XONAR zoekt een

Gedragswetenschapper CLAS & beschermde opvang (BO) & residentiele trauma behandelgroep Trauma

Dienstverband

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Jeugdzorg
XONAR zoekt een gedragswetenschapper CLAS & beschermde opvang (BO) & residentiele trauma behandelgroep Trauma. Een functie waarin expertise, passie en ondernemerschap voorop staan!

Achtergrond Beschermde Opvang

De Beschermde Opvang (BO) vangt Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar op, die (potentieel) slachtoffer zijn van mensenhandel. Onze locatie behoort tot één van de twee plekken in Nederland waar deze jongeren begeleid en beschermd worden en waarbij veiligheid wordt geboden in een vorm van besloten opvang. De deuren zijn niet op slot, maar niemand kan van buiten naar binnen.

Aanvankelijk ondernemen de jongeren al hun activiteiten onder begeleiding. Omdat de jongeren in de Beschermde Opvang zich moeten kunnen ontwikkelen en perspectief moeten hebben wordt er gewerkt met een fase model. De eerste fase wordt gebruikt om te onderzoeken in welke situatie de jongere zich bevindt en hoe groot het risico van mensenhandel is.

Er wordt ingezet op het creëren van een gevoel van veiligheid bij de jongere en de competenties en de ontwikkelingsvaardigheden worden gedurende deze fase vastgesteld. Op basis van deze factoren wordt gekeken of hij/zij door kan gaan naar een volgende fase, waar de jongere gefaseerd meer vrijheden en verantwoordelijkheden krijgt.

Al deze jongeren dragen een bagage van verlies, geweld, angst en hoop met zich mee. Dat maakt hen kwetsbaar. De andere kant is dat zij al op jonge leeftijd zelfstandig zijn geworden. Zij hebben deze vlucht tenslotte in hun eentje gemaakt: het zijn survivors. Wij willen hen graag aanspreken op deze krachten waarbij we de bedreigingen voor deze groep niet uit het oog zullen verliezen.

Voor jongeren in de Beschermde Opvang is nog niet helder óf en hoe lang zij in Nederland kunnen blijven. In de keten wordt er intensief samengewerkt met onder andere COA, Nidos, IND en AVIM.

Achtergrond CLAS

CLAS wordt aangeboden aan jeugdigen van 0-23 jaar die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring die (meestal) is opgedaan binnen een vertrouwensrelatie. Daarbij kan men ook denken aan fysiek, psychisch en seksueel geweld of misbruik. De jongeren en het gezin worden beiden behandeld, in samenspraak en in overleg. Het doel van deze methode is dat de opvoedrelatie in een gezin die onder druk stond verbetert, waardoor de levenskwaliteit toeneemt. Kenmerkend voor CLAS is dat de methodiek zich niet alleen richt op het kind/jongere maar op het hele systeem - dus alle betrokken gezins- en familierelaties rondom de jeugdige - én op de pleger. Deze systemische aanpak is essentieel om duurzame resultaten te realiseren.

CLAS speelt een belangrijke rol in het Centrum Seksueel Geweld Limburg, waarin XONAR partner is samen met GGD en politie. Daarnaast wordt de CLAS expertise ingezet in het Traumacentrum Jeugd Limburg waarin XONAR samen met Mondriaan participeert

Achtergrond Residentiele Trauma Behandelgroepen

XONAR heeft daarnaast ook residentiele trauma behandelgroepen die behandeling bieden aan kinderen en jongeren waarbij er sprake is van complexe trauma-gerelateerde klachten, waardoor de ontwikkeling problematisch verloopt. Dit kan te zien zijn in de sociale-, emotionele-, cognitieve-, lichamelijke- en/of gedragsmatige ontwikkeling bij de kinderen.

In deze functie zoeken we een gedragswetenschapper met kennis en ervaring op het gebied van contextueel en systemisch werken, trauma en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarnaast ben je in staat om in de rol van gedragswetenschapper te werken in het expertisegebied Trauma als EMDR therapeut en / of een andere behandelspecialisatie. Het expertisegebied Trauma is nog volop bezig met de (door)ontwikkeling van het hulpverleningsaanbod en we zoeken een gedragswetenschapper die out-of-the box kan denken en een actieve bijdrage kan leveren aan beleidsontwikkelingen.

Door de combinatie van werkzaamheden betreft het een dynamische functie waarin er veel van je gevraagd wordt! Je hebt naaste collega-gedragswetenschappers waarmee je kunt sparren in complexe casussen. Je krijgt veel vrijheid in de uitvoering van je werk en bovendien investeert XONAR maximaal in jouw ontwikkeling.

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerend medewerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling'
 • Het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
 • Het bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning specifiek gericht op trauma gerelateerde deskundigheid;
 • Het leveren van bijdragen aan beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling specifiek gericht op trauma gerelateerde problematiek, innovatie en evaluatie;
 • Het signalen van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
 • Het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, het leggen van verslag en het opstellen van rapportages;
 • Intensief samenwerken met collega-organisaties en ketenpartners BO;
 • Het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden ten behoeve van trauma gerelateerde problematiek.

Functie-eisen
Wil jij aan de slag als gedragswetenschapper CLAS/Beschermde Opvang/residentiele trauma behandelgroep en beschik je over:
 • Een afgeronde WO-opleiding orthopedagogiek, psychologie of gelijkwaardig met basisaantekening diagnostiek?
 • Ervaring met problematieken rondom trauma en AMV?
 • Bij voorkeur in het bezit van VEN-registratie EMDR of bereid zijn deze te behalen?
 • Lef, passie en ondernemerschap?
Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

XONAR zoekt een gedragswetenschapper CLAS/ Beschermde Opvang/ residentiele trauma behandelgroep voor 28 uur (20 uur CLAS/residentiele trauma behandelgroep en 8 uur BO) met als standplaats Maastricht. Deze functie valt in schaal 11 CAO Jeugdzorg. Jouw salaris wordt aangevuld met 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een goede pensioenregeling. Bovendien biedt XONAR een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Gezond aan het werk bij XONAR doe je onder andere door deel te nemen een de bedrijfsfitness, de workshops die worden aangeboden of het fietsplan.

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Climmy Jessen (CLAS/residentiele trauma behandelgroep, 06 83254983) of met Marieke Salden ( BO, 06 22433886).

Reageren kan tot 14 februari.