Zuyderland zoekt een

Anios Spoedeisende Hulp

Dienstverband

Gemiddeld 38 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Sittard – Geleen Heerlen

Werkvelden

Ziekenhuizen

Zuyderland is één van de belangrijkste zorgaanbieders op de Zuid-Nederlandse zorgmarkt. Onze organisatie is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch Zorgconcern. Professionals werken bij Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Iedere dag opnieuw wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Heerlen en Sittard-Geleen), op hoog niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd. In de gastvrije omgeving is voortdurend oog voor verbetering van de kwaliteit. Daar zijn flexibele collega’s bij nodig die naar nieuwe uitdagingen en kansen zoeken. Mensen die graag willen werken en bouwen aan uitstekende patiëntgerichte centra.

Onze afdeling

De Spoedeisende Hulp afdeling is de poort tot het moderne Zuyderland Medisch Centrum en ontvangt jaarlijks 25.000 patiënten op locatie Sittard-Geleen en 35.000 patiënten op locatie Heerlen. Je werkt in een fraaie, inspirerende omgeving die je domein zal worden. Het nieuwe gebouw op locatie Sittard-Geleen, nu 7 jaar in gebruik, en de nieuwe vleugel op locatie Heerlen, nu 1 jaar in gebruik, zijn voorzien van diverse slimme ICT-systemen die faciliterend werken voor zowel de patiënt als de professional. De SEH is op beide locaties gesitueerd naast de Huisartsenpost. In Zuyderland Medisch Centrum werk je nagenoeg papierloos. Het Elektronisch Patiënten Dossier en het Ziekenhuis Informatie Systeem zijn volledig digitaal en werkplek onafhankelijk te raadplegen.

De functie

Je werkt professioneel samen met SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, aio’s, anio’s en medisch specialisten. Met een vast team van SEH-verpleegkundigen, verpleegkundigen observatorium, spreekuurassistentes en gipsverbandmeesters staan wij garant voor een professioneel en toekomstgericht zorg- en opleidingsklimaat.

Deze functie biedt basisartsen de mogelijkheid zich de vaardigheden eigen te maken die relevant zijn voor dit vakgebied en kan een goede voorbereiding zijn op een eventuele opleiding tot SEH-arts of anderszins. Je participeert in multi-disciplinair onderwijs.

Basisartsen zullen zowel op de locatie Sittard-Geleen als locatie Heerlen worden ingeroosterd.

Wie ben jij?

 • Diploma basisarts. 
 • BIG-geregistreerd.
 • Een brede interesse in het vakgebied.
 • Je zoekt nauwe samenwerking met andere professionals.
 • Goede sociale, organisatorische en communicatieve vaardigheden.
 • Bereidheid tot het verrichten van alle diensten.
 • NB: ook als je binnenkort afstudeert, word je uitgenodigd om te reageren.

Wat bieden wij?

 • Zuyderland Medisch Centrum, afdeling Spoedeisende Hulp.
 • Aanstelling voor bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar.
 • Deelname aan ABCD cursus.
 • Deelname aan ATLS.
 • Mogelijkheid om op beide locaties ervaring op te doen.
 • Salariëring binnen FWG functiegroep 65.
 • Gemiddeld 38 uur per week.
 • Werktijden: wisselend.
 • Werkdagen: ma t/m zo.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Dhr. J. Gilissen, unitmanager SEH beide lokaties, per mail via j.gilissen@zuyderland.nl
Mw. M. Franssen, SEH-arts beide lokaties, per mail via m.franssen@zuyderland.nl

Aangezien er verspreid over het jaar meerdere vacatures vrijkomen, zullen wij uw sollicitatie bij één van de gespreksronden betrekken.

Over Zuyderland Medisch Centrum

Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg geleverd.
• Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandelingen Zuyderland Medisch Centrum: 1.023
• Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen
• Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken
• Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948
• Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen
• Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen

Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.