Maastricht UMC+ zoekt een

Directeur Bestuursstaf

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
Als directeur Bestuursstaf ben je de linking pin tussen het bestuur en de organisatie en externe partijen. Je vervult een strategische rol en bent verantwoordelijk voor de uitvoerende schakel van het bestuur naar de organisatie. Je bent de eerste adviseur van het bestuur en bent verantwoordelijk voor het versterken van de ondersteuning aan de Raad van Bestuur op strategische dossiers zowel extern als intern. Je bent goed op de hoogte van relevante strategische ontwikkeling en weet deze te vertalen naar de juiste vraagstukken voor de verschillende overleggen. Je hebt een regierol bij de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en monitoring van organisatie breed beleid. Je bent primair een verbinder en communicator die het nieuwe besturingsmodel gebaseerd op vertrouwen, verbinden en transparante afwegingen vanuit verschillende perspectieven en stakeholders consequent weet voor te bereiden en te stimuleren.

Je bent integraal verantwoordelijk voor alle bedrijfsvoeringsaspacten binnen de Bestuursstaf.

Je hebt een leidinggevende rol naar alle teams: secretariaat, kernstaf, juristen, medisch ethische toetsingscommissie, post- en archiefzaken en overige adviseurs. Je geeft advies over de inrichting en het goed beleggen van de verschillende teams en taken, denk hierbij aan herschikking van diverse functies in relatie tot bijvoorbeeld servicebedrijven. Tenslotte bouw en onderhoud je als Directeur Bestuursstaf relevante professionele interne en externe netwerken.

Je bent verantwoordelijk voor het aanbrengen van verbeteringen in de informatievoorziening, de afstemming en de overlegstructuur en het versterken van de communicatie en profilering van het Maastricht UMC+. Je hebt een coördinerende, verbindende en ontwikkelende rol binnen strategische programma’s. Je versterkt de verbinding met adviesgremia en de onderlinge afstemming. Je zorgt voor nauwe afstemming met de bestuurssecretaris voor de agenda van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Wat vragen wij van jou?
Jij bent een verbinder en gericht op de samenwerking tussen mensen en processen. Je beschikt over een hoge mate van organisatiesensitiviteit en bent in staat om strategisch te adviseren en prioriteiten te stellen. Jij weet de rust te bewaren in een dynamische omgeving en je bent sterk in het aanbrengen van structuur, procesverbeteringen en het voeren van regie.

Je beschikt over een stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht. Je bent integer, durft mensen aan te spreken en maakt ook gevoelige zaken bespreekbaar. Je verdiept je in de positie en belangen van anderen en komt vanuit een helicopterview tot adequate probleemoplossingen.

Uiteraard ben je bekend met bestuurlijke wet- en regelgeving en besluitvormingsprocessen in politiek bestuurlijke omgevingen.

Je beschikt over een WO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar relevante leidinggevende ervaring.

Hoe ziet je werkomgeving eruit?
De Bestuursstaf coördineert voor de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ de strategische agenda, de advies- en besluitvormingsprocessen (daar waar nodig in afstemming met de Bestuurssecretaris), de verschillende overleggen en is daarin de verbindende schakel tussen de Raad van Bestuur en de organisatie. De Bestuursstaf onderhoudt relevante externe en interne netwerken om tijdig te kunnen adviseren en de agenda goed te kunnen voorbereiden. De afdeling bestaat uit zes teams en in totaal 35 medewerkers.

Aanstelling
Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 36 uur per week conform artikel 2.4.2 Cao umc, zijnde een tijdelijk contract vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3 Cao umc.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
  • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
  • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
  • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
  • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
  • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.


Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl .

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.