MET ggz zoekt een

Manager Innovatie en Ontwikkeling

Dienstverband

32-36 uur

Opleidingsniveau

WO, HBO+

Standplaats

Roermond Roermond

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg

Bij MET ggz begeleiden en behandelen we mensen met psychische klachten. Dat doen we in heel Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als hun naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. We hebben het complete zorgaanbod in huis: een naadloze keten van begeleiding en behandeling. Samen met de cliënt, onze ketenpartners en stakeholders werken onze betrokken collega’s aan de kortste weg naar herstel. Bij MET ggz leren we van onze ervaringen. Durven we kritisch te zijn. Dingen anders te doen. Én beter. Met aandacht, met vertrouwen, met elkaar!

Recent hebben we onze strategie herijkt en ook de inrichting van de top structuur en midden kader aangepast. Dit betekent dat op zorg niveau van Begeleiding en Behandeling Directeuren aangesteld worden. Daarnaast wordt er een Directeur Bedrijfsvoering / concern controller, een Manager Innovatie & Ontwikkeling en twee programma leiders aangesteld, die aansluitend en aanvullend samenwerken. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een Manager Innovatie & en Ontwikkeling.

De uitdaging
De GGZ is volop in ontwikkeling. Dit vraagt systematische aandacht voor onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de markt. Weten wat behoeften  zijn bij zowel  cliënten als klanten en deze omzetten in een adequate aanpak, intern en extern. Wij streven bij MET ggz naar waarde gedreven zorg. Data en kennis gedreven ons portfolio analyseren, gebruik maken van de inhoudelijke expertise van onze professionals, en samen met hen én de Directeuren Zorg en Programma leiders verder vorm geven. Je staat aan de lat om product- en beleidsontwikkeling versneld te laten groeien en te verbinden met externe kansen. Je vormt als het ware de verbindende schakel tussen intern en extern.

Wat ga je doen?
Als Manager innovatie - en ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor het (door) ontwikkelen van inhoudelijke strategische  thema’s en draag je zorg voor het realiseren van doelstellingen m.b.t. positionering van MET ggz bij belangrijke externe stakeholders ( partner organisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, justitie, eerste lijn).


In deze positie initieer en leid je meerdere complexe, organisatiebrede projecten die gericht zijn op inhoudelijke en/of sociale innovaties met als einddoel het zorg aanbod van MET ggz verder te ontwikkelen en uit te breiden en de externe positie te versterken. Je verkent zowel de markt als de bedrijfsgegevens en op basis daarvan geef jij adequaat advies aan directeuren, programmaleiders, teamleiders  en RvB betreffende (zorg) strategie die in lijn staan met de ontwikkelingen en kansen op de markt.
Je werkt samen met de andere managers/disciplines integraal aan de realisatie van alle taken van de organisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan de RvB.

In deze nieuwe uitdagende functie:

 • Lever je proactief een bijdrage aan de inhoudelijke en organisatie ontwikkelingen die gericht zijn op externe positionering van MET ggz. Daarbij geef jij, vanuit jouw expertise gebied, deskundig advies aan de directeuren en RvB;
 • Je signaleert pro actief externe kansen, volgt deze nauwlettend  en  vertaalt deze naar de organisatie. Bij de belangrijkste/juiste stakeholders verricht je in- en extern periodiek, onderzoek dat leidt tot mogelijkheden voor MET ggz, waarbij meerdere scenario’s en risico’s in kaart zijn gebracht. Je draagt zorg dat relevante stuurinformatie en rapportages actueel en inzichtelijk zijn voor belanghebbenden;
 • Vanuit jouw deskundigheid heb je een programma ontwikkeld dat aansluit bij de wensen en verwachtingen van de stakeholders. Je draagt hierdoor bij aan het ontwikkelen van het inhoudelijke organisatiebeleid dat bijdraagt aan de positionering van MET ggz op lagere termijn. Het uiteindelijk resultaat heeft geleid tot een toegevoegde waarde voor cliënten, opdrachtgevers en stakeholders;
 • Je geeft vanuit je opdracht vorm aan het relatiebeheer en coördineer je dit in afstemming met interne collega’s die daar ook een verantwoordelijkheid in hebben i.c. directeuren, accountmanager;
 • Op een coachende wijze geef jij sturing aan twee Programma leiders, waarbij resultaatgerichtheid, ruimte en vertrouwen van belang zijn. Daarbij zorg je voor een gezond werkklimaat waarbij ieders competenties benut worden. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het realiseren van gestelde doelstellingen die bijdragen aan het toekomst perspectief van MET ggz.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Je brengt structuur aan bij het uitvoeren van je werk dat gericht is op efficiënt omgaan met beschikbare tijd, middelen en mensen op korte en langere termijn;
 • Je overziet en begrijpt externe- en interne ontwikkelen. Je weet wat dit betekent voor de producten- en dienstpakket van het team en de organisatie als geheel. Je bent in staat om, op basis daarvan, deze ontwikkelingen te veranderen naar langer termijn doelstellingen;
 • Je bent in staat om met onderbouwde argumenten anderen te overtuigen. Je toont hier leiderschap in dat gericht is op het verkrijgen van draagvlak bij het uitvoeren van plannen, ideeën en de daarbij horende hiaten en (eventuele) oplossingen; 
 • Je bent efficiënt en weet te presteren in onverwachte situaties of onder grote druk. Je hebt het vermogen om kritisch naar jezelf te kijken en een stap terug te doen, wanneer de situatie dit van je vraagt.
 • Het is je kracht om kalm te blijven en in proportie te reageren in zulke situaties;
 • Je hebt van nature een analytische kijk en weet d.m.v. systematisch onderzoek de juiste informatie te verkrijgen;
 • Je zet je in om een duurzame klantenrelatie op te bouwen en je onderhoudt deze. Samen met de klant ontwikkel je een aanpak voor langere termijn implicaties;
 • Je bent in staat om wijzigingen en ontwikkelingen te signaleren en anticipeert hierop. Daarbij houd je rekening met de planning.
 • Je bent samenwerkings- gericht, bereid en competent en in staat om tegenstellingen te overbruggen door adequate communicatie.

Wat neem je mee?

 • Je beschikt over een academische afgeronde opleiding op het gebeid van Bedrijfskunde of Psychologie en je hebt deze aangevuld met een opleiding op het gebeid van marketing;
 • Je hebt ruime ervaring op het gebied van sales en marketing;
 • Je hebt diepgaande kennis betreft bedrijfskundige en financieel economische instrumentarium;
 • Je hebt kennis van de zorgfinanciering binnen de GGZ;
 • Je hebt kennis van (voor MET ggz) relevante markten en de daarmee samenhangende dynamiek;
 • Je hebt kennis van beleidsvorming, voor de gezondheidszorg relevante wet- en regelgeving, veranderprocessen, de dienstverlening en het beleid van) de organisatie en bedrijfsprocessen;
 • Je hebt ervaring met het sturen op doelstellingen waarbij je risico’s signaleert en maatregelen toepast;
 • Je bent een netwerker en bouwt makkelijk nieuwe contacten op en onderhoudt sterk het relatie netwerk van onze partners 

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in FWG 70 GGZ.

Contact / meer weten?
Wil je graag eerst meer weten over deze functie? Neem dan contact op met A. Pijls - Raad van Bestuur MET ggz – via e: apijls@metggz.nl of E. Lindelauf – HR Manager – via e: elindelauf@metggz.nl

Procedure
Reageren vóór 17 mei 2021. Stuur je cv voorzien van een uitgebreide motivatiebrief. Een assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld