Maastricht UMC+ zoekt een

Klinisch Fysicus in opleiding

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
Wij bieden een opleiding tot Klinisch Fysicus met subspecialisatie Radiologie & Nucleaire Geneeskunde in een moderne, multidisciplinaire omgeving. Het accent bij de opleiding zal komen te liggen op klinische innovatie en wetenschap. De opleiding omvat een volledig jaar klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Voor verdere verbreding buiten het eigen subspecialisme zal een half jaar van de opleiding bij de afdeling Algemene Klinische Fysica in het Máxima Medisch Centrum (locatie Veldhoven) plaatsvinden en zal projectmatig een aantal maanden bij het Zuyderland Medisch Centrum plaatsvinden. Met de overige klinisch fysici in opleiding van andere subspecialismen (Audiologie, Radiotherapie en Algemeen) wordt er gezamenlijk onderwijs georganiseerd en gevolgd binnen het cluster Klinische Fysica Zuid-Oost Nederland.

Wat vragen wij van jou?
Een universitaire (Master) opleiding (Technische) Natuurkunde/Fysica of aanverwante studie, erkend door het Consilium van de stichting OKF, met affiniteit voor het werken in een ziekenhuisomgeving. Een wetenschappelijke promotie of een uitgesproken interesse in wetenschappelijk onderzoek heeft een duidelijk voordeel in een academische setting. Van de kandidaat worden goede communicatieve vaardigheden verwacht aangezien projectmatig samen wordt gewerkt met veel verschillende disciplines.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving eruit?
Binnen het cluster KF-Zuidoost-Nederland (ZON) bestaan voor 2021 vacatures voor vier opleidingsplaatsen: Algemende Klinische Fysica (AKF), Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG) en radiotherapie (RT) (2x). Sollicitaties dienen per subspecialisme te gebeuren, maar er mag op meerdere van deze vacatures gesolliciteerd worden.

Voor 2021 heeft de afdeling Beeldvorming van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) een vacature voor een Klinisch Fysicus Radiologie & Nucleaire Geneeskunde in opleiding . Het betreft een opleidingsplaats voor 4 jaar overeenkomstig de eisen van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (voor meer informatie en vooropleidingseisen zie: www.stichtingOKF.nl ). De opleiding zal worden vormgegeven binnen het cluster KF-ZON. Dit is een samenwerkingsverband van zes opleidingsziekenhuizen in Zuid-Oost Nederland: Maastricht UMC+, Adelante Zorggroep, Catharina Ziekenhuis, MAASTRO, Máxima Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum. De opleiding staat onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (www.nvkf.nl ).

Over het Maastricht UMC+:
Het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculteit Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht vormen samen het Maastricht UMC+ met als kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en onderzoek.

Over de afdelingen Beeldvorming:
De afdeling Beeldvorming omvat alle toepassingen van medische beeldvorming t.b.v. de patiëntenzorg (diagnostiek en behandeling) en het klinisch wetenschappelijk onderzoek.
Beeldvorming is een multidisciplinair vakgebied in het Maastricht UMC+, waarbinnen 5 klinisch fysici, 2 klinisch fysici in opleiding, radiologen, nucleair geneeskundigen, radiochemici, apothekers, stralingsdeskundigen, laboranten en wetenschappers werkzaam zijn. De afdeling geeft tevens vorm aan de medische opleiding Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. De afdeling beschikt over de meest moderne beeldvormende apparatuur (US, CR, CT, (hoog-veld) MRI, SPECT-CT, PET-CT, PET-MRI, etc), een dosimetriecentrum en werkt nauw samen met de afdeling Medische Instrumentatie & Informatie Technologie ten aanzien van kwaliteitszorg. Tevens zijn er in het MUMC+ klinisch fysici en klinisch fysici in opleiding werkzaam in de subspecialismen Audiologie, Radiotherapie en Algemene Klinische Fysica.
De klinisch fysici hebben een duidelijke rol in de levenscyclus van medische apparatuur en software, stralingshygiëne, medisch-technologische innovatie, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Beeldvorming wordt gezien als een onontbeerlijk speerpunt binnen het Maastricht UMC+.

Aanstelling
Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding voor gemiddeld 36 uur per week conform artikel 2.4.4 Cao umc.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
  • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
  • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
  • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
  • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
  • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.


Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.383,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A11 van de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de klinisch fysici prof.dr.ir. W.H. Backes (opleider) (w.backes@mumc.nl ) of dr. C.RL.P.N. Jeukens (plaatsvervangend opleider) (cecile.jeukens@mumc.nl ), telefoonnummer: 043-387 49 10. Voor specifieke vragen over Nucleaire Geneeskunde kunt u terecht bij dr. ir. R. Wierts (roel.wierts@mumc.nl ).
Voor informatie over de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl .

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De 1e gesprekken vinden plaats op 19 november a.s.