Zuyderland zoekt een

Innovatieve, bevlogen Ziekenhuis Psychiater

Dienstverband

Nader overeen te komen

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Sittard – Geleen Heerlen

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg

Wie zijn wij?

Binnen ons STZ Ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum, bestaat een unieke combinatie van ziekenhuispsychiatrie, specialistische GGZ en SOLK-aanbod; de Afdeling Soma & Psyche. Binnen deze dynamische en innovatieve afdeling bieden verschillende disciplines en professionals diagnostiek en behandeling bij patiënten met complexe psychiatrische en/of somatische aandoeningen. 

Naast de spreekuren (ambulante poliklinieken) van Soma & Psyche (SOLK) op locatie Heerlen, Brunssum en Sittard beschikken we over groepsaanbod en deeltijdbehandeling in Kerkrade. Onze professionals ontwikkelen het behandelaanbod voortdurend en combineren de nieuwste inzichten met praktijkervaring. (practice based evidence). Meerdere state of the art  psychotherapeutische groepen ( o.a. MBT, CGT, MBCT en ACT) maken hiervan deel uit. Klinische behandeling van onze patiënten vindt bij voorkeur plaats op onze Medisch Psychiatrische Unit (MPU) op locatie Sittard of een van de andere psychiatrische opnameafdelingen binnen Zuyderland. 

Onze consultatieve en liaisonfunctie binnen en buiten het ziekenhuis staat hoog in het vaandel en sluit aan bij het Zuyderland-motto; 'De beste zorg zo thuis mogelijk'. Zo hebben we een hechte werkrelatie met de afdeling chronische pijn van Adelante Topcentrum voor revalidatie. Tevens zijn we lid van het Netwerk Onverklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK).
 

We zoeken vanwege pensioen van een van onze collega’s op korte termijn invulling van deze vacature.


Wat gaat u doen? 

 • U bent in afstemming met collega-psychiaters, klinisch psychologen en/of medisch specialisten verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg.
 • U verricht ziekenhuis psychiatrische zorg in brede zin, en binnen de afdeling Soma&Psyche in het bijzonder. Het gaat veelal om psychiatrische problematiek met somatische co-morbiditeiten. U participeert daarbij in de bestaande dienstenstructuur.
 • U behandelt patiënten waarbij er een uitgesproken voorkeur, zo niet noodzaak is om behandeling op te zetten binnen een algemene ziekenhuisomgeving met mogelijkheid tot laagdrempelige afstemming met collega medisch specialisten.
 • Op de polikliniek bent u regiebehandelaar bij kortdurende psychiatrische behandeling in brede zin, primair gericht op cure en participeert u in de spreekuurteams van Soma & Psyche (SOLK). Daarnaast bestaan er thematische spreekuren (POP, conversie). Er bestaan, onder andere in samenwerking met andere partijen (Adelante, RAP) mogelijkheden voor verdieping in bijv. NAH/neuropsychiatrie.


Wie bent u? 

 • Iemand die een belangrijke bijdrage levert aan het inhoudelijk verder ontwikkelen van onze innovatieve ambulante en/of klinische zorgverlening, specifiek de wisselwerking tussen lichaam en geest.
 • U werkt vanuit de value based care / shared decision-making principes en verstaat de kunst om in het persoonlijke contact inhoud, expertise en de eigen visie van de patiënt te verbinden. U bent goed in netwerken, zowel in- als extern; als psychiater tactvol en kunt goed luisteren en u inleven.
 • U gaat uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de patiënt.
 • Vanuit een zelfde houding werkt u samen met collega specialisten en andere disciplines en vormt van daaruit een gezamenlijk behandelbeleid voor de patiënt en zijn systeem.
 • U hebt een systemische visie en vindt samenwerken met zowel de patiënt als diens naastbetrokkenen en ketenpartners als vanzelfsprekend.
 • Bestaande kaders in de GGz en het STZ- (algemeen) ziekenhuis zijn voortdurend in beweging; u ziet dit als een uitdaging.
 • U bent iemand die ook kritische vragen stelt over het bestaande aanbod en u denkt mee in de doorontwikkeling van ons behandelaanbod.
 • U hebt innoverende ideeën om verder aan ons aanbod te werken.
 • Buiten de kaders denken ervaart u als een logische en noodzakelijke eigenschap in de vormgeving van uw behandel(beleid).
 • U bent bekend met therapeutische stromingen zoals Mentalisation Based Treatment en diverse derde generatie gedragstherapieën (Acceptance and Commitment Therapy Mindfulness Based Cognitive Therapy, Positieve Psychologie).
 • Het Gevolgenmodel™ is u niet onbekend.
 • U wilt leren en laat anderen leren. U neemt actief deel aan onderwijs, begeleidt en toetst co-assistenten en arts-assistenten al dan niet in opleiding.
 • U vindt het leuk om te participeren in wetenschappelijke activiteiten of u wilt zelf patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek doen.
 • De noodzakelijke administratieve afhandelingen ziet u als onderdeel van kwalitatief handelen als specialist.
 • U bent geregistreerd als psychiater in het BIG-register en als psychiater bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).


Wat bieden wij? 

 • Een uitdagende en innovatieve werkomgeving met uitgebreide ontwikkelmogelijkheden.
 • De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met Zuyderland Medisch Centrum.
 • Als medisch specialist van het ziekenhuis bent u lid van de kamer Dienstverband en lid van het MSB.
 • Salariering conform CAO-GGZ, medische specialistenregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidskrapte op dit moment.
 • Aantal uren nader overeen te komen.


Interesse? 

Wilt u onze collega worden, neem dan contact op met de heer G. Geeraerts, psychiater, medisch manager RVE 7, te bereiken via telefoonnummer 088-4599393.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb@zuyderland.nl.
 

Over Zuyderland GGz

Op de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan cliënten in alle leeftijdsgroepen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. GGz biedt zorg op alle locaties van Zuyderland. De vorm van zorg kan echter per locatie verschillen.
Wij zijn gevestigd op de locatie Sittard-Geleen, Brunssum, Heerlen en Kerkrade. Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg geleverd.

 • Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandelingen Zuyderland Medisch Centrum: 1.023
 • Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen
 • Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken
 • Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948
 • Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen
 • Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen


Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.