Koraal zoekt een

Leden Klachtencommissie Jeugd

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

HBO+

Standplaats

Sittard

Werkvelden

Jeugdzorg
Nieuwe klachtencommissie Jeugd: wil jij hier deel van uitmaken?

Heb jij kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van de Jeugdwet en weet jij hoe een klacht behandeld dient te worden? Ken je de normatieve kaders voor het optreden als lid van een klachtencommissie? En ben jij in bezit van relativeringsvermogen?

Voor de klachtencommissie Jeugd zijn wij op zoek naar nieuwe externe leden. We zoeken professionals met passie voor de cliënt, die een rol willen spelen in het zo laagdrempelig mogelijk oplossen van onvrede/ontevredenheid.

Het klachtenmanagementbeleid binnen Koraal is vernieuwd. Nieuw hierin zijn onder andere de klachtreizen. Afhankelijk van het domein en het daarbij behorende kader wordt hierin het proces (de reis) voor de cliënt, de leerling of de medewerker beschreven. De reis maakt duidelijk welke stappen de cliënt, leerling of medewerker kan ondernemen als er sprake is van onvrede/ontevredenheid of een formele klacht. Zo is het proces van de Klachtreis Jeugd van toepassing voor cliënten die zorg krijgen op basis van een indicatiebesluit Jeugdwet.

Klachtencommissie Jeugd

Naar aanleiding van dit vernieuwde Klachtenmanagement Koraal, wordt de samenstelling van de huidige klachtencommissie voor cliënten aangepast. Vanaf 2022 worden door de klachtencommissie Koraal uitsluitend klachten uit het Jeugddomein behandeld.

Er is besloten om (anders dan voorheen) naast de externe leden ook interne leden te werven om zitting te nemen in de klachtencommissie Jeugd. Een lidmaatschap door medewerkers is een waardevolle manier om zicht te krijgen op de problematiek in de organisatie en om breder te kunnen leren van de klachten. In procesuitspraken van de klachtencommissie worden ook aanbevelingen en of verbetervoorstellen gedaan die vervolgens geïmplementeerd dienen te worden. Als extern lid draag jij in samenspraak met de interne leden van de klachtencommissie bij aan een verdere verbetering van de zorg binnen Koraal.


Wat biedt Koraal?


De kans om verder vorm te geven aan het nieuwe klachtenmanagement binnen Koraal en onze cliënt te helpen bij onvrede of ontevredenheid! Het gaat om een benoeming voor de duur van 3 jaar en natuurlijk ontvang je een passende vergoeding.


Wat vragen we van jou?


Je beschikt over een open en stabiele persoonlijkheid, omgevings- en organisatiesensibiliteit, bent doortastend, empathisch, onafhankelijk denkend en communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk. Relativeringsvermogen, integriteit en betrouwbaarheid zijn onmisbare kenmerken.

Daarnaast...

  • heb je een academisch werk- en denkniveau en ben je gekwalificeerd gedragswetenschapper, orthopedagoog, arts en/of psychiater.
  • heb je kennis van, en ervaring met, medezeggenschap en participatie en volgt de ontwikkelingen op beide terreinen.
  • heb je kennis van de wet- en regelgeving ten aanzien van de wijze waarop een klacht behandeld dient te worden.
  • ken je de Jeugdwet en de normatieve kaders voor het optreden als lid van een klachtencommissie.
  • ben je bereid om een deel van je werkzaamheden in de avonduren uit te voeren.

Over Koraal


Bij Koraal werken we voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en (zeer) complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Wij bieden zowel jeugdhulp, verstandelijk gehandicaptenzorg als onderwijs en participatie. Ons werkgebied is Limburg en Noord-Brabant. Onze ambitie is het bieden van een integraal pakket zorg, onderwijs en participatie. Dat is uniek. Het stelt ons in staat om kinderen, jongeren, volwassenen, leerlingen en hun netwerk altijd die ondersteuning te bieden die zij op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. We doen dat gedeeltelijk vanuit onze eigen scholen en instellingen en gedeeltelijk aangevuld door samen te werken met onze ketenpartners. Op dit moment werken bij Koraal bijna 4000 professionals samen aan deze ambitie.


Meer weten?


Neem voor meer informatie contact op met Mart Tindemans (Klachtenfunctionaris Koraal) bereikbaar via 06 - 136 959 27 of klachtenfunctionaris@koraal.nl of met dr. mr. Josy Ubachs-Moust (Manager Kwaliteit, Audit & Inspectie) bereikbaar via 06 - 224 419 93.

Voor het werken bij Koraal is een Verklaring Omtrent Gedrag een vereiste.


Reageren


Heb je interesse? Stuur ons dan je CV en motivatie via het sollicitatieformulier uiterlijk 19 september 2021. We zijn erg benieuwd naar je reactie!

Let op: in verband met de vakantieperiode zal de eerste selectieronde plaatsvinden in de eerste helft van oktober.