Vereniging Woongroep Maasniel zoekt een

Enthousiaste coördinator voor woongroep

Dienstverband

28-32 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Roermond

Werkvelden

Gehandicaptenzorg

De Woongroep Maasniel is een ouderinitiatief dat sinds 2000 bestaat. Ouders zijn de drijvende kracht achter het initiatief dat 12 bewoners met een verstandelijke beperking een echt thuis geeft. De vereniging werkt met een visie die er op neer komt de bewoners kwalitatieve zorg, warmte en geborgenheid te geven. Kortom, zorg op maat, mede mogelijk gemaakt door een maximale besteding van de PGB gelden van de bewoners. Het zorgconcept van de vereniging is dat alle zorgverleners die in de woongroep werken direct worden gecontracteerd door de vereniging. Dit bevordert het werken volgens korte lijnen. 

Binnenkort komt de functie van Coördinator (28 - 32 uur) vacant.

Functieomschrijving
De coördinator is een belangrijke spil voor de woongroep. In deze verantwoordelijke functie geeft de coördinator mede vorm, inhoud en sturing aan het zorgconcept. In de woongroep zijn naast begeleiders ook interieurverzorgsters en gastvrouwen werkzaam. De coördinator werkt nauw samen met het bestuur, dat de eindverantwoordelijkheid draagt.

Taken en verantwoordelijkheden
Tot de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator horen o.a. (deels zijn deze taken te delegeren naar andere teamleden):

 • tot stand brengen van de gezamenlijk te bepalen doelstellingen; operationele doelen, projecten, diverse initiatieven;
 • inventarisatie zorg behoefte;
 • verantwoordelijk voor beheer en uitvoering van de zorgplannen;
 • verantwoordelijk voor het uitzetten van de medicatie;
 • analyse dagrapportages en MIC meldingen;
 • budgetverantwoordelijkheid mbt de uren die besteed worden (in samenwerking met financieel beheerder)
 • urenlijsten controle;
 • beheer voedingsbudget en kleine kas;
 • analyseren van ontwikkelpotentieel van de begeleiders en opstellen van een opleidingsplan;
 • roosterplanning;
 • regelen vervanging bij ziekte;
 • voeren van coaching/voortgangsgesprekken;
 • leiden vergaderingen/teamoverleg;
 • onderhouden van interne en externe contacten; o.a. gemeente, PSW, Wonen Limburg, buurtgroepen, sportclubs, etc.);
 • bijwonen ouder/verwantenoverleggen en bestuursvergaderingen;
 • vaststellen en up to date houden protocollen;
 • klachtenbehandeling;
 • facilitaire taken.

De coördinator zal een gedeelte van de uren werkzaam zijn binnen het rooster, en een gedeelte buiten het rooster (boventallig), en dat op diverse tijdstippen van alle dagen van de week. De intentie van deze verdeling is dat de coördinator naast ruimte voor coördinerende taken tevens een compleet beeld heeft van de zorgbehoefte van diverse bewoners tijdens verschillende momenten/activiteiten in combinatie met de zorg die vanuit het team wordt gegeven.

Profiel​

 • ervaring in de VG-sector;
 • aansluiten op de visie van de vereniging;
 • cliëntgerichte benadering;
 • willen werken in een regel arme omgeving;  pragmatiek en kleinschalige instelling zijn hierbij kernwoorden;
 • coachend/sturend/ toetsend;
 • pro-actief, signalerend, kordaat, met leidinggevende capaciteiten;
 • empathisch;
 • communicatief sterk;
 • kunnen werken in driehoeksverhouding cliënt, ouder en begeleider;
 • HBO werk en denk niveau.

De coördinator werkt samen met circa 12 begeleiders, 5 interieurverzorgsters, 2 gastvrouwen, stagiaires, studenten.
Elke vorm van dienstverband is bespreekbaar (ZZP, verloning, dienstverband).

Sollicitatie en informatie
U kunt uw reactie sturen aan Grace Wildenberg vóór 25 januari 2021. Klik hiervoor op de button 'direct solliciteren'.

Voor informatie kunt u bellen naar 06 53577875.