Stichting Pergamijn zoekt een

Directeur Zorg

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Sittard

Werkvelden

Gehandicaptenzorg
Wil jij als ervaren zorgmanager een betekenisvolle bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van onze professionele zorgorganisatie, die letterlijk en figuurlijk bouwt aan haar toekomst? Dan zijn wij op zoek naar jou!Pergamijn is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Directeur Zorg (36 uur)

Resultaatgerichte, daadkrachtige en ervaren people manager met een eigentijdse zorgvisieJouw werkomgeving

Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect. Bij Pergamijn zijn ca. 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers werkzaam die dagelijks kleur geven aan het leven van onze cliënten. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland.

De missie van Pergamijn is: zorg op maat met een scherp oog voor zelfstandigheid waar mogelijk.

Cliënten bouwen samen met de mensen uit hun omgeving en Pergamijn aan een eigen plek in de samenleving. Pergamijn is daarin de partner van de cliënt om de ondersteuningsvragen vorm te geven. Een open en transparante houding en werkwijze typeert het partnerschap. Door goed te luisteren naar de wensen van cliënten en hun naasten geeft Pergamijn invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contact met anderen. Pergamijn is daarin een professionele partner en handelt vanuit haar hart, gelijkwaardigheid en respect.

Om invulling te geven aan haar missie kiest Pergamijn voor de rol van het zijn van specialist voor complexe langdurige zorg. De organisatie bundelt haar kennis en kunde met die van netwerkpartners om zo zorgarrangementen op maat van de cliënt te creëren. Door te groeien als netwerkorganisatie is Pergamijn in staat om een bijdrage te leveren aan sector overstijgende cliëntvraagstukken.

Pergamijn acteert binnen de dynamische wereld van de (gehandicapten)zorg. Thema's zoals kwaliteit van zorg, het vinden van voldoende gekwalificeerde werknemers en ketensamenwerkingen zijn voor Pergamijn actueel. Ook zal de aankomende periode geïnvesteerd worden in nieuwe, toekomstbestendige, huisvesting voor cliënten en de organisatie. In 2019 is er in samenspraak met veel mensen binnen de organisatie een stevig en gedragen strategisch beleidsdocument opgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan heeft betrekking op de periode van 2020 tot en met 2025 en geeft een beeld van de drie richtingen waarin Pergamijn zich wil ontwikkelen:
  1. 1. Excelleren in zorgverlening en processen
  2. 2. Ketenpartner worden voor levensloopvraagstukken
  3. 3. Productleider in Wet langdurige zorg (Wlz)

Jouw baan

Pergamijn heeft flinke ambities. Maar er moet nog veel op gang worden gebracht. De organisatie is volop in ontwikkeling. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herpositioneren, herinrichting en verdere professionalisering van de zorgorganisatie. Samen met de collega Zorgdirecteur geef je hier vorm en inhoud aan de zorgvisie van Pergamijn.

Als directeur draag je, samen met je team van zorgmanagers- en professionals (>400 medewerkers), zorg voor een optimale dagelijkse zorg voor onze cliënten. Als lid van het directieteam geef je mede richting en sturing aan het integraal management en aan de strategische koers, positie en ontwikkelingsmogelijkheden van de totale organisatie. Je ontwikkelt, implementeert en evalueert het strategisch beleid ten aanzien van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, passend binnen de besturingsvisie en gericht op de realisering van de doelstellingen van de organisatie en in het bijzonder gebaseerd op de zorgvisie. Je bent integraal verantwoordelijk voor de zorg op de locatie Pepinusbrug (Echt) en de aansturing van het Gezondheidscentrum, de gedragskundigen, de hoofdwachten en de nachtzorg[1] . Daarnaast initieer je de strategische beleidsvorming en implementatie van het zorg- en behandelbeleid en bijbehorende inrichting en borging van de advisering, facilitering en ondersteuning.

Aanvullend aan het bovenstaande zijn de belangrijkste resultaatgebieden:

levert als lid van het directieteam een bijdrage aan het beleid van Pergamijn en adviseert de Raad van Bestuur inzake strategisch beleid

geeft - binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde en goedgekeurde beleids-, kwaliteitseisen en financiële kaders - vorm en uitvoering aan het zorgbeleid van het toegewezen zorggebied en diensten

draagt eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het beleid in het toegewezen zorggebied en diensten

is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve output binnen het toegewezen zorggebied en het pakket aan diensten

is projectverantwoordelijk voor de procesgang, inzet van middelen, beheersing en realisering van de aangewezen projecten

zorgt voor en een effectieve en efficiënte organisatie en is budget- en resultaat verantwoordelijk voor de toegewezen middelen binnen het verantwoordelijkheidsgebied

representeert Pergamijn in externe samenwerkingsverbanden en netwerken

Wat bieden we?
Pergamijn is een organisatie die investeert in ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Wij bieden een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is voorlopig ingedeeld in functiegroep 75. Daarnaast biedt de Pergamijn een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden, een collectieve ziektekostenverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn. De standplaats is Echt/Sittard.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org . Voor aanvullende informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Harry Heijkens, Directeur Zorg, 06-40578197 of Frank Frissen, Manager HR, 06-30166475.

Heb je interesse?

Solliciteer dan uiterlijk 23 januari 2021 via onze website: www.werkenbijpergamijn.nl .

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure en bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Wie zoeken we?
Pergamijn zoekt resultaatgerichte, daadkrachtige en ervaren people manager met passie voor de (gehandicapten-) zorg. Je hebt ruime integrale managementervaring op strategisch niveau in een complexe professionele zorgorganisatie en bent vertrouwd met de cliëntendoelgroepen van Pergamijn (bij voorkeur: moeilijk verstaanbaar gedrag, autisme en/of senioren met (ernstige) verstandelijke beperkingen). Je beschikt over een passende academische opleiding (bvk. orthopedagogiek, (GZ-) psychologie of geneeskunde) aangevuld met relevante bedrijfskundige kennis en opleiding (bv. MBA). Daarnaast heb je ruime leidinggevende ervaring met een coachende stijl van leidinggeven en goed in staat om beleid en werkvloer met elkaar te verbinden. Je bent organisatiesensitief met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren. Tenslotte ben je een uitstekend communicator en vaardig netwerker, in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving.