Vivantes zoekt een

GZ-Psycholoog

Dienstverband

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Geleen

Werkvelden

Ouderenzorg
Wil jij als GZ-Psycholoog jouw deskundigheid en vaardigheden inzetten voor de invulling van échte goede en veilige persoonsgerichte ouderenzorg in een kleinschalige, lokale verpleeghuisorganisatie? En durf jij samen met ons te bouwen een aan eigen behandeldienst?

Dan ben jij de sleutel in het vertalen van onze visie op zorg naar passende psychologische diagnostiek, als het gaat om het samenspel tussen lichamelijke en psychische veranderingen bij de bewoners van het verpleeghuis.

Wij willen graag samen met jou aan onze eigen behandeldienst bouwen, op een manier die past bij onze negen kleinschalige verpleeghuislocaties. Als GZ-psycholoog zien wij jou, naast de Verpleegkundig Specialist (VS) of de Physician Assistant (PA), als regiebehandelaar voor de bewoners met een PG-indicatie. Naast jouw specifieke rol als GZ-Pyscholoog bepaal jij dan ook samen met ons hoe jouw eigen vakgroep ingericht wordt.

Jouw rol
Jij bent een teamspeler en sparringpartner voor onze Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants en Specialisten Ouderengeneeskunde (SO), met wie je samen onze vakgroep vormt.

Binnen de ouderenzorg bij Vivantes zien wij jou als GZ-Psycholoog het liefst in de rol van regiebehandelaar op onze PG afdeling. Zeker nu wij steeds meer complexe zorgvragen zien, waarbij een combinatie van psychogeriatrische en somatische ziektebeelden evident is. Je kunt dan ook op indicatie als medebehandelaar optreden bij bewoners met andere grondslagen dan PG. Tevens kun jij, naast de SO, ook de rol van Wzd-functionaris vervullen.

Jij hebt als GZ-Psycholoog de durf en de veerkracht om mee te bouwen aan onze behandeldienst en jezelf te ontwikkelen tot een unieke en complete behandelaar binnen onze visie op zorg, waarin psychologische diagnostiek en behandeling moet passen bij de kwaliteit van leven van de individuele bewoner of cliënt.

Jij bent als regiebehandelaar in the lead als het gaat om psychodiagnostisch onderzoek en psychologische behandelingen bij cliënten en/of hun cliëntsysteem met psychische en/of gedragsproblematiek. Met als doel het verminderen, stabiliseren en/of voorkomen van (toename van) de psychische en/of gedragsproblematiek. Dit betekent dat jij verantwoordelijk bent voor deze diagnostiek en de behandeling zoals deze wordt ingezet door het team.

Vanuit jouw functie ben je actief bezig met het bevorderen van de kwaliteit van de psychogeriatrische zorg en de kwaliteit van leven van de bewoners. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van behandelprocessen, zodat het psychogeriatrisch bewustzijn binnen de organisatie wordt vergroot, met als uiteindelijke doel dat de individuele bewoner kwalitatief goede zorg ontvangt, die past bij diens levens(verhaal en -wensen). Het dag- en leefritme van de bewoner speelt daarbij een belangrijke rol.

