Adelante zoekt een

AIOS

Dienstverband

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Hoensbroek

Werkvelden

Universitair Medische Centra, Ziekenhuizen, Overige

Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1200 professionals en medewerkers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie.
Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf!

 

 

Arts-assistent in opleiding tot specialist Revalidatiegeneeskunde
Voor 2023 zijn drie opleidingsplaatsen beschikbaar
(startdatum in overleg)

 

 

Wat ga je doen?
Adelante leidt je op tot een medisch specialist die klaar is voor toekomstige ontwikkelingen binnen de zorg. Je leert hoe je als dokter vanuit een holistische benadering patiënten coacht in het nemen van eigen regie en het vertonen van gezond gedrag bij een veranderde gezondheidssituatie. Je leert met respect voor autonomie samen met de patiënt en betrokken naasten beslissingen te maken, waarbij de focus vooral ligt op participatie. Onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van revalidatieartsen leer je zelfstandig zorgdragen voor de inhoud en kwaliteit van de revalidatiegeneeskundige behandeling van onze patiënten waarbij je samenwerkt met huisartsen, collega specialisten en andere verwijzers. Je leert ook hoe je hierin een belangrijke rol kan vervullen in een netwerk van bij een patiënt betrokken hulpverleners en andere stakeholders. Aan de hand van het ICF model analyseer je het functioneren van de patiënt en in combinatie met diens hulpvragen en ambities stel je een revalidatiediagnose en behandelplan op. Je werkt samen met verpleegkundigen, para- en perimedici, psychosociale en technische behandelaars om voor de patiënt tot een optimaal resultaat te komen. Je leert in een interdisciplinair behandelteam medisch leiderschap te tonen, waarbij in onderling overleg en samenhang de behandeling van de patiënt gevolgd en bijgesteld wordt. Vanzelfsprekend heb je regelmatig contact met de patiënt en diens naasten. Je leert in technische spreekuren met orthopedisch schoentechnici en – instrumentmakers lichaamsgebonden hulpmiddelen voor te schrijven. Je draagt bij aan de doelmatige advisering, aanschaf en verstrekking van hulpmiddelen en voorzieningen ten behoeve van de patiënt.
Je verricht wetenschappelijk onderzoek wat resulteert in een voordracht op een wetenschappelijk congres of een wetenschappelijke publicatie. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgverleningsbeleid, o.a. in de vorm van een project doelmatigheid danwel duurzaamheid, waarbij bewustwording van doelmatige en groene zorg steeds belangrijker is. Daarnaast ben je betrokken bij onderwijs aan onder andere studenten en co-assistenten van de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd.

 

 

Wie zoeken wij?
Je bent BIG-geregistreerd basisarts en hebt werkervaring op het gebied van bewegingsstoornissen, participatieproblemen en/of basis medische zorg. Je hebt 100% aandacht voor de patiënt en zet met plezier een stapje extra. Je bent een enthousiaste collega met een pragmatische werkhouding die goed kan samenwerken, maar ook in staat is beslissingen te nemen en grenzen kan aangeven.  Je bent je bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid als arts. Je bent in staat makkelijk om te gaan met de spelregels van de organisaties waar je ervaring opdoet. Verder heb je interesse in het geven van onderwijs aan medische studenten en de begeleiding van co-assistenten.

 

Kwaliteiten die wij als voorwaarde zien om het maximale uit je opleiding te halen zijn:
-        helder en effectief communiceren
-        in- en extern samenwerken
-        constructief en positief met feedback omgaan en kunnen geven aan anderen
-        wetenschappelijk denken
-        professioneel omgaan met thema’s als integriteit, ethiek en culturele verschillen
-        inzicht in (de ontwikkeling van) je competenties

 

De opleiding
Gedurende 45 tot 48 maanden volg je de medisch specialistische vervolgopleiding tot revalidatiearts conform de opleidingseisen van de RGS. In het licht van de landelijke ontwikkelingen m.b.t. individualisering en verkorting van de opleidingsduur is er naast een vaste minimum invulling van opleidingsonderdelen ruimte voor invulling naar eigen interesse.
-        Je  opleidingsschema stel je vóór aanvang van de opleiding vast in overleg met je opleider.
-        De opleiding start bij Adelante Revalidatie Volwassenen in het 1e  of 2e kwartaal van 2023 met klinische en poliklinische revalidatie van volwassenen in een centrum, daarna revalidatie van kinderen en jongeren bij Adelante of in Breda. Gevolgd door ziekenhuisrevalidatie bij een van de ziekenhuizen in het circuit (Heerlen, Venlo, Breda of eventueel Maastricht) en ten slotte het onderdeel academische profilering bij Adelante MUMC+. 
-        Je kunt drie maanden eigen invulling geven aan je opleiding door een keuzestage op eigen of ander medisch vakgebied binnen of buiten het opleidingscircuit.
Je kunt de opleiding versnellen met een onderbouwd individueel opleidingsplan. Een eerste aanzet overhandig je bij het sollicitatiegesprek. Informatie hierover vind je via deze link

 

 

Wat mag jij van ons verwachten?
Allereerst super collega’s met hart voor de revalidant!
-        Eén opleidings-/arbeidsovereenkomst met de diverse opleidingspartners voor de gehele duur van de opleiding.
-        Een salaris volgens tabel 4 CAO Ziekenhuizen.
-        Professionele begeleiding van ervaren en betrokken opleiders.
-        Een persoonlijk studiebudget om invulling te geven aan je individuele opleiding.
-        Werken in een enthousiast team dat frequent intervisiebesprekingen voert.

 

Hebben wij jouw interesse gewekt?
Zorg dan dat wij jouw sollicitatie vóór 12 september 2022 hebben ontvangen.
Solliciteer direct via de functieknop solliciteren. Vermeld zo mogelijk welk ziekenhuis voor het onderdeel algemeen ziekenhuis in het circuit je voorkeur heeft.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 30 september 2022. 

 

Nog vragen over deze vacature?
In het Regionaal Opleidingsplan OOR-ZON (ROP) vind je informatie over de inhoud en organisatie van de opleiding. Heb je procedurele vragen of wil je het ROP alvast inzien, , neem dan contact op met Marianne Logister, secretariaat opleidingen (045 528 2202 of m.logister@adelante-zorggroep.nl ). Voor inhoudelijke vragen kun je een mail sturen naar dr. E. de Klerk, revalidatiearts, opleider revalidatiegeneeskunde (e.klerk@adelante-zorggroep.nl). Vragen over de arbeidsvoorwaarden? Dan helpt de afdeling human resources je graag (045 528 2262).

 

Goed om te weten!
Screening van CV, diploma's, identiteitsbewijs, VOG (verklaring omtrent gedrag) en een referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.