Zuyderland zoekt een

Geneesheer-directeur/Psychiater voor Zuyderland GGz

Dienstverband

16 uur

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Sittard – Geleen Heerlen

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg

Bent u de Geneesheer-directeur/Psychiater die we zoeken?

Vanwege de aankomende pensionering van een van onze twee Geneesheer-directeuren zoeken we een bevlogen psychiater met affiniteit voor het ethisch-juridisch denken in patiëntenzorg en beleidsontwikkeling betreffende kwaliteit van zorg. U combineert deze functie van 16 uur met patiëntgebonden werkzaamheden als psychiater (K&J, volwassenen of ouderen).

Wat gaat u doen?

Bij Zuyderland Medisch Centrum, RVE Geestelijke Gezondheidszorg, werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. We streven daarbij excellente en nabije zorg na, in gedeelde besluitvorming en uitgevoerd met bevlogenheid en betrokkenheid vanuit een ziekenhuisomgeving met een sterke worteling in de wijk en buurt. We hebben als organisatie de unieke omstandigheid dat we als GGz onderdeel zijn van het topklinisch Zuyderland Medisch Centrum. Deze kruisbestuiving biedt een schat aan kennis, kunde en ervaring met een grote meerwaarde en is onder meer vorm gegeven in de verschillende afdelingen die binnen de ziekenhuisomgeving consultatie, zorg en behandeling bieden voor mensen wier leven wordt ontregeld door een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Acute zorg en het doen van crisisbeoordelingen behoren nadrukkelijk tot onze expertise. Onze GGz-zorg leveren we op diverse locaties en wordt zowel klinisch als ambulant geboden. Daarnaast zijn we een erkend opleidingsinstituut voor onder meer psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, psychotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en huisartsen.

Als Geneesheer-directeur voert u, samen met uw collega en ondersteund vanuit een goed geoutilleerd bureau GD, alle wettelijke taken uit die voortvloeien uit de Wet Verplichte GGz. Vanuit integriteit en verantwoordelijkheid voelt u zich geroepen om de meervoudig partijdige rol van Geneesheer-directeur op u te nemen en waar te maken, vanzelfsprekend met een prevalerend patiëntenbelang. U bekleedt hierbij een onafhankelijke, eigenstandige positie.

U ontwikkelt en onderhoudt voor een doelmatige en efficiënte uitvoering van uw taken zowel interne als externe relaties in de regio met intern onder meer cliëntenraad, MSB, de verschillende specialistengroepen en extern gemeenten, Openbaar Ministerie en collega GGz-aanbieders.

U overlegt regelmatig met het RVE-management en de Raad van Bestuur en adviseert hen gevraagd en ongevraagd vanuit eerdergenoemde positie.

Met de Bestuursraad deelt u een verantwoordelijkheid voor (het toezicht op) de algemene kwaliteit van zowel de vrijwillige als verplichte zorg binnen de GGz organisatie waarbij u primair afstemt met het duaal management van de RVE GGz. Medisch manager en bedrijfsvoerend manager vormen samen het dagelijkse management van de RVE GGz.

Ten aanzien van uw functie als psychiater horen we graag uw voorkeuren en wensen, om zodoende tot een voor u boeiende en werkbare combinatie van functies te komen.

De functie vraagt om:

 • Integriteit, representativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen.
 • Een dienende, transparante stijl van werken.
 • Een resultaatgerichte attitude, vermogen tot zelfreflectie, het innemen van een onafhankelijke positie.
 • Stimulerend zijn ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
 • Strategisch kunnen denken.
 • Een teamspeler zijn, die gericht is op samenwerking en op een natuurlijke wijze de verbinding legt met cliënten en hun naasten.
 • Duidelijk, direct en helder zijn in communicatie, open en toegankelijk.
 • Betrouwbaar en solide zijn.
 • Procesmatig zijn ingesteld, het overzicht kunnen behouden, de haalbaarheid en voortgang van zaken kunnen bewaken.
 • Tact, inlevingsvermogen, overtuigingskracht en luistervaardigheid.
 • Kunnen inspireren en motiveren met een flexibele attitude.
 • Conflicten kunnen hanteren, tegenstellingen overbruggen en tegengestelde belangen relativeren.
 • Planmatig en accuraat kunnen handelen.
 • Verbindend en communicatief (zowel in woord als geschrift) zijn.
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische instelling, met gevoel voor de verhoudingen binnen de organisatie.

Wie bent u?

 • U bent bevoegd en bekwaam als psychiater.
 • U hebt ruime ervaring in de psychiatrie.
 • U hebt kennis van zorgprocessen en (landelijke) ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 • U hebt kennis van relevante wet en regelgeving (Wvggz, WGBO, WZD en andere relevante aanpalende kaders) of de bereidheid u deze waar nodig en aangewezen eigen te maken.
 • U bent een ervaren netwerker, zowel intern als extern.
 • U beschikt over een heldere visie over de krachtenvelden waarbinnen de geestelijke gezondheidszorg opereert en nog zal opereren.
 • U kunt de meerjarenstrategie van de RVE GGz met ambitie en bevlogenheid mee uitdragen.

Wat bieden wij?

 • Voor de taken van Geneesheer-directeur zijn 16 uur beschikbaar. Dit is in overleg aan te vullen met patiëntgebonden werkzaamheden als psychiater tot een vol- of deeltijds dienstverband.
 • De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan met Zuyderland Medisch Centrum. Daar bent u lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB).
 • Salariëring vindt plaats conform de Cao GGz, medisch specialistenregeling. Voor de taken van Geneesheer-directeur ontvangt u een toeslag. Ook voor het participeren in de dienstenstructuur binnen Zuyderland GGz wordt momenteel, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, een toeslag geboden.

Interesse?

Inlichtingen zijn telefonisch in te winnen bij de heer G. Geeraerts psychiater en medisch manager of de heer N.A.M. Heesbeen – de Hoen, psychiater en Geneesheer-directeur, via telefoonnummer 088-4595357 (managementsecretariaat GGz).

Aanvullende informatie

Benoeming als Geneesheer-directeur gebeurt door de Bestuursraad op voordracht van het RVE-management, na advisering door de cliëntenraad. Benoeming als psychiater volgt na advies van de algemene selectiecommissie van Zuyderland Medisch Centrum.

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 31 maart 2021 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl