Zuyderland zoekt een

LEDEN CLIËNTENRAAD ZUYDERLAND ZORGCENTRA REGIO NOORD (ECHT)

Dienstverband

Opleidingsniveau

MBO niveau 4

Standplaats

Pey-Echt

Werkvelden

Ouderenzorg

Regio Noord heeft als werkgebied Echt-Susteren met locaties De Egthe, Vastrada, Egtherhof, ’t Pejjerhoes, Seniorendagcentrum en de extramurale zorg regio Noord.

De Cliëntenraad regio Noord bestaat momenteel uit 10 personen. Enkele leden stoppen op dit moment met hun werkzaamheden voor de cliëntenraad omdat hun zittingstermijn ( max. 8 jaren) erop zit.

De kerntaak van de cliëntenraad is het behartigen van belangen van cliënten vanuit de strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’. De cliëntenraad adviseert de regiomanager over alle aangelegenheden die voor bewoners van de zorgcentra in regio Noord van belang zijn. De rechten en plichten van een cliëntenraad zijn neergelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018.

De cliëntenraad vergadert 6 tot 8 keer per jaar op woensdagmiddag van  16.00 tot 17:30 uur.

De vergadering bestaat uit een overlegvergadering met de regiomanager o.l.v. de voorzitter

Cliëntenraad. Daarnaast neemt u incidenteel deel aan tijdelijke werkgroepen of activiteiten.

Heeft u interesse in de gezondheidszorg, en met name de ouderenzorg in het bijzonder? Heeft u affiniteit en binding met onze bewoners? Bent u bereid om vanuit gemeenschappelijk cliëntperspectief te denken en niet vanuit persoonlijk (cliënt)perspectief, dan zijn we op zoek naar u!

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Ton Pansters,
voorzitter cliëntenraad regio Noord, telefoonnummer: 06-303 22 187.

Bent u geïnteresseerd, mail dan uw motivatiebrief naar secretariaat regio Noord secretariaatregionoord@zuyderland.nl. U kunt op deze vacature reageren tot 1 augustus 2024.

Een cliëntenraadslid aan het woord:

‘Ik ben Jacqueline Leppens en 9 jaar geleden toegetreden tot de cliëntenraad omdat mijn moeder in zorgcentrum Vastrada verbleef. Inmiddels is mijn moeder overleden, maar ik ben lid van de cliëntenraad gebleven omdat ik het fijn vond om na mijn pensionering nog met mensen samen te werken en mee te denken voor het welzijn van de cliënten. De cliëntenraad vormt een hecht team. In de vergadering wordt veel uitleg gegeven en info gedeeld omtrent de zorgcentra. De cliëntenraad is dringend op zoek naar nieuwe leden. Het is niet absoluut noodzakelijk dat uw naaste in een zorgcentrum woont. Affiniteit, interesse en belangstelling voor het wel en wee van onze cliënten is aan te bevelen.’

Meer weten?  

Een referentiecheck en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Voor alle functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. 

Voorrangskandidaten krijgen, bij gelijke geschiktheid, voorrang op interne en externe kandidaten. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld