management, zorg gerelateerde master, management (in de zorg), veranderkunde opleiding/achtergrond).
 • Enkele jaren ervaring met bedrijfskundige achtergrond of leidinggeven is zeer gewenst.
 • Interesse in het vakgebied van capaciteitsmanagement is een must.
 • Ervaring met projectmanagement is een must.
 • Affiniteit met het interpreteren van data en vertalen naar een advies.
 • Kan verandering te weeg brengen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je beschikt over een helikopterview en legt gemakkelijk verbanden op hoog abstractieniveau.
 • In staat om mensen te enthousiasmeren, te motiveren, te stimuleren en te beïnvloeden.
 • Treedt verbindend op en brengt belangen bij elkaar.

Wat bieden wij?

Wij bieden een collegiale werkomgeving. Intensief samenwerken als team is voor ons belangrijk. Dit doen we in een gedreven werkomgeving, met veel ruimte voor persoonlijke groei. Binnen onze afdeling krijg je daarnaast veel vrijheid hoe je de te realiseren projecten vormgeeft en om mee te denken over de koers van de afdeling. Bovendien bieden wij je de mogelijkheid om flexibel te werken.

 • Het betreft een tijdelijk dienstverband als beleidsadviseur capaciteitsplanning voor de duur van één jaar met bij goed functioneren uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • De arbeidsduur is 36 uur per week.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuizen.
 • De salariëring is conform FWG salarisschaal 55 of 60 afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

Interesse?
Ben je enthousiast en wil je graag solliciteren? Dat kan via de knop ‘solliciteer’.

Inlichtingen zijn telefonisch in te winnen bij Jacqueline Trommelen, projectmanager, telefoonnummer 06-57249819.

Over Zuyderland Medisch Centrum
Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg geleverd.

 • Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandelingen Zuyderland Medisch Centrum: 1.023
 • Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen
 • Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken
 • Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948
 • Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen
 • Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen

Aanvullende informatie
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of externe kandidaten.