Laurentius Ziekenhuis zoekt een

Anesthesioloog (20-095)

Dienstverband

45 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Roermond

Werkvelden

Ziekenhuizen
"Anesthesioloog"

Vacaturenummer 20-095, 0,9 - 1,0 fte

Over het Medisch Specialistisch Bedrijf Laurentius
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Laurentius (MSBL) is een maatschap waarbinnen alle vrijgevestigd medisch specialisten van het Laurentius Ziekenhuis Roermond verenigd zijn. Deze maatschap telt 90 maten en is georganiseerd in 19 organisatorische eenheden. Meerdere organisatorische eenheden voeren tevens praktijk buiten het Laurentius Ziekenhuis. Het is onze ambitie om state of the art medische dienstverlening te verzorgen voor onze regio. Hiervoor creëren we een uitdagend werkklimaat zodat ontwikkeling van persoonlijke ambities, opleiding en samenwerking kunnen worden verwezenlijkt.

Wie ben jij?
In verband met de pensionering van een van onze maten zoekt de organisatorische eenheid anesthesiologie en pijnbestrijding per 1 januari 2021 een allround, ambitieuze anesthesioloog met interesse en/of ervaring in managementtaken.

Collegialiteit, communicatieve vaardigheden en een patiëntgerichte visie, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat, is daarbij vanzelfsprekend.

Jouw nieuwe werkplek
De organisatorische eenheid anesthesiologie bestaat uit 8 anesthesiologen, waardoor de anesthesiologie in volle breedte wordt uitgeoefend. Er zijn 2 anesthesioloog-pijnspecialisten werkzaam in de polikliniek voor pijngeneeskunde.

Jouw functie omvat in hoofdzaak anesthesiologische praktijkvoering op het operatiekamercomplex, met aandacht voor de echogeleide locoregionale anesthesie. Jouw deelname in de dienstenstructuur is op basis van jouw FTE deelname binnen de vakgroep.

Het OK-complex van het Laurentius Ziekenhuis bestaat uit zeven operatiekamers en twee poliklinische operatiekamers. Alle specialismen, met uitzondering van cardiochirurgie, zijn vertegenwoordigd binnen het ziekenhuis. De longchirurgie wordt in de breedste zin van het woord uitgeoefend. Ditzelfde geldt voor de minimaal-invasieve chirurgie (o.a. bijnierchirurgie).
Verder vervult de vakgroep anesthesiologie een centrale rol in het peri-operatieve proces.

Wat vragen wij van jou?
  • Een afgeronde opleiding tot Anesthesioloog
  • BIG geregistreerd en geldige inschrijving in het Specialisten Register (RGS)
  • I nteresse en/of ervaring in managementtaken
Wat krijg je daarvoor terug?
De anesthesiologen zijn vrijgevestigd en individueel lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf Laurentius (MSB-L). Binnen het MSB-L vormen zij de organisatorische eenheid Anesthesiologie. Het betreft een vacature in de Maatschap MSB-L.
Toetreding tot de Maatschap MSB-L zal volgens de vastgestelde toetredingsprocedure verlopen, waarbij onder andere eerst een 'aspirant maat' status wordt bekleed in de vorm van een AMS-arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Aansluitend volgt er toetreding tot de vrijgevestigde maatschap MSB-L.
Indien het MSB-L met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, vraagt het een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Informatie en procedure
Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij dhr. drs J.M.E. Anderson, anesthesioloog-pijnspecialist of dhr. dr. R.L.J.G. Maassen, anesthesioloog op 0475 - 382222.

Tot 15 augustus 2020 kun je reageren via het sollicitatieformulier.

Wil je eerst meer weten over deze functie?
Bel of mail dan naar Secretariaat MSB
+31 475 382 222
msbsecretariaat@lzr.nl