Zuyderland zoekt een

Klinisch Psycholoog

Dienstverband

Aantal uren zijn bespreekbaar

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Sittard – Geleen

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg

Je vervult als klinisch psycholoog de functie van regiebehandelaar. Daarnaast ben je intensief betrokken bij het opleiden van collega's tot de BIG-beroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog in de vorm van werkbegeleiding en supervisie. Verder lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het afdelings- en instellingsbeleid, zowel in adviserende als uitvoerende zin.

Wij zoeken klinisch psychologen voor de volgende zorgprogramma’s:

Persoonlijkheidsstoornissen

We behandelen cliënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams (onder andere spv, psychiater, klinisch psycholoog en psychotherapeut). We bieden verschillende individuele en groepsbehandelvormen aan, waaronder schematherapie, MBT, clientgerichte en psychodynamische psychotherapie, alsook andere vormen van behandeling zoals sociaalpsychiatrische behandeling, systeemtherapie of vaktherapeutische groepsbehandeling. Je bent niet alleen diagnosticus en behandelaar, maar geeft als regiebehandelaar mee sturing aan het behandelproces en wil in de ontwikkelingen van de organisatie een positief kritische bijdrage leveren.

Soma & Psyche

Je bent geboeid door de wisselwerking tussen lichamelijke klachten en de psychologische en psychiatrische problemen die daarmee samen kunnen gaan. Je ziet primair de persoon achter de patiënt en kan deze creatief, kundig en met een diversiteit aan interventies en methoden helpen klachten te verminderen of vaardigheden te vergroten in het omgaan met de klachten. Je wil samen met ons brede team van professionals het aanbod in een continue cyclus aanscherpen, verbeteren en innoveren, op weg naar een supra-regionaal aanbod voor patiënten met onverklaarde of aanhoudende lichamelijke klachten.

Behandeling & Herstel Volwassenen

We behandelen cliënten waarbij sprake is van complexe problemen en crisisgevoeligheid en die op meerdere levensgebieden zijn vastgelopen. Ze worden vaak in de thuissituatie bezocht. Je werkt in een Fact team met ervaren en enthousiaste medewerkers. Het team is professioneel betrokken bij haar cliënten en zet zich in om specialistische GGZ zorg te leveren in multidisciplinair verband. Er wordt samengewerkt met ketenpartners en ook de naaste omgeving van de patiënt wordt zo mogelijk betrokken. Je hebt affiniteit met outreachend werken, bent dienend naar cliënt en zijn hulpvraag en ziet protocollen als hulpmiddel. We nodigen je niet alleen uit om diagnosticus en behandelaar te zijn, maar ook om reflecterend en in de rol van regiebehandelaar creatief en flexibel in afstemming met Fact collega’s invulling te geven aan het behandelproces.

Kind & Adolescent

We behandelen kinderen, jeugdigen, adolescenten in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen die kampen met complexe psychiatrische problematiek en ernstige levensfaseproblematiek en specialistische ggz behandeling nodig hebben. Het snel bieden van de juiste hulp staat centraal. De behandeling is gericht op de verstoring in de ontwikkeling en tevens op versterking van de eigen kracht. Naast het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en verschillende vormen van behandeling (inclusief deeltijdbehandeling voor kinderen tot 10 jaar), beschikken we over een crisisdienst.

Dit ben jij

 • Je bent BIG-geregistreerd klinisch psycholoog of hebt je opleiding tot klinisch psycholoog nagenoeg afgerond.
 • Je hebt kennis van en ervaring met psychodiagnostisch onderzoek bij complexe diagnostische vraagstellingen.
 • Je hebt kennis van en ervaring in evidence based behandelmethodieken.
 • Je hebt ervaring met het behandelen van cliënten met complexe problemen op meerdere levensgebieden.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je hebt een patiëntgerichte, actieve, flexibele, positief kritische en innovatieve instelling en bent ambitieus en enthousiast.
 • Je kunt teamleden coachen, ondersteunen of begeleiden bij complexe interventies.
 • Je bent in staat te werken met cliënten en hun systeem met meervoudige en complexe hulpvragen.
 • Je bent in staat vakkennis uit te dragen naar derden en hebt affiniteit met opleiding en/of wetenschap.

Wij bieden

 • Aanstelling voor onbepaalde tijd, met Zuyderland Medisch Centrum.
 • Je werkt bij RVE Geestelijke Gezondheidszorg;
 • Lidmaatschap van de vakgroep Klinische en Medische Psychologie en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) van Zuyderland;
 • Arbeidsvoorwaarden conform cao-GGz; De functie is ingedeeld in FWG functiegroep75; het budget persoonlijke kosten medisch specialist van de cao-GGz is op deze functie van toepassing verklaard;
 • De grootte van het arbeidscontract en combinatie van taken en verdeling van uren over de verschillende afdelingen zijn bespreekbaar.

Interesse?

Wil je meer informatie over de vacature of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek? Neem dan telefonisch contact op met Björn van Twillert (klinisch psycholoog / voorzitter vakgroep Klinische en Medische Psychologie) of Sandra Hoogerwerf (klinisch psycholoog/inhoudelijk coördinator behandeling volwassenen) via 088-4599393 (secretariaat GGz). 

Aanvullende informatie
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.