Kracht in Zorg zoekt een

Intaker

Dienstverband

32-36 uur

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Amstenrade

Werkvelden

Gehandicaptenzorg

Kracht in Zorg is een jonge organisatie met een zeer ervaren en enthousiast team. Wij hebben het complete zorgaanbod in huis: een naadloze keten van begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen middels ofwel individuele begeleiding, beschermd wonen en/of dagbesteding.
De doelgroep waar Kracht in Zorg zich op richt zijn veelal mensen of gezinnen die langdurig kampen met een combinatie van problemen op verschillende gebieden. Denk aan problemen met financiën, huisvesting, verslaving en sociaal netwerk. De problemen zijn vaak al langere tijd aanwezig en met elkaar verweven. Veelal cliënten, die in reguliere trajecten niet geholpen kunnen worden en (intensieve) individuele begeleiding nodig hebben.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven intaker voor 32-36 uur.

De Intaker heeft de volgende taken:
▪ Maakt onderdeel uit van het intake team en fungeert als eerste aanspreekpunt voor vragen rondom aanmeldingen;
▪ Voert kennismakingsgesprekken en in voorkomende gevallen start zorggesprekken met (potentiële) cliënten;
▪ Maakt een juiste inschatting van het arrangement, draagt zorg voor de ontvangst van de (her)indicatie en houdt korte lijnen met de verwijzer;
▪ Is verantwoordelijk voor de inbreng van de casussen in de teams, zodat er een goede matching kan worden gemaakt;
▪ Is verantwoordelijk voor het tijdig voorzien van de benodigde (inhoudelijke) documenten aan zowel internen als externen;
▪ Onderhoudt een voor de uitvoering van de functie relatiebeheer relevant netwerk en sluit aan bij relevante netwerkbijeenkomsten;
▪ Is onderdeel van de bereikbare dienst (bereikbaar- en inzetbaar);
▪ Voert in voorkomende gevallen trajecten uit.

Functie eisen:
▪ Relevante opleiding op HBO niveau;
▪ Uitstekende kennis van en inzicht in de doelgroep, de inhoud van de arrangementen vanuit de financierders en de productieafspraken;
▪ Ervaring met intake en relatiebeheer;
▪ Belangen kunnen afwegen in het intakeproces;
▪ (Bijhouden van) kennis en ervaringen van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied /werkveld.

Competenties en vaardigheden:
▪ Een stevige persoonlijkheid met goede contactuele vaardigheden
▪ Integriteit (voorbeeld functionaris in feitelijk gedrag, houding en communicatie)
▪ Netwerken
▪ Resultaatgericht
▪ Pro actief
▪ Analytisch
▪ Belangen afwegen
▪ Daadkracht en besluitvaardigheid

Wij bieden:
▪ Een flexibele werkplek waar initiatief nodig is, waarin zelfstandig wordt gewerkt, waar
▪ verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is;

Een functie, voor de duur van 12 maanden, met optie tot verlenging, die gehonoreerd wordt conform CAO Gehandicaptenzorg, schaal 55.

Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch contact opnemen met de
Directeur Zorg, Anke Willems, telefoonnummer 06-20431660.
De schriftelijke sollicitatie kan per mail gestuurd worden aan administratie@krachtinzorg.nl