Land van Horne zoekt een

Helpende plus voor de flexpool

Dienstverband

20-24 uur gemiddeld per week

Opleidingsniveau

MBO niveau 2

Standplaats

Weert

Werkvelden

Ouderenzorg

Wil je de ouderenzorg in z'n geheel leren kennen, de nodige ervaring opdoen op verschillende afdelingen en/of wijkteams en altijd onder dynamische omstandigheden willen werken met de garantie van vaste uren?

Onze Flexpool
De Flexpool van Land van Horne levert een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van zorg binnen de zorgafdelingen en wijkteams. Om dat mogelijk te maken heb je medewerkers nodig die bereid zijn om op basis van telkens 6 tot 7 weken afdelingen en/of wijkteams te ondersteunen. Dat wordt detacheren genoemd. Doordat je als medewerker van de flexpool op verschillende afdelingen werkt verkeer je eigenlijk in een bijzondere en tevens unieke positie. Ten opzichte van vaste medewerkers van een afdeling heb je namelijk meer mogelijkheden om alle aspecten van de ouderenzorg te leren kennen. Je krijgt te maken met plaatsingen op afdelingen met somatisch zieken, psychogeriatrische cliënten, cliënten met de ziekte van Huntington, de geriatrische revalidatie en de thuiszorg. Dat maakt het werk natuurlijk heel interessant en uitdagend maar het vergt ook een extra inspanning van de medewerker. Je moet als het ware van alle markten thuis zijn. Daarom mag je van ons ook de nodige ondersteuning verwachten om deze uitdagende functie goed te kunnen invullen. Dat doen we onder andere door gerichte scholing aan te bieden en je vaardig en bekwaam te maken en te houden. Daarnaast wordt elke detacheerperiode met jou persoonlijk geëvalueerd. Dat gebeurd onder meer aan de hand van een reflectieformulier wat je zelf moet invullen en bespreken met de teamleider van de afdeling of wijkteam waar je gewerkt hebt en aansluitend met de coördinator van de Flexpool. Leerdoelen die je daarbij voor jezelf hebt geformuleerd worden verwerkt in een plan van aanpak. De Flexpool leent zich daardoor ook uitstekend om collega's met een zorgopleiding maar die een afstand tot de zorg hebben opgelopen, de herintreder, weer geschikt te maken voor het werken in de zorg. Daarvoor worden begeleidingstrajecten uitgezet op afdelingen die hier ruime en goede ervaring mee hebben.

Wat je functie inhoudt
Je bent mede verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding van de aan jou toevertrouwde cliënten. Tevens word je belast met het scheppen van voorwaarden voor een optimale zelfstandigheid en sociale begeleiding van de cliënten.

Wat wij vragen
Je bent minimaal in het bezit van het diploma helpende niveau-2 of zorgkundige. Van jou wordt verwacht dat je de verantwoordelijkheid draagt voor de aan jou toevertrouwde cliënten. Bereidheid tot het draaien van alle diensten. Je bezit gedegen kennis van sociale en lichamelijke verouderingsverschijnselen en de daaraan verbonden zorgbehoeften. Je bezit een grote mate van zelfstandigheid. Aandacht en betrokkenheid voor de zorgverlening van cliënten vind je erg belangrijk. Je bent tactvol, hulpvaardig en hebt een goed invoelingsvermogen. Je legt gemakkelijk contact en hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Wat wij je bieden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. Aanvullende scholing, door Land van Horne, van enkele vaardigheden kan tot de mogelijkheden behoren. De arbeidsduur bedraagt tussen de 20 en 24 uur gemiddeld per week en wordt in overleg vastgesteld. Het salaris wordt ontleend aan FWG functiegroep 25 van het FWG 3.0-systeem. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Wil je meer informatie?
Dan kun je contact opnemen met de teamcoördinatoren van de Flexpool: John Graat, T 06 57 19 00 45 of Nathalie Beelen, T 06 43 84 48 92.