Stichting Pergamijn zoekt een

Directeur bedrijfsvoering, 36 uur, Sittard

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Sittard

Werkvelden

Gehandicaptenzorg
Voor Stichting Pergamijn is Aardoom & de Jong op zoek naar een inspirerende en verbindende Directeur Bedrijfsvoering met een hart voor zorg en welzijn. Een directeur die koersvast is en vanuit het overstijgende belang bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige organisatie.

Wil jij werken in een ambitieuze en betekenisvolle omgeving? Heb je ervaring op een eindverantwoordelijke sleutelpositie waarin je op een natuurlijke manier schakelt tussen de medewerkers van jouw diensteenheden, Raad van Bestuur en mede MT-leden? Weet jij balans te houden tussen het optimaal uitvoeren van de dagelijkse bedrijfsvoeringsprocessen en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering? Dan gaan we graag met je in gesprek!

Directeur Bedrijfsvoering

(36 uur, Sittard)

Wat ga je doen als Directeur Bedrijfsvoering?

Je geeft leiding aan het Dienstencentrum en zorgt ervoor dat de teams effectief en efficiënt het zorgproces ondersteunen. Het gaat om de diensten: Businesscontrol, Financiën & Administratie, Proces- en informatiemanagement, Vastgoed & Huisvesting en Facilitaire zaken.

We zoeken voor Pergamijn een directeur die ervoor gaat zorgen dat de organisatie over een toekomstbestendige bedrijfsvoering beschikt. In nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur, Directeuren Zorg en de overige MT-leden, ontwikkel je met jouw team meerjarig beleid op het terrein van vastgoed, huisvesting, ICT en facilitaire zaken en ben je eindverantwoordelijk voor de financiële- en zorgadministratie.

Jij weet in jouw rol de goede balans te vinden tussen gecentraliseerd ontzorgen en de autonomie van de zorgprofessional. Daarnaast lever je een proactieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je bent je er bewust van dat er een opgave ligt in het hier en nu en tevens een uitdaging en ombuiging richting toekomst.

Op basis van de huidige strategische agenda, ligt het zwaartepunt van de functie de komende jaren op (strategische) cliënthuisvesting, facilitaire zaken en op het gebied van (financiële) werkprocessen. Daarnaast is de Directeur Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het digitaal ondersteunen van werkprocessen in de zorg én de ondersteunende diensten. Tevens ben je nauw betrokken bij de aansturing van overstijgende projecten die raken aan de hiervoor genoemde aandachtsgebieden.

Als coachend leider begeleid je je team in de verdere professionalisering. Als Directeur Bedrijfsvoering leg je verantwoording af aan de Raad van Bestuur en ben je medeverantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van Pergamijn.

Taken en verantwoordelijkheden (algemeen)
 • Je stuurt de teams binnen het Dienstencentrum integraal aan, waarbij de teams meer gaan opereren als procesgeorganiseerde teams.
 • Je bepaalt, in afstemming met jouw managers, de koers van de diverse diensteenheden en bent verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze koers.
 • Je ontwikkelt het strategisch beleid binnen de diverse deelgebieden, zodanig dat dit aansluit bij het strategisch organisatiebeleid.
 • Samen met de manager Vastgoed & Facilitair zet je in de komende jaren specifiek in op een stevige ontwikkeling van vastgoed en huisvesting die aansluit op de huidige én toekomstige bewonersprofielen
 • Je zorgt voor tijdige en accurate afstemming met betrokken stakeholders (directeuren, managers, medewerkers, gemeenten, leveranciers etc.).
 • Je volgt en vertaalt relevante ontwikkelingen en de eisen die door de (in- en externe) stakeholders worden gesteld naar beleid en de implementatie daarvan .
 • Je levert als Directeur een bijdrage aan de innovatie en ontwikkeling van de gehele organisatie.
 • Je fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur bij strategische vraagstukken.
 • Als Directeur Bedrijfsvoering stuur je op een financieel gezonde bedrijfsvoering en ben je tevens Concerncontroller van het RvB.
Wie ben je en wat breng je mee?

Als Directeur Bedrijfsvoering beschik je over ruime managementervaring op strategisch en tactisch niveau in een vergelijkbare organisatie. Je beweegt je natuurlijk in een complexe professionele organisatie en je hebt affiniteit met de doelgroepen van Pergamijn. Daarnaast beschik je over een passende bedrijfskundige opleiding en ben je in staat gebleken om mee te groeien in de ontwikkelingen van het vak bedrijfsvoering.

