Laurentius Ziekenhuis zoekt een

Internist - Endocrinoloog 'maat' (0,6 fte)

Dienstverband

24 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Roermond

Werkvelden

Ziekenhuizen
In verband met uitbreiding van de organisatorische eenheid Interne Geneeskunde zijn wij per 1 februari 2025 op zoek naar een ambitieuze en gedreven internist-endocrinoloog voor 0,6 fte.

Er is momenteel een vaste internist-endocrinoloog werkzaam en een chef de clinique internist-endocrinoloog. Met deze vacature wenst de vaste formatie van de vakgroep uit te breiden met een internist-endocrinoloog om samen zorg te dragen voor de endocrinologische patiënten in onze regio.

Binnen het Laurentius Ziekenhuis is er een breed aanbod aan endocrinologie. Er is een goede samenwerking met het Maastricht UMC+ op het gebied van hypofyse-, schildkliercarcinoom- en complexe endocrinologische patiënten. Samen met ons goed functionerend diabetesteam begeleiden wij de diabetespatiënten in onze regio, waarvan een paar honderd patiënten met insulinepomptherapie. Op het gebied van schildklier- en bijschildklierpathologie is er nauwe samenwerking met collegae chirurgie, nucleaire geneeskunde en radiologie, onder andere middels MDO’s. We beschikken over radiofrequentie ablatie voor de behandeling van schildkliernoduli en participeren in wetenschappelijk onderzoek. Er is een goed lopend multidisciplinair zorgpad osteoporosezorg, samen met de orthopeden, geriaters en physician-assistant.

Jouw nieuwe werkplek
De organisatorische eenheid Interne Geneeskunde bestaat momenteel uit zeven internisten, een aspirant maat en twee chef de liniques. Wij worden ondersteund door verpleegkundig specialisten, een physician-assistant en leiden coassistenten op.
Alle internisten binnen de vakgroep verrichten zowel poliklinische als klinische werkzaamheden, waarbij de klinische werkzaamheden in de vorm van kliniekdienstweken over alle internisten worden verdeeld. Verder worden naar rato van de aanstelling avond- nacht- en weekeinddiensten gedaan.

Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis dat zich kenmerkt door korte intercollegiale lijnen en een prettige werksfeer.

Wat vragen wij van jou?
  • Een afgeronde opleiding tot internist-endocrinoloog;
  • BIG geregistreerd en geldige inschrijving in het Specialisten Register (RGS), registratie als internist-endocrinoloog;
  • Je bent een teamplayer die naast de werkzaamheden als internist-endocrinoloog ook een uitdaging ziet in neventaken waaronder kwaliteit van zorg, participatie in commissies of management.

Wat krijg je daarvoor terug?
De internisten zijn vrijgevestigd lid van het Medisch Specialistisch Coöperatief Laurentius U.A. (MSC). Binnen het MSC vormen zij de organisatorische eenheid Interne Geneeskunde.

We bieden:
  • Een salaris conform Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) en afhankelijk van kennis en ervaring;
  • Een contract voor 0,6 fte;
  • Overige arbeidsvoorwaarden conform arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (AMS).

Toetreding tot het MSC zal volgens de vastgestelde toetredingsprocedure verlopen, waarbij onder andere eerst een ‘aspirant lid V’ status wordt bekleed in de vorm van een AMS arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Aansluitend volgt er, bij gebleken geschiktheid, toetreding tot het MSC.

Indien het MSC met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en verklaring onbesproken gedrag en functioneren te overleggen.

Informatie en procedure
Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Femke Deelen, internist-endocrinoloog via telefoon: 0475-382187.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Malou Heijnen, HRM Adviseur, telefoon: 06-46241184.

Tot maandag 23 september kun je reageren via het sollicitatieformulier. De gesprekken vinden plaats op maandag 30 september vanaf 18.00u, we willen je vragen hier rekening mee te houden. De toetredingscommissie vindt plaats op woensdag 9 oktober.