Leger des Heils zoekt een

Jeugdbeschermer

Dienstverband

24-36 uur (in onderling overleg)

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht Heerlen

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, Sociaal Werk, Overige
In elke provincie hebben wij Jeugdbeschermers. Kom jij het team in jouw provincie versterken? Als Jeugdbeschermer / Gezinsmanager / Gezinsvoogd / Regiehouder / Casemanager (verschillende namen voor dezelfde functie) coördineer je het proces van ouders en hun kinderen (0-18 jaar) die ernstig beschadigd zijn of dreigen te raken. Mede door jouw coördinatie en adviezen help jij gezinnen in kwetsbare situaties naar nieuwe toekomstperspectieven!

Functieomschrijving
Jij komt in beeld als een rechter bepaalt dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is en een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt. Hierbij gaat het vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, zoals schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestigingsproblemen van het gezin. Vaak is eerder al geprobeerd om met hulp op vrijwillige basis te werken naar een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd.
 
Je pakt zelfstandig cases, waarbij het je taak is om vanuit een helicopterview het proces aan te sturen. Uiteraard staan je teamleden klaar om je mee te denken en samen belangrijke keuzes te maken. Je brengt het netwerk in kaart van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen. Samen met deze formele- en informele raadgevers (zoals raad voor de kinderbescherming, ambulant werker, sociaal netwerk gezin etc.) probeer je het gezin een plan van aanpak op te laten stellen om de situatie te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. En je houdt alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier. De inhoud van je rapportage/advies moet feitelijk kloppen, volgende de juridische kaders. Maar bovenal liefdevol en op een manier geschreven waar je goed over na hebt gedacht omdat het een grote invloed kan hebben op de toekomst van een gezin!
 
Als de rechter bepaalt dat de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is en het ouderlijk gezag beëindigt, is het mogelijk dat jij er verantwoordelijk voor wordt dat een kind een goede opvoeding krijgt, soms in een pleeggezin of tehuis. Zo treed je op als wettelijke vertegenwoordiger, informeer je de ouders over de ontwikkeling van hun kind en ga je op bezoek bij het kind. Ook adviseer je over de huidige situatie en leg je verantwoording af in de rechtbank als het nodig is, bijvoorbeeld als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen. Het gezin moet niet afhankelijk van jou worden, jij bent niet degenen die alles moet veranderen. Deze verandering moet vanuit het gezin zelf komen en jij faciliteert dat proces. Zodra jij overbodig wordt heb jij je werk goed gedaan! Even concreet de werkzaamheden op een rij:

• Het voeren van gesprekken met cliënten, het systeem en ketenpartners
• Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte vast en geven van een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies
• Het inschatten van de te verwachten begeleiding. Verricht hiertoe onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager
• Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen
• Het uitvoeren van de werkzaamheden rondom aanmelding – intake, start van de zorg en indicatiestelling conform de normen van beoordeling, modules en werkdocumenten
• Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem
• Het beheren van de applicaties waarin gewerkt wordt voor registratiedoeleinden
• Het coördineren van interne doorstroom van cliënten
• Het verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars
• Het is wat minder een uitvoerende hulpverleningsrol en meer een Regierol
• Het onderhouden van contacten met de bij de cliënt betrokken ketenpartners inzake de afstemming rond aanmelding, intake, indicatiestelling en doorverwijzing

Functie-eisen
In jouw werk heb je te maken met een pittige doelgroep, hectische situaties en intensieve trajecten. Denk aan een complexe scheiding waarin ieder gezins- of familielid een ander standpunt inneemt en jou probeert te beïnvloeden. Of een gezin dat voor overlast zorgt in de buurt en zich moeilijk laat helpen door hulpverleners. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen, laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je altijd in staat naar het hogere doel te kijken; de veiligheid en ontwikkeling van het kind en de gehele situatie van het gezin. Je bent vanuit een coördinerende rol betrokken bij de gezinnen waaraan je hulp biedt en ziet snel wat nodig is om situaties te verbeteren. Maar je kunt ook afstand nemen en jouw standpunten overtuigend overbrengen aan gezinnen, collega’s en externe organisaties als de rechtbank en instellingen. Als jeugdbeschermer heb je intensief contact met jouw collega’s jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper binnen het team. Wekelijks is er een casuïstiek bespreking waarin we overleggen over moeilijke cases en we gezamenlijk lastige beslissingen nemen. De functie-eisen voor Jeugdbeschermer zijn:

• Een SKJ registratie OF een afgeronde HBO opleiding die voldoet aan de registratie-eisen OF de werkervaring waarmee je deze SKJ registratie kunt aanvragen
• Bij voorkeur werkervaring in de Jeugdzorg of het Gedwongen Kader, bv als Jeugdbeschermer / Ambulant / Persoonlijk begeleider / Gezinscoach /Reclassering
• Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een casusbeschrijving
• Prioriteiten kunnen stellen en doelgericht en probleemoplossend werken
• Stressbestendigheid en improvisatievermogen
• Helicopterview en procesgericht kunnen werken
• Integriteit, betrouwbaarheid, reflectief
• Ruime ervaring met computersystemen
• Dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto
• Je bent christen en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit

Arbeidsvoorwaarden
• Volgens CAO Jeugdzorg, schaal 10 (minimaal € 3065,- en maximaal € 4605,- bruto per maand bij 36 uur) waarbij je ingeschaald wordt op niveau en werkervaring
• Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
• Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn
• Een mooi pakket aan voorwaarden met o.a. loopbaanbudget. laptop en telefoon
• Naast ontwikkelingsgesprekken waarin we jouw persoonlijk ambitie en drijfveren bespreken, krijg je de kans jouw SKJ-registratie te onderhouden en opleidingen te volgen bij onder meer de Leger des Heils Academie
• De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk
• Kunnen werken vanuit je ideaal / identiteit
• Werken met de meest bijzondere doelgroepen
• Vakmanschap, bij ons leer je alle kneepjes van het vak
• Aanstelling is voor 24, 28, 32 of 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Voortzetting behoort tot de mogelijkheden. De Intentie is om samen te investeren voor de lange termijn!

Organisatie
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland meer dan 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op onze site: https://www.legerdesheils.nl/jeugdbescherming of volg onze verhalen uit het werkveld op LinkedIN.

Informatie
Wij werken niet met een sluitingsdatum en voeren doorlopend gesprekken dus we zien je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Conform ons wervings- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie neem je contact op met Ruud (Recruiter) via 06-57317277.