Je bent ambitieus en resultaatgericht, met ervaring in het integraal aansturen van projecten op de verschillende terreinen van de bedrijfsvoering. Je weet hoe je de bedrijfsvoering effectief en efficiënt inricht. Tevens ben je in staat om vanuit jouw rol en verantwoordelijkheden tijdig risico's voor de organisatie te identificeren en op het juiste niveau te adresseren.

Naast de kennis die je meebrengt, is het minstens zo belangrijk dat je je kunt vinden in de koers die is ingeslagen onder leiding van de Raad van Bestuur. De ontwikkelingen in de markt hebben er -mede- toe geleid dat er door de RvB in nauwe samenwerking met het MT een nieuwe strategie wordt ontwikkeld. Onder deskundige begeleiding van een externe partij vindt op dit moment een herijking en aanscherping plaats van de strategie. De nieuwe Directeur Bedrijfsvoering zal hier in worden meegenomen en worden gevraagd om zijn expertise en ervaring in te brengen in de realisatie van de nieuwe strategie en ombuiging die de nieuwe strategie vraagt.

Je hebt een open en onderzoekende houding, bent benaderbaar voor je mensen en hebt oor en oog voor wat speelt in de organisatie. Je ziet de mens achter de functie en weet de brug te slaan tussen strategie en uitvoering. Omgaan met tegengestelde belangen zie je als een uitdaging en met jouw ervaring, humor en relativeringsvermogen weet je partijen nader tot elkaar te brengen. Als de situatie erom vraagt, spreek je je duidelijk uit en ben je in staat om op integere wijze gevoelige situaties op een passende wijze bespreekbaar te maken.

Je bent iemand die communicatief vaardig is en vanuit coachend leiderschap de mens in de organisatie meeneemt in de te bewandelen koers. Je schakelt hierbij op een natuurlijke wijze tussen afstand en nabijheid. Met jouw enthousiasme, betrokkenheid en nieuwsgierigheid weet je mensen in beweging te brengen en draag je bij aan een gezonde werkcultuur. Je schuwt niet om een moeilijk beslissing te nemen en blijft ver weg van de aanpak 'zachte heelmeesters'.

Organisatie
Pergamijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van de cliënten en hun netwerk wordt invulling gegeven aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Pergamijn is een professionele partner en handelt vanuit hart, gelijkwaardigheid en respect. Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van ruim 700 cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland. Het bestuurscentrum is gevestigd in Sittard en is daarmee de basis en standplaats voor bestuur, directie en ondersteunende (beleids)afdelingen.

Pergamijn acteert binnen de dynamische wereld van de (gehandicapten)zorg. Thema's zoals kwaliteit van zorg, het vinden van voldoende gekwalificeerde werknemers en ketensamenwerkingen zijn voor Pergamijn actueel. Ook zal de aankomende periode geïnvesteerd worden in toekomstbestendige huisvesting, het herinrichten van processen en het beschikbaar maken van relevante stuurinformatie die aansluit bij de nieuwe strategie.

Arbeidsvoorwaarden
Stichting Pergamijn biedt een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd. De honorering is (voorlopig) vastgesteld conform FWG 75 CAO Gehandicaptenzorg. Naast een pakket van uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Stichting Pergamijn zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-directeur-bedrijfsvoering-stichting-pergamijn-6863819-11.html

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 6 mei 2022 tegemoet.

Voor de procedure zijn de volgende data vastgelegd:
 • Sluiting reactietermijn vacature - 6 mei 2022 (middernacht)
 • Interviews met kandidaten door Aardoom & de Jong - week 19
 • Eerste selectieronde bij Pergamijn - 19 mei 2022
 • Tweede selectieronde bij Pergamijn - 24 mei 2022
 • Eventueel assessment - 27 mei 2022
 • Afronding en arbeidsvoorwaardengesprek - vóór 1 juni 2022
Als Directeur Bedrijfsvoering bij Stichting Pergamijn heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom vragen we van iedere nieuwe collega een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten kan de vacature eerder worden gesloten, dus reageer meteen.

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via de link:

https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-directeur-bedrijfsvoering-stichting-pergamijn-6863819-11.html

Contactpersonen
Patricia Kruisbrink | E: patricia@aardoomendejong.nl | T: 06-41781139

Babette Haas | E: babette@aardoomendejong.nl | T: 06-82118669