Land van Horne zoekt een

Ambtelijk secretaris Centrale Cliëntenraad (CCR)

Dienstverband

9 uur gemiddeld per week

Opleidingsniveau

MBO niveau 3, MBO niveau 4

Standplaats

Weert

Werkvelden

Ouderenzorg

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is het overkoepelende orgaan van alle decentrale cliëntenraden binnen Stichting Land van Horne en vertegenwoordigt alle (potentiële) cliënten en komt op voor hun belangen. De CCR heeft taken en bevoegdheden conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Stichting Land van Horne.

De CCR bestaat uit vijf leden, exclusief de voorzitter. De vijf leden zijn afkomstig uit de lokale cliëntenraden. De onafhankelijke voorzitter is daarbij de eerstverantwoordelijke voor het functioneren van de Centrale Cliëntenraad en ziet erop toe dat de raad zijn taak naar behoren uitvoert. De ambtelijk secretaris treedt op als contactpersoon tussen de CCR, decentrale raden en bestuurssecretaris.

Jouw werk
Als ambtelijk secretaris ben je werkzaam op secretarieel, organisatorisch en ondersteunend gebied ten behoeve van de Centrale Cliëntenraad. Je draagt zorg voor een doelmatige inrichting en werkwijze van het CCR-secretariaat. Secretariële taken zoals het voorbereiden en uitwerken van formele en informele overleggen en bijeenkomsten en het bewaken van procedures en afspraken zijn jou op het lijf geschreven. Je staat in nauwe verbinding met de achterban (de decentrale raden) en ondersteunt de informatievoorziening over en weer.

Jouw ervaring
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een collega met goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Daarnaast beschik je over een relevante secretariële beroepsopleiding (MBO) aangevuld met een gerichte scholing op het gebied van ondersteuning van cliëntenraden. Je kunt je werkdagen flexibel inplannen, mede afhankelijk van de vergaderingen van de CCR. Je kunt zowel zelfstandig werken als in groepsverband opereren. Je houdt van plannen en organiseren en bent in staat prioriteiten te stellen. Daarnaast ben je accuraat, opmerkzaam, stressbestendig en representatief.

Wat wij je bieden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de intentie tot omzetting naar vast dienstverband. De arbeidsduur bedraagt 9 uur gemiddeld per week. Het salaris wordt ontleend aan FWG VVT. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kan je tot en met 31 juli contact opnemen met Olga Weijers, bestuurssecretaris a.i. via T. 06 40 73 88 29 en vanaf 1 augustus met Hans Kirkels, voorzitter CCR via T. 06 36 30 35 85.

Deze vacature staat zowel in- als extern uit. De gesprekken staan gepland op donderdag 27 augustus.