Mondriaan zoekt een

Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist - klinisch psycholoog (GIOS)

Dienstverband

27 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Heerlen Maastricht

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg
Per 1 januari 2021 is er plaats voor een gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist - klinisch psycholoog (GIOS), differentiatie Kinderen & Jeugdigen, m/v voor minimaal 27 uur per week

Opleiding tot klinisch psycholoog
1 januari 2021 start weer een nieuwe opleidingsgroep voor de landelijke specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, differentiatie Kinderen & Jeugd. Deze vierjarige opleiding is bestemd voor geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die zich willen specialiseren tot klinisch psycholoog op het terrein van kinderen en jeugdigen.

De opleiding bestaat uit een cursorisch deel en een praktijkdeel. De opleiding vindt plaats in samenwerking met de RINO Groep te Utrecht (www.rinogroep.nl ).
De GIOS verwerft specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van de (psycho)diagnostiek en indicatiestellingen bij complexe vraagstellingen, psychotherapie bij complexe psychiatrische problematiek, wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en overige taken als management, begeleiding geven, doceren. Op het gebied van de psychotherapie zal het deskundigheidsniveau gelijk zijn aan de opleidingseisen die gelden voor de psychotherapeut K&J. Het wetenschappelijk onderzoek dat de GIOS verricht is relevant voor de praktijk en mondt uit in een publicatie. De managementopdracht mondt uit in een verslag en presentatie.
In de praktijk werkt de GIOS onder begeleiding van een werkbegeleider, een ervaren, op specialistisch niveau gekwalificeerde klinisch psycholoog K&J. Daarnaast worden binnen werktijd supervisies gevolgd bij daartoe erkende supervisoren. Een leertherapie van 50 uur is eveneens verplicht.
De praktijkopleider (mevrouw M. Lemmens, klinisch psycholoog) is verantwoordelijk voor de gehele opleidingsroute. Om een breed scala aan complexe problematiek te leren kennen en om diverse diagnostische en behandelmethoden te kunnen verwerven, zal - in overleg met management en praktijkopleider - een leerroute worden samengesteld.

Functie-eisen
  • Voldoen aan de toelatingseisen voor de opleiding tot klinisch psycholoog K&J o.a. een afgeronde opleiding Gezondheidszorgpsycholoog K&J;
  • meer dan gemiddeld gekwalificeerd in het werk als professional/gezondheidszorgpsycholoog;
  • een leergierige houding, doorzettingsvermogen, initiatief, zelfstandigheid, goede samenwerking en organisatie, flexibiliteit, goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid en goede disciplinaire vaardigheid.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden
De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. Afhankelijk van ervaring vindt inschaling plaats in FWG 65.
Indien bij een 4-jarige opleiding tot klinisch psycholoog K&J sprake is van een grotere aanstelling dan 0,75 fte is er een aanvullende arbeidsovereenkomst voor de functie van GZ-psycholoog K&J.
De actuele opleidingsprijs van de RINO Groep is te vinden op hun site. Er is sprake van 100% tegemoetkoming door Mondriaan in de directe opleidingskosten, voor het volgen van het cursorische programma wordt 50% tijd vergoed en 100% reiskosten (op basis van openbaar vervoer laagste klasse).

De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de praktijkinstelling. De vakbibliotheek stelt de verplicht aan te schaffen handboeken beschikbaar.

Heb je meer informatie nodig?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Bedrijfsbureau Mondriaan Academie, tel. 088-5066395 of per e-mail: Mondriaan.Academie.Bedrijfsbureau@mondriaan.eu .
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met mw. drs. M. Lemmens, P-opleider Mondriaan, per e-mail: m.lemmens@mondriaan.eu .

Op grond van de brieven vindt een voorselectie plaats waarna de selectiegesprekken gepland worden.
De geselecteerde kandidaat zal voorgedragen worden aan de RINO Groep Utrecht.

Kandidaat dient bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om referenties in te winnen.

Geïnteresseerd?
Sollicitaties, voorzien van motivatie en CV, uiterlijk tot en met 16 augustus 2020 via onderstaande button.

De selectiegesprekken worden gepland op dinsdag 1 september of donderdag 3 september 2020.

Alle correspondentie zal via e-mail verlopen.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.