PSW zoekt een

Lid raad van toezicht - PSW

Dienstverband

0 - 36 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Herten / Roermond

Werkvelden

Gehandicaptenzorg
Leeuwendaal zoekt voor PSW een lid raad van toezicht met portefeuille Financiën.

De organisatie
PSW is er voor kinderen en volwassenen die begeleiding nodig hebben bij het richting en inhoud geven aan hun eigen leven. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking of ontwikkelingsvraag die, net als iedereen, gelukkig willen zijn, hun eigen leven willen leiden en een volwaardige plek in de samenleving willen nemen.

PSW biedt ondersteuning op kwalitatief hoog niveau bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd. Hierbij zet PSW altijd die ene stap extra zodat PSW ook écht doet wat zij belooft. PSW bestaat al 70 jaar, en is in die tijd uitgegroeid tot een organisatie voor ruim 2300 cliënten, circa 450 vrijwilligers en circa 1250 medewerkers in Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek.

De opgave
PSW staat er goed voor en is financieel gezond, echter blijven de financiën gezien alle uitdagingen, net als voor andere zorgorganisaties, ook voor PSW de komende jaren een punt van aandacht. Er is een aantal strategische onderwerpen waar de organisatie en de raad van toezicht de komende jaren mee te maken krijgen. PSW heeft te maken met een externe omgeving die verandert en andere dingen vraagt. Er moet goed geanticipeerd worden op alle nieuwe eisen. Er ligt een uitdaging binnen ICT en digitalisering. Zo kan er slimmer worden omgegaan met data en de inzet van digitale hulpmiddelen. De steeds verdergaande samenwerking met partijen in de regio brengt uitdagingen met zich mee. Daarnaast heeft ook PSW te maken met hoge kosten binnen de gezondheidszorg. Hoe kunnen dezen kosten slim en efficiënt worden teruggedrongen? Ook de arbeidsmarktproblematiek en daarmee gepaard gaande personeelstekort, heeft net als bij andere zorgorganisaties impact op PSW.

De raad van toezicht
De focus van de raad van toezicht is gericht op het maatschappelijke doel, op de toekomst en de realisering van de strategische koers van PSW. De raad van toezicht is de weg ingeslagen van waarde gedreven toezicht. Dit vraagt van de raad van toezicht als geheel en van de individuele leden: integriteit en betrouwbaarheid. Discipline om steeds te kijken en denken vanuit ‘De Taak’ en de toezicht visie. Inspireren van en sparren met de bestuurder om zijn/haar functie goed in te vullen en de uitgezette koers te blijven volgen. Flexibiliteit, met de focus op (nieuwe) mogelijkheden en kansen, zonder de alertheid voor wezenlijke risico’s te verliezen.

De raad van toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter. Door het verstrijken van de wettelijke termijn ontstaat de vacature voor een lid raad van toezicht met de financiële portefeuille. Gezamenlijk beschikken de leden over de gewenste deskundigheden, ervaring, competenties en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van PSW en om een sparringpartner te kunnen zijn voor de bestuurder.

Functie-eisen:
  • Ervaring op het terrein van brede bedrijfsvoering in een eindverantwoordelijke rol, bij voorkeur opgedaan binnen de (langdurige) zorg;
  • Ruime financiële, bedrijfseconomische kennis, ervaring als registeraccountant (RA) of registercontroller (RC) is een vereiste;
  • Ervaring als toezichthouder is een pluspunt;
  • In staat zijn om verder te kijken dan alleen de financiële cijfers, is op zoek naar het verhaal erachter. Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen. Kijkt naar het meerjarenperspectief en denkt in scenario’s;
  • Kennis van IT is een pre;
  • Heeft een stevige persoonlijkheid, is positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig en nieuwsgierig;
  • Is doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken, geeft op een prettige manier ‘tegengas’;
  • Is niet risicomijdend en een creatief denker;
  • Is nuchter, transparant en kan relativeren;
  • Wordt voorzitter van de auditcommissie.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden. Ook streeft de raad van toezicht bij zijn samenstelling naar diversiteit in leeftijd, geslacht en bi-culturele achtergrond.

Bezoldiging
PSW biedt een uitdagende toezichtpositie in een innovatieve organisatie waar enthousiaste en professionele medewerkers en vrijwilligers het verschil willen maken. Elke dag weer en voor iedere cliënt.

De zorgorganisatie van de toekomst omarmt vernieuwing en innovatie en weet constante verandering op te nemen in de organisatie. Als nieuw lid raad van toezicht kun je een zeer grote bijdrage leveren aan verwezenlijken van de ambities van PSW.

Leden van de raad van toezicht ontvangen een bezoldiging dat past binnen de Wet Normering Topinkomens conform klasse IV. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 4 jaar.

Informatie
Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je op de vacaturesite van Leeuwendaal kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren
Om te solliciteren ga naar de vacaturesite van Leeuwendaal, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 2 juni 2024.