Wel.kom zoekt een

(ambulant) Jongerenwerker(s)

Dienstverband

Bepaalde tijd
28-36 uur

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Roermond

Werkvelden

Jeugdzorg, Sociaal Werk

Wel.kom is een brede welzijnsinstelling die met beroepskrachten en vrijwilligers burgers versterkt in hun eigen mogelijkheden. Binnen de werkmaatschappij Wel.kom Roermond zijn wij op zoek naar

Het jeugd- en jongerenwerk investeert op pedagogische wijze in jongeren en hun omgeving waarbij zij gestimuleerd worden hun eigen talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Jongeren worden in staat gesteld deel te nemen aan de maatschappij en een eigen plek te verwerven.
Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren die een extra zetje nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving, bij hun identiteitsontwikkeling en bij het opgroeien tot evenwichtige en zelfbewuste volwassenen.
Als jongerenwerker leg en onderhoud je actief contact met tieners en jongeren op locaties van Wel.kom en in de openbare ruimte. Je kent de valkuilen en risico’s bij het opgroeien en weet hoe je kunt vormgeven aan preventie. Je maakt verbinding met ouders, de wijk, het onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen en indien nodig met hulpverlening. Je kent de leefwereld van jongeren, hebt een brede blik op de buurt en weet hun vragen en behoeften op creatieve wijze te achterhalen.

Kerntaken

 • Je ondersteunt en activeert jongeren om hun tijdsbesteding constructief in te vullen, coacht hen daarbij en stelt jongeren in staat zelf kansen en talenten te ontdekken.
 • Je bezoekt groepen jongeren in de openbare ruimte.
 • Je leidt jongeren toe naar activiteiten in de buurt of stad.
 • Je signaleert risico’s van jongeren in hun gedrag en sociale leefomgeving zo veel mogelijk in een vroegtijdig stadium c.q. anticipeert op mogelijk te ontstane risico’s door proactief in te zetten op preventie.
 • Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt dit.
 • Je stelt werkplannen en begrotingen op en bewaakt deze.
 • Je registreert de voortgang van de trajecten in een registratiesysteem.

Voor deze functie zoeken wij iemand die voldoet aan het volgende profiel:

 • Je legt gemakkelijk contact met jongeren, ongeacht hun achtergrond.
 • Je kunt intercultureel denken en werken.
 • Je bent en blijft op de hoogte van de diverse jongerensubculturen.
 • Je staat stevig in je schoenen, bent stressbestendig en vaardig in conflicthantering.
 • Je werkt op onregelmatige tijden.
 • Je bent in staat om problemen van jongeren bespreekbaar te maken en om jongeren te motiveren deze problemen aan te pakken.
 • Je legt gemakkelijk contact met samenwerkingspartners en buurtbewoners (bij overlast) en vormt een brug tussen jongere(n) en volwassenen in hun omgeving, hetzij buurtbewoners, hetzij professionals.
 • Je bent in staat om (zorg)signalen te bespreken met collega’s, ouders en relevante externe partners.
 • Je bent op de hoogte van de sociale kaart en weet hiervan optimaal gebruik te maken.
 • Je kunt zelfstandig opereren maar werkt tegelijkertijd goed samen in teamverband.

Wel.kom vraagt:

 • een afgeronde en voor deze functie relevante hbo-opleiding;
 • rijbewijs BE en in bezit van auto;
 • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van jongerenwerk.

Wel.kom biedt:

 • een moderne organisatie met oog voor mensen;
 • afwisseling, zelfstandigheid en een prettige werksfeer;
 • salaris en rechtspositie volgens CAO Welzijn: SCW-3, schaal 8.

Solliciteren
Schriftelijke sollicitaties voorzien van cv kunnen gemaild naar vacature@welkom.nu onder vermelding van “vacature jongerenwerker”.

Meer informatie
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Henny Geraedts, teammanager Wel.kom-Roermond via M 06 21 12 49 47.