Stichting WonenPlus zoekt een

Lid Raad van Toezicht

Dienstverband

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Geleen

Werkvelden

Gehandicaptenzorg

Droom - Durf - Leef

Dat is ons motto bij Stichting WonenPlus.

Stichting WonenPlus is een kleinschalige zorgorganisatie die ruim 200 mensen met een beperking ondersteunt op het gebied van wonen en werken. De stichting is werkzaam in alle regio’s van de provincie Limburg.

De uniciteit van iedere cliënt en de veranderingen in de maatschappij, vragen om een blijvende flexibiliteit, en een lerende, innoverende en ondernemende cultuur binnen WonenPlus. Dit teneinde waarde gedreven te kunnen blijven werken aan het levensgeluk van onze cliënten. WonenPlus streeft naar evenwichtig aanwezig te zijn in de diverse regio’s in onze provincie. De groei die de afgelopen jaren gestaag heeft plaatsgevonden legitimeert de vraag naar de dienstverlening van WonenPlus in de toekomst, waarbij kleinschaligheid hoog in het vaandel blijft staan.
 Ons hoofdkantoor is gevestigd in Geleen .

Vanwege het verlopen van een termijn zoekt WonenPlus een

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van de Zorgbrede Governancecode. De samenstelling van de huidige Raad van Toezicht dient te worden gecompleteerd met een persoon met een bestuurlijke ervaring én bij voorkeur met een juridische achtergrond.

Voor een uitgebreide profielschets en algemene informatie over de procedure kunt u terecht bij Mw. E. Boonen elise.boonen@wonenplus.nu  tel: 06 13 61 09 56

Website: www.wonenplus.nu

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij dhr. P. Rademacher : p.m.rademacher@gmail.com eventueel tel nummer: 06 53 29 94 65

De reactie termijn sluit op 18 januari 2021.

Bezoldiging vindt plaats conform de Governance code.

De gesprekken vinden plaats in week 4 en 5.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.