Moveoo zoekt een

Kinderhulpverlener - Opvang gezinnen binnen Moveoo

Dienstverband

36 uur

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Venlo

Werkvelden

Sociaal Werk

Wij bieden

 • Overeenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling;
 • Salaris tussen € 3.191,00 en € 4.547,00 per maand (afhankelijk van kennis en ervaring) bij een 36-urige werkweek (functie schaal 8 CAO Sociaal Werk);
 • Reiskostenvergoeding, werktelefoon en laptop;
 • PFZW pensioenregeling, werkkostenregeling fiets en elektronica;
 • Individueel keuzebudget en loopbaanbudget;
 • Uitgebreid scholingsprogramma.

 

Over de opvang

Op 1 januari 2022 startte Moveoo met de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zowel in de opvang als in de ambulante tak. Het herstellen en verduurzamen van veiligheid in gezinnen staat te allen tijde voorop. Wij werken volgens de principes van de gefaseerde ketenzorg; multidisciplinair, intersectoraal en systeemgericht. Waar dat veilig kan, werken we outreachend in de directe omgeving van het gezin. In sommige situaties zijn de risico’s op ernstig geweld zo ernstig, dat tijdelijke opvang van slachtoffers en eventuele kinderen nodig is. In dat geval biedt Moveoo een veilige plek, een zelfstandige woonruimte achter een veilige voordeur. Onze aanpak is gericht op alle betrokkenen, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Alle gezinsleden worden ondersteund bij het herstellen van een veilige leefsituatie. Dat alles doen we met een stevig team van professionals: coördinerend- en ondersteunend begeleiders, een kinderhulpverlener, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Altijd in nauwe samenwerking met ketenpartners. Verbinding, vertrouwen en vakmanschap staan daarbij voorop!

 

Kinderhulpverlener opvang gezinnen

 • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding aan kinderen en vanuit kind-perspectief hun ouder(s) op basis van de Veerkracht methodiek en andere krachtgerichte methodieken;
 • Je bent in staat het herstel van veiligheid voorop te zetten;
 • Je geeft zelfstandig en planmatig inhoud aan complexe hulpverleningstrajecten;
 • Je organiseert individuele en groepsgerichte activiteiten voor kinderen en jongeren in het kader van de hulpverlening;
 • Je bent in staat om in diverse situaties acuut en adequaat te handelen;
 • Je biedt kindgericht en in samenwerking met ketenpartners hulp aan de gezinssystemen.

 

Wat zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een gedreven en daadkrachtige kinderhulpverlener met de volgende eigenschappen en competenties:

 • Vanuit een oprechte en respectvolle basishouding maak jij écht contact met kinderen. Je werkt methodisch, met oog voor trauma en de impact daarvan op alle leden van het gezin, waaronder kinderen in het bijzonder;
 • Je hebt kennis van betrokken (jeugd)zorg- en veiligheidsorganisaties in de aanpak van opvang, hun rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je bekend met relevante wet- en regelgeving;
 • Je bent van nature een inspirerende en activerende professional die anderen helpt in het nemen van eigen regie. Daarbij focus je op krachten en mogelijkheden van kinderen en hun ouder(s);
 • Je bent in staat zonder oordeel en systeemgericht met kinderen en hun ouders aan de slag te gaan;
 • Je biedt zelfstandig begeleiding en deelt kennis en expertise met collega’s;
 • Je hebt analytisch vermogen en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je bent proactief, vasthoudend en daadkrachtig. Je laat niet los totdat de veiligheid duurzaam hersteld is voor alle betrokkenen.

 

Vereisten

 • Je bent minimaal in het bezit van een relevant hbo-diploma;
 • Je hebt ervaring met het werken met gezinssystemen waarbij sprake is (geweest) van geweld in afhankelijkheid;
 • Je bent SKJ geregistreerd;
 • Je bent flexibel in je werktijden en -dagen, ook voor wat betreft telefonische bereikbaarheid.

 

Hoe werken wij?

Moveoo werkt met de begeleidingsmethodieken Krachtwerk en Veerkracht. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat zijn ook de leidende principes van ons personeelsbeleid. Moveoo werkt met zelforganiserende teams waarin we initiatief en eigenaarschap aanmoedigen. We stellen de benodigde kaders en maken duidelijke afspraken waarbinnen de teams zelf de verantwoordelijkheid, ruimte en middelen krijgen om hun werk te organiseren.

 

Wij gaan graag met je in gesprek!

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Chantal Walters, Recruiter op 06-11 18 71 16.

Mail je CV en motivatiebrief naar c.walters@moveoo.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten. Voor deze functie is bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.