Rubicon Jeugdzorg zoekt een

Jeugdzorgwerker D (verblijf)

Dienstverband

32 uur

Opleidingsniveau

MBO niveau 4, HBO

Standplaats

Horn

Werkvelden

Jeugdzorg

Binnen Rubicon jeugdzorg zijn we op zoek naar een:

 

 

Jeugdzorgwerker D

(32 uur tot 15 aug 2021, daarna 24 uur)

 

Jouw werkzaamheden binnen Rubicon

Je bent werkzaam in de residentiële voorziening van Rubicon jeugdzorg. Er zijn groepen met diverse leeftijdsopbouw, maar altijd voor jeugdigen van 4 - 18 jaar. De functie jeugdzorgwerker D richt zich op verzorging, begeleiding, opvoeding en behandeling. Bij de doelgroep is sprake van complexe en meervoudige problematiek op het gebied van gedrag, psychiatrie en/of verslaving, bij zowel de jeugdige als in zijn netwerk. Dat maakt dat de ontwikkeling van de jeugdige ernstig bedreigd wordt. In onze groepen kunnen ook jeugdigen geplaatst worden vanwege een crisissituatie.

Je levert een bijdrage aan de totstandkoming en toetsing van hulpverleningsplannen en de vertaling hiervan in werkplannen. Je werkt veel samen met de ouders en het verdere sociale netwerk van jeugdigen. Kortom: je werkt samen aan een goede toekomst voor jeugdigen. 
Het betreft een 24-uurvoorziening dus inclusief weekenden en slaapdiensten.

 

 

Jouw kennis en ervaring

 • Een afgeronde, functiegerichte opleiding op MBO- of HBO-niveau.
 • Werken vanuit de principes van Nieuwe Autoriteit /Geweldloos Verzet.
 • Kennis hebben van relevante hulpverleningstheorieën en –methodieken, met name competentiegerichte, oplossingsgerichte, systeemgerichte en vraaggestuurde hulpverlening.
 • Ervaring met werken vanuit een basishouding van meerzijdige partijdigheid.
 • Ervaring met of bekend zijn met werken in teamverband.
 • Bereidheid tot het werken in onregelmatige diensten / slaapdiensten.
 • Vaardigheid met geautomatiseerde gegevensverwerking.
 • In staat om hulpvragen te vertalen in adequaat pedagogisch handelen.
 • Flexibel kunnen schakelen tussen groepsgericht en individueel werken, afhankelijk van de individuele problematiek.
 • Duidelijk en consequent kunnen en durven handelen.
 • Daadkrachtig, sterke persoonlijkheid en durft cliënten de ruimte te geven om hun eigen krachten, oplossingen en mogelijkheden aan te spreken.
 • Beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 

 

Rubicon binnen de maatschappij

Rubicon jeugdzorg is een jeugdzorgaanbieder in voornamelijk Noord- en Midden Limburg. Bij Rubicon zetten zo’n 140 enthousiaste medewerkers zich in voor een hoge kwaliteit van jeugdzorg, afgestemd op onze cliënten. Rubicon biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar en aan gezinnen die te maken hebben met complexe opgroei- en opvoedvragen. De specifieke problematiek waar Rubicon zich op richt heeft te maken met relaties tussen mensen, socialisatie en opvoedgedrag. Rubicon is systemisch gericht. Wij werken sàmen met de jeugdige, het gezin en hun netwerk. Juist in die samenwerking ligt onze kracht.

Het centraal bureau is gevestigd in Horn. Het zorgaanbod bestaat uit uiteenlopende vormen van (intensief) ambulante hulpverlening, pleegzorg en residentiële zorg.

 

 

Jouw arbeidsvoorwaarden binnen Rubicon

 • We zijn op zoek naar een collega voor 32 uur tot 15 augustus 2021, na 15 augustus voor 24 uur.
 • De vacature is in eerste instantie voor 1 jaar, verlenging behoort tot de mogelijkheden, evenals een vaste aanstelling op termijn.
 • De CAO Jeugdzorg is van toepassing.
 • De functie wordt ingeschaald conform CAO Jeugdzorg, schaal 7 (min. € 2.298,94 en max. € 3.285,52).

 

 

Is deze functie je op het lijf geschreven?

Maak dan je belangstelling kenbaar via de sollicitatiebutton uiterlijk 24 januari 2021 aanstaande. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 27 januari. Het vriendelijke verzoek om hiermee alvast rekening te houden.    

Sollicitaties die op een andere wijze binnenkomen, zullen wij niet in behandeling nemen.

 

Voor meer informatie over deze vacature kan contact opgenomen worden met Miriam Theunissen, RVE manager via 0475-588400.