Maastricht UMC+ zoekt een

Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
Bij de afdeling Psychologie van het Maastricht UMC+ (MUMC+) bestaan per 1 januari 2021
2 vacatures voor opleidingsplekken tot gezondheidszorgpsycholoog. Beide vacatures zullen volledig ingevuld worden in het MUMC+.

Je werkzaamheden/taken zullen bestaan uit:
 • Uitvoeren van (neuro)psychologische diagnostiek, alsmede van persoonlijkheids- en intelligentieonderzoek;
 • Consultatie bij in het MUMC+ opgenomen patiënten;
 • Uitvoeren van intakes, bijdragen aan indicatiestelling, teamgerichte activiteiten en gespreksvoering met patiënten en steunsysteem;
 • Plannen en uitvoeren van behandelinterventies waaronder kortdurende gedragstherapeutische interventies, groepsbehandeling en psycho-educatie bij verschillende doelgroepen met psychosomatische problematiek;
 • Deelname aan multidisciplinaire overlegvormen;
 • Het leveren van een bijdrage aan het onderwijs alsmede klinische lessen.


Wat vragen wij van jou?

 • Doctoraal examen in de psychologie of geestelijke gezondheidskunde. Gegeven de aard van de problematiek die deels is bepaald door medische problematiek en deels door psychiatrische stoornissen) bestaat er een voorkeur voor psychologen met kennis en ervaring op deze gebieden, zoals kan blijken uit een afstudeertraject en/of stage-ervaring;
 • Postdoctorale ervaring in het werken met patiënten met tinnitus, psychosomatische stoornissen en/of angst- en stemmingsstoornissen strekt tot aanbeveling;
 • Kennis van en ervaring met de principes van cognitieve gedragstherapie strekt tot aanbeveling;
 • Een goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid;
 • In bezit van een LOGO verklaring.
Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving eruit?
Vanuit de toekomstvisie van MUMC + “Gezond Leven” is de ontwikkeling ingezet op verdere ontwikkeling van het profiel Hersen en Zenuwcentrum (HZC).
Het Hersen+Zenuw Centrum (HZC) is een samenwerkingsverband van specialismen, gericht op patiënten met complexe aandoeningen van de hersenen en/of zenuwstelsel. Wij behandelen aandoeningen die vaak bestaan uit meerdere soorten klachten. Doordat de klachten worden onderzocht door specialisten uit verschillende medische vakgebieden kunnen wij sneller en doelmatiger behandelen. Zo kunnen we aan elke patiënt altijd direct de best mogelijke zorg leveren.
Binnen het HZC werken de verschillende specialismen bovendien nauw samen om voortdurend nieuwe en nog betere behandelingen te ontwikkelen.
In het HZC werken specialisten van de volgende medische vakgebieden samen: Neurologie, Neurochirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Revalidatie, Klinische Neurofysiologie, KNO, Audiologie en Pijngeneeskunde.
De afdeling Medische Psychologie richt zich op de medisch-psychologische zorg voor lichamelijk zieke patiënten, psychiatrische patiënten en patiënten met hersenletsel en hersenaandoeningen.
Samen met de afdeling Psychiatrie geeft de afdeling ook invulling aan de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen een klinische setting (beddenafdeling, dagbehandeling) en een poliklinische setting.
De afdeling Psychologie neemt deel aan het onderwijs van medisch studenten en biedt opleidingsplekken aan: psychologen in opleiding, arts assistenten in opleiding tot psychiater, psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en stageplekken aan studenten Psychologie.

Aanstelling
Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding voor gemiddeld 36 uur per week conform artikel 2.4.4 Cao umc.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.


Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl .

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 18 september 2020 (1e gesprek) én 25 september 2020 (2e gesprek).