Zuyderland zoekt een

Afdelingsmanager Centrale Zorg Administratie

Dienstverband

36 uur

Opleidingsniveau

WO, HBO+

Standplaats

Sittard – Geleen Heerlen

Werkvelden

Ziekenhuizen

 

Jij bent de enthousiaste en gedreven verbinder die in Zuyderland administratieve processen in de juiste banen leidt en een efficiënte en betrouwbare registratie en facturatie neerzet.

De organisatie Zuyderland

Zuyderland is één grote zorgorganisatie met ruim 9.500 bevlogen medewerkers die elke dag de beste zorg leveren aan patiënten en cliënten; vanaf de geboorte tot aan de laatste levensfase. Vanaf 2019 bezit Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis op 2 locaties) dertien topklinische functies en behoort hiermee tot de top van Nederland. Zuyderland GGZ en Zuyderland Care, met Zuyderland Zorgcentra, Zuyderland Thuiszorg en Zuyderland Huishoudelijke zijn betrouwbare partners in de regio. In 2019 is een start gemaakt met de implementatie van de strategische koers ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’. Zo thuis mogelijk betekent ‘thuis bij de patiënt’ maar als opname onvermijdelijk is, ‘in een zo gastvrij mogelijke omgeving’ waarin de patiënt zich zo veel mogelijk thuis voelt. De strategie voorziet in de doelstelling om de groei van de zorgkosten te beteugelen door in te zetten op gerichte samenwerking in de zorgketen. Eén van de sleutelwoorden is verbinding; tussen Care en Cure en met ketenpartners in de regio.

In het verslagjaar 2019 realiseerde Zuyderland een positief financieel resultaat, zowel voor Care als Cure. De kredietwaardigheid van Zuyderland is door Fitch beoordeeld als zeer goed met een A+. Deze rating biedt Zuyderland de mogelijkheid op de kapitaalmarkt financiering aan te trekken die optimaal aansluit bij de zorgvisie en zorgvraag, en die de investeringen die nodig zijn om de strategie te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed en innovaties, mogelijk maken. De afgelopen jaren hebben we het fundament voor die toekomst wederom verder verstevigd, zodat we de komende jaren kunnen doorbouwen aan een nog krachtiger Zuyderland.

Meer informatie via http://www.zuyderland.nl.

De RVE Financiën

De RVE Financiën bestaat uit een tweetal administratieve afdelingen, de Centrale Zorgadministratie en de Centrale Financiële Administratie en vier Control afdelingen welke de businessunits care, cure, ggz en concern als businesspartner ondersteunen. Daarnaast zijn hier de afdelingen Zorgverkoop en Business Intelligence ondergebracht en beschikt Zuyderland over een Assurance & Compliance functie welke is ondergebracht bij de RVE Financiën. De RVE Financiën (110fte) is een professionele afdeling met een hoge ambitie in de ondersteuning van de organisatie bij het realiseren van een financieel gezonde organisatie. Het Management Team wordt gevormd door de afdelingsmanagers, welke als professionals hun eigen aandachtsgebied zelfstandig organiseren en aansturen en in het organisatiebelang de afstemming en samenwerking zoeken bij hun collega managers.

De medewerkers kenmerken zich door een hoge mate van betrokkenheid. Zuyderland vindt dit ook van groot belang en de betrokkenheid en professionaliteit worden gewaardeerd en gestimuleerd, evenals bewustwording over de rol die medewerkers vervullen binnen de organisatie. De afdeling Financiën kenmerkt zich door een informele sfeer. Er is veel vrijheid om invulling te geven aan de eigen rol. Die vrijheid vraagt echter ook om zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt samenwerking en over de grenzen heen kijken als vanzelfsprekend geacht.

Afdelingsmanager Centrale Zorg administratie

Als afdelingsmanager Centrale Zorg Administratie (CZA) geef je leiding en sturing aan vier teams met in totaal 73 medewerkers (56fte). Hierbij word je ondersteund door 3 beleidsmedewerkers en 1 teamleider. De teamleider verzorgt de directe aansturing van het team DBC Consulenten met 8 medewerkers (7,2fte) en het team DBC medewerkers met 45 medewerkers (31,3fte). Daarnaast maken het team Medische Registratie met zes medewerkers (4fte) en het team Facturatie met negen medewerkers (8fte) ook onderdeel uit van de afdeling die rechtstreeks door de afdelingsmanager worden aangestuurd.

De functie afdelingsmanager CZA kent drie primaire aandachtspunten: Inhoudelijke voortgang en betrokkenheid bij het registratie en facturatieproces, aandacht, coaching en begeleiding voor de medewerkers én continue aandacht voor efficiency, optimalisatie en innovatie. Met jouw teams ben je verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige registratie en facturatie van zorgproducten aan zorgverzekeraars, patiënten en andere (zorg)instellingen. Daartoe behoort een juiste inrichting van de registratieprocessen met als doel om de zorg in één keer juist te factureren aan de zorgverzekeraar.

Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van wet- en regelgeving rondom compliant registeren en declareren en de implementatie hiervan binnen Zuyderland. Je hebt genoeg ervaring om snel het gehele registratie en facturatieproces te kunnen overzien. Je houdt de hoofdlijn in de gaten en doorziet snel waar zaken anders lopen dan zou moeten. Je bent in staat om de details in te duiken en richting te geven aan verbeteringen. Je bent een echte verbinder en kunt de vertaalslag maken tussen de administratieve/financiële processen en de zorgprocessen. Eenduidige communicatie en advies geven over wet- en regelgeving is daarin een belangrijk onderdeel van je taken. Je neemt initiatief en coördineert projecten, en zorgt mede voor de technische inrichting en stelt beleid op omtrent de registratie en facturatie. Je onderhoudt enerzijds interne relaties met zorgverleners en management en anderzijds o.a. externe relaties met zorgverzekeraars en ketenpartners. Je bent verantwoordelijk voor de volledigheid van de facturatie en het functioneel beheer van de facturatie. Daarnaast geef je uitvoering aan het controleprotocol Horizontaal Toezicht en landelijke informatieverzoeken o.a. de aanlevering van de LBZ.

De teams en medewerkers werken zelfstandig. Je geeft de kaders weer, stelt prioriteiten en neemt besluiten. Je hebt ook oog voor het sociale aspect en biedt waar nodig een luisterend oor. In combinatie met het leveren van resultaten vraagt dit om een goede balans tussen menselijkheid en zakelijkheid. Door verdergaande automatisering neemt de efficiëntie binnen de CZA toe. Je initieert en begeleidt deze ontwikkeling en draagt zorg voor een juiste inrichting en een juist gebruik van systemen.

In deze functie rapporteer je aan de RVE manager Financiën. Het betreft een fulltime functie (36 uur).

Wie ben je?

Het Afdelingshoofd CZA die wij zoeken heeft een HBO+/ academisch denkniveau, aangevuld met ruime relevante leidinggevende ervaring. Je hebt ervaring met de complexe regelgeving op het gebied van de verrichtingen- en productregistratie binnen de ziekenhuiszorg. Je hebt sterke analytische vaardigheden, het vermogen om processen en risico’s te doorgronden. Je weet om te gaan met verschillende belangen en je bent oplossings- en resultaatgericht. Als persoon ben je open en toegankelijk, waardoor mensen je gemakkelijk weten te vinden en je gelooft in eigenaarschap, verbinding en positieve energie. Je bent communicatief vaardig en sociaal. Mensen typeren jou als een leuke en prettige collega met een no-nonsense aanpak. Binnen het MT Financiën ben je capabel en bereid om in alle thema’s mee te denken en een bijdrage te leveren aan de RVE-brede aangelegenheden/ onderwerpen.

De ontwikkelingen rondom digitalisering van administratieve processen is zeker niet aan jou voorbij gegaan. Je hebt aantoonbare ervaring met het digitaliseren van processen en bent, alleen al uit interesse, IT-minded. Ervaring met SAP is een pré.

Wat bieden wij?

Zuyderland biedt een marktconform salaris op basis van een 36-urige werkweek. Het betreft een functie voor 36 uur (1,0 fte). De functie wordt, afhankelijk van ervaring en opleiding, ingeschaald in FWG 65 van de CAO Ziekenhuizen. Secundair biedt Zuyderland een volledige 13e maand, mogelijkheden om je te ontwikkelen en voor het volgen van opleidingen. Het dienstverband is in eerste instantie voor de duur van één jaar. Het is echter geen tijdelijke functie en daarom zal het contract na gebleken geschiktheid en wederzijdse tevredenheid verlengd worden.

Interesse?

Word je enthousiast van het lezen van de functie en voldoe je aan de functie-eisen? Reageer dan direct met je CV en motivatiebrief. Solliciteren kan t/m 5 december.

Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of externe kandidaten.