Maastricht UMC+ zoekt een

Manager P&O Expertise

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
Als organisatie hebben we onze ambities helder! Het realiseren van onze strategie “Gezond leven 2025”. We staan hierbij voor een aantal pittige uitdagingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt, boeien en binden van onze medewerkers en het klaarstomen van de organisatie voor meerdere generaties. P&O speelt hierin een belangrijke rol. Een cultuur van samenwerken en verbinden, waarbij de patiënt en onze medewerkers centraal staan, is onze belangrijkste kritische succesfactor om onze strategie te realiseren.

Als Manager P&O Expertise geef je invulling aan de P&O visie en strategie en draag je samen met de collega’s van het managementteam P&O zorg voor het realiseren van de doelen van het jaarlijkse P&O plan van het MUMC+. Deze bestaan uit geprioriteerde thema’s en strategische projecten.
Je geeft hiertoe hiërarchisch- en deels functioneel ‘vanuit expertise’ leiding aan een team van ongeveer 11 medewerkers. Dit bestaat uit de subafdelingen: Talent Ontwikkelcentrum (loopbaancentrum), Leiderschapsontwikkeling, Recruitment, het project ‘Met Hart voor jou’, ‘Ýoung Mumc+’ en de aansturing van vooralsnog de ‘kwartiermaker’ m.b.t. de (door-)ontwikkeling van de Inzetdesk in nauwe samenhang met het PLUSteam (t.b.v. optimaliseren flexibele inzet verpleegkundigen in opleiding en interne flexpool verpleegkundigen, het verbreden naar verpleging en verzorging, het centreren van externe flex en het borgen van het crisisteam uit de Corona-periode).

De Manager Expertise onderhoudt contacten met de klanten binnen de zorgcentra, expertise-eenheden en servicebedrijven van het MUMC+, stemt de behoefte af en zorgt voor draagvlak op de P&O thema’s.
De Manager Expertise initieert, ontwikkelt, schrijft, implementeert en borgt beleid, samen met de teams en i.s.m. PO-advies, op de genoemde expertise gebieden. Belangrijke opdracht voor de Manager Expertise is om de teams (ook op kennisniveau) door te ontwikkelen door deze steviger te positioneren en in te bedden in de organisatie.

De basis is voor alle teams gelegd. Nu bouwen we aan de ‘next step’ om verder te professionaliseren, het borgen van werkprocessen en het ontwikkelen van een meer uniforme en resultaatgerichte manier van werken. Je genereert ken –en stuurgetallen en stuurt op basis van data. Je bent de verbinder op alle niveaus binnen de organisatie als het gaat om jouw aandachtsgebieden, een echte ambassadeur richting de business. Verder krijg je in deze rol volop ruimte om met je teams nieuwe initiatieven te ontplooien en verbeteringen door te voeren. Daarnaast ben je een inspirerend en coachend leidinggevende voor je team.

Je krijgt als taak aan de al ingezette visie en koers van het Servicebedrijf proactief opvolging te geven. Je bent hierbij verantwoordelijk voor:

Leidinggeven
Je bent een verbindend leider voor de P&O professionals, die hen coacht en inspireert. Je brengt de vakgebieden op inhoud een stap verder en stimuleert het samenwerken, kennis delen en samen ontwikkelen binnen en tussen de teams.

Expertise HR Strategie, visie en beleid
Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en draagt zelf inhoudelijk bij aan de expertise, totstandkoming en implementatie van HR-visie op ontwikkeling (loopbaan, arbeidsmarkt en leiderschap), strategie, beleid en instrumenten.

Realiseren P&O plan
Je hebt een belangrijke bijdrage in het tot stand komen en prioriteren van het jaarlijkse P&O plan waarmee we sturen op lange termijn organisatie doelstellingen, je draagt zorg voor de bemensing en stuurt op de realisatie van de hierin opgenomen geprioriteerde thema’s en strategische projecten.

Verbinden
Je onderhoudt contacten en verbindt op alle niveaus binnen de organisatie en zorgt hiermee voor afstemming van onze doelen, projecten, beleid en werkwijzen op de diverse behoeften van onze interne klanten.

Wat vragen wij van jou?
Je bent een ervaren (staf)manager op WO-niveau met een bewezen trackrecord op het gebied van het opstarten, door-ontwikkelen, en positioneren van genoemde P&O thema’s.
Ook heb je een brede P&O achtergrond met veranderkundige ervaring en met inhoudelijke kennis van en een duidelijke visie op de expertisegebieden binnen deze functie. Je hebt ook kennis en ervaring met vernieuwingen in de markt binnen deze gebieden.

Daarnaast heb je bij voorkeur up to date kennis van de volgende aandachtsgebieden en ervaring in het “in de markt zetten van”:
 • Generatiemanagement en/of levensfasebeleid
 • Ontwikkelen van en inzetten HRD-instrumenten en programma’s
 • Loopbaanbeleid
 • Employer branding, arbeidsmarktbenadering –en communicatie
 • Een toekomstgerichte opleidingsafdeling binnen een professionele complexe organisatie
 • Moderne leervisie ontwikkelen en deze vertalen naar producten, diensten, processen, systemen en personeelsformatie van de opleidingsafdeling
 • Moderne leertechnologie (mobile learning, Virtual Reality, serious gaming, LCMS, Apps, dashboards, L&D analytics) om medewerkers eigen regie te geven over hun leerproces

Met de verdere doorontwikkeling van het servicebedrijf P&O willen we binnen het MUMC+ ontwikkelingen stimuleren en expertises kunnen realiseren. Daarbij is een hoge mate van organisatiesensitiviteit en een cultuur van samenwerken en verbindend leiderschap de belangrijkste succesfactor.

De MUMC+ brede competenties uit het algemene leiderschapsprofiel zijn voor deze functie vereist en zullen worden getoetst. Dat zijn de competenties: samenwerken/coöperatief gedrag, individugericht leiderschap, groepsgericht leiderschap/verbindend leiderschap, (academisch) ondernemerschap en flexibiliteit. Als Manager Expertise ben je een boegbeeld in het actief uitdragen van deze competenties.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?
We stellen de mens centraal: de patiënt én de medewerker. De uitdaging om samen te werken aan onze ambitie vraagt van onze leidinggevenden dat ze op een proactieve manier verbindend communiceren, inspireren, vertrouwen en verantwoordelijkheid geven. Daarnaast bevorderen zij een cultuur van openheid, samenwerken en toewijding aan haalbare resultaten. Zo ontstaat betrokkenheid!

Het MT van het servicebedrijf P&O bestaat uit de Directeur P&O, Manager bedrijfsvoering en het Hoofd Arbo. We zullen ook een manager P&O Advies werven, welke ook deel uitmaakt van het MT. Je rapporteert aan de Directeur P&O.

Arbeidsovereenkomst
Het betreft een structurele functie voor 36 uur per week, waarbij het beleid is een tijdelijke benoeming van 1 jaar met de intentie tot een vast dienstverband.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 7.279,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A13 van de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.