Mondriaan zoekt een

Ervaringsdeskundige bij Mondriaan

Dienstverband

16 - 36 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Heerlen

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg
Jij levert graag een bijdrage aan herstelgericht werken

Dienstverband: 16-36 uur per week
Soort dienstverband: Bepaalde tijd, 1 jaar met intentie tot verlenging voor onbepaald tijd
Kernfunctie: Ervaringsdeskundige 1
Dienstrooster: Dagdienst
Standplaats: Heerlen
Opleiding: Werk en denkniveau op HBO niveau, aangevuld met scholing op het vlak van ervaringsdeskundigheid.
Salaris: FWG 45 - CAO GGZ (min. € 1.955,-- en max. € 3.326,--)
Reageren voor: 1-12-2020
Werving: In- en externe werving (Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat).

Ervaringsdeskundige: bijdragen aan herstelgericht werken
Mondriaan biedt herstel ondersteunende zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, zodat zij maximaal gebruik maken van hun zelf oplossend vermogen en de mensen om hen heen. Het accent ligt op versterking van mogelijkheden en vaardigheden, zodat men werkt aan een betere balans tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid. Het streven is om zo veel als mogelijk zelf de regie te nemen in het eigen herstelproces en een zinvol leven voorbij de aandoening vorm te geven, als volwaardig lid van de samenleving. Vanzelfsprekend wordt iemand ondersteund in zijn kwetsbaarheid, maar de focus ligt vanaf dag één op wat iemand wél kan, zijn of haar talenten en mogelijkheden.

Het opnemen van ervaringsdeskundigen in alle lagen van de organisatie is een uitstekende manier om herstel ondersteunende zorg succesvol te implementeren binnen Mondriaan. Herstel ondersteunende zorg en daarbij de inzet van ervaringsdeskundigheid zijn in de hedendaagse psychiatrie krachtige elementen voor kwaliteit en vernieuwing: Hoe herpak je je leven na een ontwrichtende periode? Hoe voorkom je dat je weer terugvalt? Hoe ga je om met dagelijkse activiteiten? Hoe vind je weer een zinvolle levensinvulling? De ervaringsdeskundigen van Bureau Herstel hebben allemaal met dergelijke vragen en dilemma's moeten worstelen, maar kwamen na vallen en opstaan weer op een punt waarop zij de regie over hun eigen leven in eigen hand wisten te nemen. Ze kozen hun eigen pad. En nu stimuleren zij anderen ook hun eigen weg te vinden.

Het werk van de ervaringsdeskundige
Als ervaringsdeskundige kom je te werken bij Bureau Herstel dat als organisatieonderdeel is opgenomen binnen de sector preventie en participatie van Mondriaan. Vanuit Bureau Herstel worden diverse taken uitgevoerd zoals het organiseren en coördineren van herstel ondersteunende zorg, zoals o.a. herstelwerkgroepen, Stemmenhoordersgroepen en het geven van herstel trainingen, het opstellen van beleid m.b.t. de verdere doorgroei van bureau herstel met daarnaast het beschrijven van diverse protocollen en richtlijnen. Kortom houden de taken van bureau herstel het volgende in:
  • De ondersteuning van patiënten in samenwerking met het behandelteam waar de ervaringsdeskundige onderdeel van is
  • De uitvoering van herstelactiviteiten
  • Het creëren van maatschappelijke kansen. Hij draagt bij aan het scheppen van maatschappelijke ruimte en participatie.
Naast de werkzaamheden binnen bureau herstel worden de ervaringsdeskundigen ook voor een aantal uren ingezet bij de diverse organisatieonderdelen binnen Mondriaan ten behoeve van de juiste zorg richting de cliënt. Hierbij valt te denken aan de inzet binnen diverse F-ACT teams, de HIC en ART afdelingen, verslavingszorg, Kinderen & Jeugdigen, beschermd wonen, Radix, etc.

Mondriaan streeft erna om uiteindelijk binnen ieder organisatieonderdeel ervaringsdeskundigen ingezet te hebben.

De ervaringsdeskundige ondersteunt de cliënt bij het individuele herstelproces, bij zijn dagelijkse bezigheden en maatschappelijke participatie en emancipatie. Daartoe creëert hij vanuit (h)erkenning, reflectie en begrip ruimte zodat de cliënt zelf aan zijn herstelproces kan werken. De ondersteuning is een samenwerkingsproces waar, vanuit zelfbepaling, ook de omgeving bij betrokken kan worden. Dit zijn voor de cliënt belangrijke personen, maar ook maatschappelijke organisaties die ondersteuning bieden.

Ook ondersteunen de ervaringsdeskundigen bij het opstellen van de Crisiskaart, de WRAP, zijn ze actief als coach digitaal herstelverhaal, trainer in de cursus 'Werken met eigen ervaring (WMEE)' of zijn zij kartrekker in de herstelwerkgroepen. Ook worden steeds meer ervaringsdeskundigen bij Mondriaan toegevoegd aan F-ACT teams, de HIC, ART afdelingen, Forensisch F-ACT en Kliniek, Beschermd Wonen, Kinderen & Jeugdigen en leveren de ervaringsdeskundigen een belangrijke bijdrage aan het filmfestival Verfilmde Waan en zijn zij nauw betrokkenen bij de proeftuinen van de Nieuwe GGZ. Daarnaast nog vele andere initiatieven.

Wat neem je mee?
1. Eigen ervaring met ernstige psychische aandoeningen, ontregeling en ( gedwongen) opname.
2. Een aantoonbaar vergevorderd stadium in persoonlijk herstel en zelfregie
3. De persoonlijke ervaring met psychische kwetsbaarheid en de behandeling daarvan is geïntegreerd in ervaringskennis.
4. Een werk en denkniveau op HBO niveau, aangevuld met scholing op het vlak van ervaringsdeskundigheid.
5. Ervaring in het werkveld als ervaringsdeskundige.
6 . Proactief in het positioneren van de rol van ervaringsdeskundige naar patiënten en collega's van het behandelteam toe.
7. Een constructieve houding in de samenwerking met collega-ervaringsdeskundigen en andere disciplines met oog voor de wederzijdse aanvulling/versterking.

Wat wij bieden
Wij bieden jou gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Bij ons is er ruimte voor ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ontwikkelingen binnen het vakgebied bijhouden en we hebben binnen onze organisatie dan ook diverse mogelijkheden voor het volgen van cursussen, opleidingen en/of trainingen. Salaris en rechtspositie zijn conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg.

Daarnaast bieden wij opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden, een ruime verlofregeling en collectiviteitskorting op zorgverzekeringen. Er is een actieve personeelsvereniging en ruimte om met het team activiteiten te ondernemen.

Mondriaan
De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Lees hier ons verhaal. Meer informatie over Mondriaan vind je op onze website .

Is je interesse gewekt?
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Nicole Balk, (teamleider), bereikbaar op het nummer: 06 22412847

Heb je interesse, stuur dan een reactie via onderstaande button.

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.