Sevagram zoekt een

Ambtelijk Secretaris OR (16 uur per week)

Dienstverband

16 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Heerlen

Werkvelden

Ouderenzorg
Staffunctionaris
Sevagram is dé betrouwbare partner die in staat is merkbaar betere mensgerichte zorg te bieden in de regio’s Parkstad, Heuvelland en Maastricht. Verspreid over 16 zorgcentra, 1 geriatrisch revalidatiecentrum en 2 hospices spelen onze 2100 medewerkers en 1100 vrijwilligers, een toonaangevende rol in het organiseren en regisseren van flexibele zorg op maat.

Met de Planetree certificering zijn wij officieel – en in zijn totaliteit – erkend als zorgorganisatie waar volgens de hoogste internationale standaard ‘uitstekende mensgerichte zorg’ geboden wordt.
Onze betrokkenheid, passie en deskundigheid vormen dan ook de bouwstenen van ons DNA, “Zorg met Bezieling”.

Wat ga je doen?
Geen dag is hetzelfde binnen de dynamische en innovatieve wereld van Sevagram. Als gevolg hiervan, zijn wij in staat jou, als Ambtelijk Secretaris OR, een zeer afwisselende en boeiende uitdaging aan te bieden!
Als Ambtelijk Secretaris lever jij enerzijds ondersteuning bij de beleidsvoorbereiding van de OR:
 • Je overlegt met het presidium en de Bestuurssecretaris over de agenda van de overlegvergaderingen tussen RvB en OR;
 • Je neemt deel aan de OR-vergaderingen en overlegvergaderingen evenals aan diverse commissies, werk- en projectgroepen;
 • Je verzamelt informatie en maakt deze gereed voor bestudering en bespreking;
 • Je organiseert de verkiezingen en scholingen;
 • Je draagt zorg voor de totstandkoming van en verspreiding van het jaarverslag;
 • Je adviseert de OR inzake procedures, regelgeving en wetten (WOR) en draagt mede zorg voor de naleving daarvan;
 • Je bewaakt de besluiten van de OR, waaronder begrepen de uitvoering van de besluiten en signaleert afwijkingen van staand beleid;
 • Je volgt in en externe ontwikkelingen m.b.t. de Wet Op Ondernemingsraden (WOR) en deelt deze met de OR en organisatie.

Anderzijds, verricht je als Ambtelijk Secretaris alle voorkomende administratieve en secretariële werkzaamheden ten behoeve van de OR. Hierbij kan je denken aan het:
 • Opstellen van het jaarverslag;
 • Plannen van vergaderingen, agenda samenstellen en het verzorgen van de benodigde vergaderstukken;
 • Notuleren van vergaderingen en deze uitwerken;
 • Bewaken van de afspraken en de voortgang van de afgesproken werkzaamheden en daaruit voortvloeiende werkzaamheden afhandelen;
 • Verzorgen van documentatie en aanleggen van archieven en dossiers van de OR;
 • Verzorgen van correspondentie van de OR;
 • Deelname regelen aan scholingsactiviteiten;
 • Mede voorbereiden van de OR begroting en mede bewaken van het budget.

Je bent een volwaardige gesprekspartner, die vanuit het perspectief van de (WOR) en de daaraan gekoppelde procedures en processen, gevraagd en ongevraagd informeert en adviseert over verloop van advies- en instemmingstrajecten. Je ondersteunt het DB bij het bewaken en het monitoren van de kwaliteit van de procedures van het OR werk en de medezeggenschapsprocessen. Ook neem je deel aan relevante overlegsituaties, project- en werkgroepen en kan je projecten aansturen, coördineren en/of projectplannen opstellen.
Ben jij iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat en dé Ambtelijk Secretaris OR is die deze boeiende uitdaging graag aangaat?
Reageer dan snel en vertel ons hoe jij aan de hand van je persoonlijkheid, kennis en ervaringen aansluit op deze functie.

We nodigen jou graag uit als jij:
 • Over een MBO/HBO werk en denkniveau beschikt;
 • Adequate kennis hebt van wet en regelgeving – met name op procedureel vlak - inzake medezeggenschap en ervaringskennis hebt op het gebied van automatiseringspakketten aangevuld met een goede kennis van de Nederlandse taal;
 • Zelfstandig de werkzaamheden kan verrichten volgens richtlijnen, procedures en gemaakte afspraken;
 • Prioriteiten naar eigen inzicht kan stellen en situaties kan overzien in hun onderlinge samenhang en hier efficiënt op kan reageren;
 • Goede sociale vaardigheden kan toepassen en kan omgaan met tegenstrijdige belangen;
 • Het vermogen hebt tot luisteren en gebrekkige informatie kan interpreteren;
 • Gevoel hebt voor verhoudingen, tactvol kan optreden en een beschikt over een bepaalde mate van overtuigingskracht;
 • Je beschikt over goede mondelinge en bovenal uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en je tevens in staat bent je uit te drukken middels grafieken en tabellen.

Wij kan jij van ons verwachten?
Wij bieden jou als Ambtelijk Secretaris OR een deeltijdse 16 uren positie aan in een gezonde organisatie met hoge ambities die dienstverlening en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Deze functie is uitermate geschikt om te combineren met een HBO studie, bijvoorbeeld bedrijfskunde, juridisch, HR. We nodigen studenten dan ook van harte uit te reageren.
Je ontvangt hiërarchische leiding van de secretaris Raad van Bestuur en functionele leiding van de voorzitter OR.
De salariëring is vastgesteld op basis van FWG schaal 45 (CAO VVT).
Initieel zal gestart worden met een jaarcontract, waarna dit bij gebleken geschiktheid, wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Lijkt jou dit leuk?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Solliciteer dan voor 30 juli 2023 met een cv en motivatiebrief.

Heb je nog vragen? Neem contact op en wij vertellen je graag meer!