Beek en Bos zoekt een

Lid Raad van Toezicht

Dienstverband

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Heythuysen

Werkvelden

Ouderenzorg

ALGEMEEN

Beek & Bos is een zelfstandig zorgcentrum met een stevige basis. Zorgcentrum Beek & Bos biedt een breed pakket van diensten in de ouderenzorg op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De stichting is al 65 jaar een begrip in Heythuysen en omgeving. Wij zijn lokaal, zelfstandig en kleinschalig georganiseerd met hele korte lijnen en kunnen daarmee onze missie en visie ten volle uitdragen en implementeren. Mentaal welbevinden staat bij ons voorop.

Onze missie: geborgenheid, welzijn en goede zorg in professionele handen.

Onze visie: een warm welkom, gastvrijheid, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Dit zijn de basisbegrippen van waaruit wij de diensten verlenen. Beek & Bos is van plan de komende jaren het gebouw aan te passen en uit te bouwen.  

Onze organiseerfilosofie is dat wij goed voor onze medewerkers zorgen, zodat zij goed voor onze cliënten kunnen zorgen. Met elkaar zorgen we voor een goede bedrijfsvoering. En natuurlijk staat goed voor de cliënten zorgen – en cliënten zoveel mogelijk laten genieten – voorop. Geen loze kreten, eenvoudiger kan het niet en het werkt bij ons.

De 240 medewerkers worden aangestuurd door een driehoofdig managementteam dat bestaat uit de bestuurder, de zorgmanager en het hoofd facilitaire dienst. Beek & Bos heeft de medezeggenschap via de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad geborgd.

RAAD VAN TOEZICHT

Vanuit de toezichtvisie wil de Raad van Toezicht toegevoegde waarde leveren door structureel een dialoog te voeren over het beleid en de besturing alsmede kennis en ervaring inbrengen. De Raad van Toezicht bewaakt de doelen van Beek & Bos. Hiertoe houdt zij intern toezicht. De tevredenheid van bewoners en cliënten staat centraal. Daarbij is een goede bedrijfsvoering, inclusief risicobeheersing belangrijk. Evenals de kwaliteit van zorg, de deskundigheid en tevredenheid van personeel, de vrijwilligers en de medezeggenschap.

Om toezicht te kunnen houden zoals bedoeld is, wil de RvT zich steeds meer ontwikkelen en verder professionaliseren. Dit gebeurt stap voor stap. Het verder professionaliseren resulteert in een RvT die op een proactieve, integrale, onafhankelijke wijze toezicht houdt.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en speelt een belangrijke rol in het adviseren van het bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. Beek & Bos gaat in haar beleid te werk volgens de principes van de Governance code Zorg. Deze code staat voor goed bestuur, goed toezicht, effectiviteit en doelmatigheid van de organisatie. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. De bestuurder bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Toezicht ziet daarop toe, staat de bestuurder met raad terzijde en treedt op als werkgever van de bestuurder.

Op dit moment zijn er drie ‘commissies’ die deze werkwijze ondersteunen namelijk de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de kwaliteitstafel.

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheid en achtergrond. De onderlinge taakverdeling binnen de Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De Raad hecht aan diversiteit qua samenstelling en expertise.

Alle leden van de Raad zijn onafhankelijk in de zin van de Governance code zorg. Van alle leden wordt integriteit, besluitvaardigheid, samen werken vanuit vertrouwen maar is ook opbouwend kritisch, rolvastheid en rolbewustzijn, denken in mogelijkheden niet in belemmeringen en resultaatgerichtheid verwacht.

PROFIEL LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten (en ervaring)
 • een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid, continuïteit, professionaliteit en dienstverlening aan een organisatie stellen
 • het vermogen om zich kritisch en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over, door de RvB voorgelegde aangelegenheden
 • In teamverband kunnen werken en discussies collegiaal te voeren.
 • een relevant breed netwerk
 • een brede maatschappelijke belangstelling
 • voldoende tijd om de taken als toezichthouder adequaat te kunnen vervullen.

In verband met de afloop van de statutaire termijn van een lid van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een toezichthouder die affiniteit heeft met financiën en een frisse en creatieve blik heeft op de ouderenzorg.

Deze toezichthouder neemt tevens deel aan de auditcommissie. Leden met het aandachtsgebied audit hebben

 • een financiële en/of bedrijfskundige achtergrond
 • affiniteit, inzicht en/of ervaring met ICT vraagstukken
 • affiniteit, inzicht en/of ervaring in (zorg-)vastgoed.

HONORERING

De Raad van Toezicht vergadert plenair vijf- / zesmaal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren. De auditcommissie overlegt ook circa 5x per jaar met bestuurder en hoofd administratie.

Honorering is vastgesteld door Beek & Bos en voldoet aan de Wet Normering Topinkomens. Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door de organisatie een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht Jacqueline Ketelaar, telefonisch te bereiken via nummer 06 135 10 755. Geïnteresseerden kunnen tevens de brochure Meerjarenbeleid, het jaarplan 2023 en het Toezichtplan Raad van Toezicht ontvangen.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 25 maart 2023.

 

Kerncijfers 2023

Cliënten

Intramuraal zonder behandeling

91

Wijkzorg

30

Dagbesteding

19

Huishoudelijke hulp

Start

 

Personeel

Medewerkers

240

Vrijwilligers

105

 

Maaltijden, dagelijks

Intern

120

Tafeltje-dek-je

165

 

Omzet           

10 milj

Leeftijd gebouw

37 jaar

 

Erkenning

Prezo keurmerk

Erkend leerbedrijf

 

Zorgkaart Nederland

Score, 9,2