Maastricht UMC+ zoekt een

Logopedist

Dienstverband

5 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
De patiëntengroep waarvoor we werven zijn kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar.
Je werkt met verschillende logopedische klachten op het gebied van spraak en taal en mogelijk op termijn ook voeding en slikken. Deze patiënten kunnen klinisch en/of poliklinisch gezien worden.

De taken en verantwoordelijkheden zijn:
 • uitvoeren van logopedisch onderzoek;
 • opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het logopedisch behandelplan;
 • voorlichting geven, adviseren en instrueren van de medisch verwijzer, medebehandelaars, verpleging en andere teamleden;
 • voorlichting geven, adviseren en instrueren van ouders of verzorgers;
 • rapporteren in EPD en verrichtingen registreren in SAP;
 • multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten de afdeling;
 • actieve bijdrage leveren aan kwaliteit van zorg.
Je neemt deel als volwaardig overlegpartner in verschillende multidisciplinaire teams, zoals bijvoorbeeld het schisisteam, het academisch team spraak-taal+ en Cochleair ImplantaatTeam.

Tevens draag je bij aan het geven van onderwijs aan o.a. artsen in opleiding, verpleging en collega- logopedisten in de regio.

Vanuit professionaliteit neem je daarbij kwaliteitseisen, protocollaire afspraken en landelijke richtlijnen in acht.

Wat vragen wij van jou?

 • Succesvolle afronding van de opleiding Logopedie;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici;
 • Voorkeur gaat uit naar enige werkervaring met spraak-/ taaldiagnostiek.
Competenties:
 • Zelfstandig, ondernemend en klantgericht;
 • Mondeling en schriftelijk communicatief vaardig;
 • Verantwoordelijk ten aanzien van eigen handelen en ontwikkeling;
 • Samenwerken intern en extern;
 • Flexibel o.a. in inzet uren.
Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving eruit?
De afdeling Logopedie levert zorg op het gebied van voedings- en communicatieproblemen. Er wordt logopedisch onderzoek verricht waarna een behandeladvies volgt. Het werkterrein beslaat zowel de kliniek als de polikliniek. Verder wordt vanuit de afdeling deelgenomen aan multidisciplinaire teams. Daarnaast is een nauwe samenwerking met het Audiologisch Centrum alwaar de afdeling Logopedie intensief werkzaam is in het multidisciplinaire team met audiologen, audiologie-assistenten, maatschappelijk werkers en psychologen. Samen met de KNO-artsen maakt het AC ook deel uit van het Cochleaire Implantatie (CI) team.
Naast patiëntenzorg maken onderwijstaken deel uit van het pakket.

Binnen de afdeling Logopedie van de expertise eenheid paramedici werken momenteel 15 logopedisten, 1 administratief medewerker en 1 leidinggevende.

Aanstelling
Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 22.5 uur per week conform artikel 2.4.2 Cao umc.
Bij voldoende functioneren wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 15.3 uur. De overige 7,2 uur zijn in verband met de tijdelijke duur nog voor circa een half jaar te verlengen.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.


Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.078,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A09 van de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl .

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.