Mondriaan zoekt een

Diverse opleidingsplekken Verpleegkunde op zowel mbo- als hbo-niveau

Dienstverband

Opleidingsniveau

MBO niveau 1, MBO niveau 3, MBO niveau 4, MBO niveau 2

Standplaats

Heerlen Maastricht

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg

Onze organisatie
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) waar kinderen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en mensen met verslavingsproblematiek terecht kunnen. Samen met de cliënt zoeken we naar passende hulp die zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt. Wij streven ernaar hulp en zorg te bieden op het juiste moment, op de juiste plek en in de juiste vorm. Daarbij horen goede, veilige, solide en stimulerende woon-, werk- en leefomstandigheden en de mogelijkheid tot ontplooiing en ontwikkeling. Gelijkwaardigheid tussen mensen, respect en openheid zijn voor ons belangrijke waarden en zijn de leidraad in ons werk.

Mondriaan leidt op tot mbo- en hbo-verpleegkundige. Als verpleegkundige binnen de ggz begeleid je de cliënt bij het weer op orde krijgen van zijn dagelijks leven. Je bent een professional die verzorging en ondersteuning biedt en zorgt voor een prettige, veilige sfeer. Dit vraagt geduld, enthousiasme, creativiteit en doorzettingsvermogen. Maar ook 'gewoon doen'. Je bent je bewust dat jouw gedrag in verschillende situaties voorbeeldgedrag is voor de cliënt. Die heeft zelf moeite met 'gewoon doen' en is (tijdelijk) niet in staat om problemen voldoende het hoofd te bieden.

Je leert zelfstandig uitvoering te geven aan het verpleegkundig proces. Dit omvat:
- anamnese
- diagnosestelling
- opstellen van het verpleegplan
- uitvoeren van de verpleegkundige zorg
- evaluatie van de verleende zorg

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit allerlei deskundigen uit verschillende beroepsgroepen zoals verpleegkundigen, psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere therapeuten.

Mondriaan heeft twee hoofdlocaties (Heerlen en Maastricht) en een aantal kleinere locaties. Deze locaties liggen in regio Zuid-Limburg. Je wordt tijdens de opleiding op verschillende afdelingen geplaatst, verspreid over de verschillende locaties.

Opleidingsinformatie
Binnen Mondriaan kun je verschillende opleidingstrajecten volgen, afhankelijk van jouw wensen en je vooropleiding(en). Mogelijkheden zijn:

  • MBO-V instroom
  • MBO-V verkort voor IG
  • MBO-V Flextraject
  • HBO-V duaal instroom
  • HBO-V deeltijd

Solliciteren?
Surf naar http://www.mondriaan.eu/nl/voor-uw-carriere/vacatures en klik op vacature waar je voorkeur naar uitgaat. Hierin staat meer informatie over het dienstverband, het bijbehorende salaris, de startdatum en overige bijzonderheden

Dienstverband
De verschillende opleidingen Verpleegkunde worden bij voorkeur gevolgd in een fulltime dienstverband. Dit houdt een leerarbeidsovereenkomst in van 36 uur, waarbij er in de weken dat er een lesdag is, 7,2 uur lestijd is inbegrepen. Een parttime dienstverband is in sommige situaties bespreekbaar.

Mondriaan biedt baangarantie na afstuderen.

Bijzonderheden/aanvullende informatie
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met mw. B. Swinkels, coördinator praktijkopleiding Mondriaan via mailadres praktijkopleiders@mondriaan.eu.