Koraal zoekt een

Gebiedsmanager Jens

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Landgraaf

Werkvelden

Jeugdzorg
Samen anders doen

JENS biedt vanaf 1 januari 2019 in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal preventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties: Alcander, Koraal, Kracht in Zorg, Mondriaan, Radar, en XONAR. Daarnaast werken wij samen met ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal onder de noemer JENS. Wij vullen elkaar aan en bundelen onze expertise in de ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen en hun gezinnen.

We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. Daarom werken wij samen met de kinderen en jongeren, hun ouders, buurt en school. Wij ondersteunen en helpen jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving om problemen snel te signaleren en duurzame oplossingen te realiseren. Als dat nodig is, bieden wij ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek, dichtbij en integraal. Onze hulp is zo licht en gewoon als mogelijk maar direct intensief indien nodig. Het motto van JENS is: 'Samen anders doen'. Daarom zoeken wij de verbinding met organisaties en belanghebbenden in de buurt. De kernwaarden van JENS zijn: speels, eigenwijs en stoer.

Wij zoeken een nieuwe collega voor de functie van gebiedsmanager.

Als gebiedsmanager werk je in een andere zorgomgeving met veel variatie in taken en diversiteit in werkzaamheden en zorgvormen. Je draagt zorg voor planning, voortgang van de bedrijfsvoering en kwaliteit binnen het gebiedsteam en je geeft leiding aan het gebiedsteam. Als gebiedsmanager werk je intensief samen met de gedragswetenschappers in het gebied vanuit duaal leiderschap. Hierbij is de gebiedsmanager verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de gebiedsmedewerkers en de gedragswetenschapper voor de inhoudelijke aansturing.


Transformatie


De belangrijkste opgave voor JENS is de transformatie van hulp en ondersteuning aan jeugd. Met deze transformatie wil JENS bereiken dat risico's, problemen en achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord en aangepakt worden, met als uitgangspunt normaliseren in plaats van problematiseren. Daarom wordt hulp en ondersteuning bij voorkeur in de directe omgeving van de jeugdige geboden en zo licht- en kortdurend als mogelijk is. Als er intensievere en/of zwaardere hulp noodzakelijk is, dan wordt deze zo lang als dat nodig is verleend, waarbij de veiligheid van jeugdigen voorop staat.

Als Gebiedsmanager:

Vertaal je het jaarplan van JENS in een gebiedsplan, je voert het gebiedsplan uit en bent eindverantwoordelijk voor het behalen van de resultaten uit het gebiedsplan. Deze taken voer je samen uit met het gebiedsteam.
 • Geef je leiding aan de medewerkers in het gebied, schept randvoorwaarden, geeft sturing in lijn met de organisatiedoelen. Je coacht, managet en inspireert medewerkers in de gebiedsteams vanuit de missie en visie van JENS. En je creëert een goed en effectief werkklimaat voor de medewerkers.
 • Ben je een vast gezicht in het gebied en treedt hier op als ambassadeur van de visie van JENS. Je staat continue in verbinding met het gebied: burgers, buurt, verwijzers, onderwijs etc. Je organiseert en neemt deel aan relevante overleg- en samenwerkingsvormen.
 • Bewaak je of de dienstverlening aan kinderen, jongeren en ouders in het gebied adequaat verloopt.
 • Bewaak je de uitvoering van de inhoudelijke plannen, je monitort, bewaakt en stuurt op processen. Je bewaakt het toegekende budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten en/of overschotten. Je rapporteert maandelijks over de realisatie van de afspraken en de budgetten.

Wie zoeken wij?


De keuze valt op een enthousiaste manager die verbeter- en knelpunten in het gebied uitwerkt tot en denkt in mogelijkheden.
 • Je beschikt over relevant hbo werk-, denk- en opleidingsniveau en hebt leidinggevende of management ambities.
 • Je stuurt medewerkers aan binnen je gebied en fungeert daarnaast als aanspreekpunt, woordvoerder en stakeholder manager voor het gebied.
 • Je bent verantwoordelijk voor een bepaald inhoudelijk aandachtsgebied, bijvoorbeeld instroom of zorg. Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere thematische aandachtsgebieden.
 • Je bent JENS-breed verantwoordelijk voor een aandachtsgebied dat gekoppeld is aan een project.
 • Je adviseert het MT over het werkveld van het gebiedsteam.

Werken voor JENS


Je krijgt de kans om mee te werken aan de transformatie van de jeugdzorg in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal volgens de kernwaarden van JENS: Samen, Anders, Doen. Dat doen we door te investeren in preventie, eigen kracht, de-stigmatisering, de-medicalisering, normalisering en het vergroten van het probleemoplossend vermogen van gezinnen en hun sociale netwerk.


Wat bieden wij?


Als je voor JENS kiest, krijg je een dienstverband via één van de organisaties die samen de coöperatie vormen.
 • De functie van Gebiedsmanager is ingeschaald in FWG 55 van de cao Gehandicaptenzorg. Daarnaast biedt Koraal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, korting op fitness en uitruil reiskosten.
 • Ingangsdatum: zodra beschikbaar.
 • Je wordt aangenomen op basis van de afspraken die gelden bij de moederorganisatie waar je een contract krijgt. Denk daarbij aan selectieprocedure en (arbeids)voorwaarden.

Durf jij de uitdaging aan?


Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website: www.jenshelpt.nl

Voor meer informatie over de functie of om je interesse kenbaar te maken kun je contact opnemen met Linda Wiers, Operationeel Manager (06 - 53 12 79 31).

Reageren

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV voor 27 februari 2023 naar: hr@jenshelpt.nl graag onder vermelding van de vacaturetitel.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 1 maart en vrijdag 3 maart.