Dit ben jij:
 • Ervaring in de ouderenzorg is fijn, maar zeker niet noodzakelijke. Jouw motivatie om je deskundigheid, ervaring en energie in te zetten in de ouderenzorg is veel belangrijker.
 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding tot GZ- psycholoog op zak.
 • Je beschikt over een geldige BIG-registratie en kunt een geldige V.O.G. overleggen.
 • Je kent protocollen, richtlijnen en zorgpaden en je kunt die vertalen naar de individuele wensen en behoeften van een bewoner of cliënt.
 • Jij weet dat de juiste zorg voor onze ouderen belangrijker is dan ooit, en draagt hier dan ook graag aan bij.
 • Enthousiast en betrokken.
 • De durf om uitdagingen aan te gaan.
 • Jij denkt 'out of the box'.
 • Jij werkt zelfstandig en zoekt ook zelfstandig naar oplossingen.
Dit hebben wij te bieden:
 • Samen met jou doorlopen wij een assessment, zodat jij een concreet beeld krijgt bij ons en wij een concreet beeld krijgen bij jou!
 • Jij krijgt een contract voor onbepaalde tijd aangeboden, bij wederzijds enthousiasme na een proeftijd van twee maanden.
 • Het aantal contracturen is bespreekbaar. Evenals de startdatum.
 • Jij bouwt mee de behandeldienst waar je zelf onderdeel van uit maakt.
 • Vivantes telt negen woonzorglocaties- binnen een straal van 10 kilometer rondom Geleen. Dit betekent dat jij werkt binnen verschillende locaties, zonder veel kilometers te hoeven maken.
 • Iedere maand storten we een zak digitaal geld op je rekening. De functie valt in CAO VVT en is ingedeeld in FWG 65 (maximaal €5.752,21 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).
 • Een mooi en de afgelopen jaren frequent opgewaardeerde CAO VVT met in mei het vakantiegeld (8% van je jaarsalaris) en in november een eindejaarsuitkering (8% van je jaarsalaris).
 • Verder leren? Dat kan! Hier denk je actief zelf over mee en maak je samen met de Manager Zorg en Ondersteuning een persoonlijk plan voor.
Contactpersoon Vivantes
Bij vragen kun je vrijblijvend contact opnemen met Olga Pijnacker- Hordijk, Manager Zorg en Ondersteuning. Dit kan via o.pijnacker-hordijk@vivantes.nl of telefonisch via 06- 81 80 48 48.

Vervolg van de procedure
Solliciteren is mogelijk t/m zondag 26 september. Op woensdag 29 september aanstaande zullen er twee gesprekken plaatsvinden in de ochtend. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure en vindt plaats op dinsdag 5 oktober ofwel donderdag 7 oktober.
Je zult worden geïnformeerd op maandag 27 ofwel dinsdag 28 september.

Achtergrond
Samen opzetten van een eigen behandeldienst
Vanuit onze visie op zorg willen wij dat jij als GZ-Psycholoog in de ouderenzorg actief meedenkt over hoe wij de samenwerking tussen de bewoner, mantelzorgers, het team en de behandelaar in onze verpleeghuisorganisatie gaan vormgeven en wat dit betekent voor de inrichting van onze behandeldienst en medische vakgroep.

Geen gespreid bedje dus, maar samen bouwen aan echte, persoonsgerichte zorg die past binnen onze visie op zorg!

Verder bouwen aan persoonsgerichte ouderenzorg
Binnen Vivantes hebben wij de afgelopen jaren de omslag gemaakt van klassieke bejaardenhuis-organisatie naar een ouderenzorgorganisatie met complexe verpleeghuiszorg (mét en zónder behandelcomponent).

Wij hebben de keuze gemaakt ons te richten op goede en veilige persoonsgerichte zorg, die aansluit op de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging. Dit betekent dat wij als team met complexe zorgvragen en individuele wensen en behoeften van bewoners moeten kunnen omgaan. Daarvoor moeten wij de individuele bewoners en hun netwerk kennen, de kwaliteiten van onze collega's kennen en over onze eigen rol heen kunnen kijken.

De ambitie om dit vanuit een eigen behandeldienst te doen komt voort uit het verlangen binnen het eigen team de juiste kennis, ervaring en vaardigheden te kunnen bundelen. Hierbij zullen altijd externe experts en behandelaren nodig zijn, maar we willen ons team graag uitbreiden met deskundige Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten of Physician Assistants die onze medisch vakgroep mee vorm willen geven. Jij als GZ-Psycholoog bent hierbij daarom een sleutelfiguur. Ook wanneer het gaat om de samenstelling van het team gedragskundigen.

Ouder worden doe je samen!
Onze visie op zorg
Vivantes is er voor kwetsbare ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige omgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen leven. Ook indien u geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij woont u ofwel in één van onze negen verpleeghuizen, ofwel in een zorgwoningen naast een van deze verpleeghuislocaties.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kun; alleen of samen met uw naasten. Wanneer u iets niet meer kunt, nemen wij dat over. Wij zijn er altijd op gericht uw leven daarbij zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige er respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen wij samen met ons en met uw netwerk. Alle disciplines en betrokkenen zetten hiervoor in en werken hierin samen.

Kernwaarden
We geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

Kwaliteiten
We zijn betrokken en professioneel, we zijn veerkrachtig en durven te groeien.