Meditta Holding BV zoekt een

Cliëntenraad Meditta

Dienstverband

Opleidingsniveau

MBO niveau 1, MBO niveau 3, MBO niveau 4, HBO, WO, MBO niveau 2, HAVO, VMBO, HBO+

Standplaats

Sittard

Werkvelden

Eerstelijnszorg

 

Meditta Holding BV is dé eerstelijnsorganisatie van, voor en door huisartsen in Midden-Limburg en Westelijke Mijnstreek. Daar waar de organisatie van de zorg op individueel huisartsenpraktijkniveau ophoudt en collectieve organisatie wenselijk of noodzakelijk is, neemt Meditta de organisatie over en ondersteunt daarmee de huisartsen die zich hebben aangesloten. Meditta ondersteunt de huisartsen met o.a. zorgprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening, spoedzorg en eerstelijnsdiagnostiek.

De Cliëntenraad Meditta is op zoek naar:

1 lid cliëntenraad

Functie

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van Meditta. Gevraagd of ongevraagd wordt advies gegeven aan de Raad van Bestuur. De cliëntenraad kijkt met een kritische blik of de dienstverlening, het beleid en de kwaliteit van Meditta aansluit bij de vraag van de cliënt. De cliëntenraad houdt zich bezig met de gemeenschappelijke belangen van de gebruikers van de verschillende diensten die Meditta aanbiedt. Hierbij wordt de actuele wet- en regelgeving op de voet gevolgd.

Kandidaat profiel

  • Affiniteit met de gezondheidszorg. In het bijzonder met de dienstverlening en belangen van de cliënten van Meditta;
  • Zich kunnen inleven in de belangen van cliënten en in staat zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen;
  • In staat zijn beleidsstukken te lezen, een visie te vormen en te adviseren vanuit het cliëntenperspectief;
  • Kennis van wet- en regelgeving;
  • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
  • Woonachtig in de regio Midden-Limburg of Westelijke Mijnstreek.

Persoonlijkheid

  • U bent kritisch, tactvol en constructief in uw optreden;
  • U bent in staat om voldoende afstand te nemen van persoonlijke belangen, u beschikt over een open houding en kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • U kunt samenwerken en netwerken met mensen van binnen en buiten de cliëntenraad.

Aanbod

U kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de dienstverlening van Meditta in het belang van de cliënten. Voor uw werkzaamheden ontvangt u een reis- en onkostenvergoeding. Daarnaast zijn er scholingsmogelijkheden om uw taken goed te kunnen uitvoeren.

REAGEREN?

Uw reactie kunt u tot 7 augustus 2020 bij voorkeur per e-mail, sturen naar vacatures@meditta.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Miranda van den Bongarth, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad via 046 – 426 23 22 of kijk op www.meditta.nl. Postadres: Milaanstraat 100, 6135 LH Sittard.