Maastricht UMC+ zoekt een

Gezondheidszorgpsycholoog of Klinisch Psycholoog

Dienstverband

32 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
Binnen de GGZ zorg is er al meer dan 20 jaar aandacht voor de problematiek van eetstoornissen, meer in het bijzonder anorexia nervosa (AN). Zorg voor de AN-patiënten wordt geboden vanuit een multidisciplinair team (gezondheidszorgpsychologen/psychotherapeuten, psychiaters, vaktherapeuten en verpleegkundigen). De zorg wordt zowel binnen de klinische, dagbehandeling als poliklinische setting aangeboden. In de regel gaat het hierbij om langdurige en intensieve behandeltrajecten bij een ernstige groep van AN-patiënten. Focus in de behandeling ligt op cognitief/gedragstherapeutische interventies en schemagerichte therapie. De psychologen hebben de rol van regiebehandelaar. Als behandelaar heb je intensief contact met je patiënten; dat is veeleisend maar ook zeer uitdagend. In de komende jaren zal gewerkt worden aan de verdere inrichting van ketenzorg voor AN-patiënten in de regio Zuid – en Midden Limburg, waarbinnen het eetstoornissenteam waar je deel van uit gaat maken een belangrijke rol zal hebben.

Wat vragen wij van jou?

 • Gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog met achtergrond en ervaring in bij voorkeur klinische en ambulante settingen;
 • Kennis en ervaring met de doelgroep van AN-patiënten en patiënten met verwante eetstoornissen;
 • Kennis en ervaring op het gebied van cognitief/gedragsmatige behandeling en schematherapie en/of bereidheid hierin eventueel aanvullende scholing te volgen;
 • Kennis en ervaring op gebied van persoonlijkheidspathologie m.n. cluster C en B;
 • Goede diagnostische vaardigheden;
 • Ervaring in het werken in therapeutische groepen is een pre;
 • Goed kunnen werken in multidisciplinaire teams;
 • Collegiaal, flexibel en stressbestendig;
 • Affiniteit met onderwijs en onderzoek;
 • Werken binnen een academische setting ziet u als een meerwaarde;
 • Je wilt een rol spelen bij onderzoek en zorgontwikkeling.
Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen. Dit geldt alleen voor externe kandidaten.

Hoe ziet je werkomgeving eruit?
Het Hersen+Zenuw Centrum (HZC) is een samenwerkingsverband van specialismen, gericht op patiënten met complexe aandoeningen van de hersenen en/of zenuwstelsel. Wij behandelen aandoeningen die vaak bestaan uit meerdere soorten klachten. Doordat de klachten worden onderzocht door specialisten uit verschillende medische vakgebieden kunnen wij sneller en doelmatiger behandelen. Zo kunnen we aan elke patiënt altijd direct de best mogelijke zorg leveren. Binnen het Hersen+Zenuw Centrum werken de verschillende specialismen bovendien nauw samen om voortdurend nieuwe en nog betere behandelingen te ontwikkelen.

In het Hersen+Zenuw Centrum werken specialisten van de volgende medische vakgebieden samen:
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Psychiatrie
 • Psychologie
 • Revalidatie
 • Klinische Neurofysiologie
 • KNO
 • Audiologie
 • Pijngeneeskunde
De afdeling Medische Psychologie richt zich op de medisch-psychologische zorg voor lichamelijk zieke patiënten, psychiatrische patiënten en patiënten met hersenletsel en hersenaandoeningen. Samen met de afdeling Psychiatrie geeft de afdeling ook invulling aan de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen een klinische setting (beddenafdeling, dagbehandeling) en een poliklinische setting.

Aanstelling
Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 32 uur per week conform artikel 2.4.2 Cao umc, zijnde een tijdelijk contract vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3 Cao umc.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.


Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met prof. dr. Rudolf Ponds, hoofd afdeling Medische Psychologie (r.ponds@mumc.nl telefoonnummer 043-387 60 44 of mevr. drs. Anouk Geilen, GZ-psycholoog/psychotherapeut telefoonnummer 043-387 71 00.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl .

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.