Envida zoekt een

Casemanager Dementie

Dienstverband

24-36 uur

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ouderenzorg

In de Maastricht en Heuvelland is binnen het ketenzorgprogramma Hulp bij Dementie door veel professionals en organisaties geïnvesteerd om de zorg rond mensen met dementie te verbeteren. Momenteel is een team van veertien casemanagers dementie in de regio werkzaam. Wij zoeken een ervaren en gemotiveerde collega voor de regio Maastricht en Heuvelland. (Voor de duur van een jaar contract en bij gebleken geschiktheid voor vast).

De functie

Als casemanager dementie ben je hét aanspreekpunt binnen de zorgketen rondom een cliënt. Je bent gekoppeld aan meerdere huisartspraktijken in Heuvelland of Maastricht, waarbij de huisarts de medische regie over de patiënt behoudt. Als casemanager dementie werk je samen met alle betrokken zorgverleners, waarbij jij complementair taken uitvoert. Je hebt de regie in de cliëntsituatie wat betreft het coördineren van zorg en dienstverlening.

Je stelt het ketenproces centraal en neemt voor wat betreft de inhoudelijke taken een onafhankelijke positie in ten opzicht van de participerende organisaties. Je bent verantwoordelijk voor het actief volgen en begeleiden van de cliënt en zijn naaste omgeving. Je organiseert en coördineert de noodzakelijke ondersteuning voor cliënt en mantelzorger(s) en je spreekt zorgverleners aan op hun rol en verantwoordelijkheden binnen het traject.

Het profiel

Je beschikt over:

 • Bij voorkeur HBO-V (verpleegkundige niveau 5), of andere passende hbo-opleiding;
 • Casemanagementopleiding is een pre of de bereidheid deze te willen volgen;
 • Affiniteit met de doelgroep, dit komt o.a. tot uiting in uw eerdere werkzaamheden en ervaringen;
 • Kennis van de sociale kaart van dementie en de daarbij optredende knelpunten;
 • Ervaring met het coördineren van werkzaamheden;
 • Ervaring met het werken in een netwerkorganisatie is een pre;
 • Een hoge mate van zelfstandigheid;
 • Uitstekende communicatieve eigenschappen;
 • Het vermogen tegengestelde belangen te kunnen overbruggen en door te zetten;
 • Rijbewijs en auto.

Als casemanager ben je in staat:

 • De cliënt en zijn naasten vraag- en belevingsgericht te ondersteunen en te begeleiden in alle fasen van zijn/haar ziekteproces, en versterkt (zo veel als mogelijk) het zelfmanagement.
 • De complexiteit van de gezondheid- leefsituatie van de cliënt in te schatten op lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel welbevinden en de nodige zorg en ondersteuning te organiseren.
 • Een sensitieve en reflectieve houding te hebben ten aanzien van moreel-ethische en juridische dilemma’s met bewaking van eigen grenzen.
 • De kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan cliënten en diens naasten in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren.
 • Oog te hebben voor- en mee te denken in innovatieve ontwikkelingen en projecten

Ons aanbod

Een uitdagende functie voor 24 - 36 uur per week. Je verricht je werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen (de stuurgroep) van het ketenzorgprogramma dementie en legt verantwoording af aan de ketenregisseur. Je komt in dienst bij Envida. De functie is ingeschaald in FWG 50 van CO VVT.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt je terecht bij Judith Lansink, ketenregisseur. Je kunt ook een uitgebreid functieprofiel aanvragen. Judith Lansink is te bereiken op tel. nr. 06 12 25 51 24. Raadpleeg ook voor meer informatie www.hulpbijdementie.nl.

Reageren

Jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je vóór 25 oktober richten aan Hulp bij Dementie, t.a.v. Judith Lansink, judith.lansink@hulpbijdementie.nl.
Na ontvangst van jouw brief word je geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure.