Care+ zoekt een

Manager Zorg en Kwaliteit

Dienstverband

20-24 uur

Opleidingsniveau

HBO, WO, HBO+

Standplaats

Roggel

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Sociaal Werk, Overige

Ben jij onze nieuwe manager zorg en kwaliteit?
(20-24uur)

 

Organisatieprofiel Care+

Niet iedereen staat even stevig in zijn schoenen. In sommige situaties is het knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Care+ bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen, met psychische kwetsbaarheid soms gecombineerd met een licht verstandelijke beperking, die er op eigen kracht niet uitkomen.

Care+ biedt verschillende vormen van ondersteuning aan ongeveer 100 cliënten in verschillende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. 24-uurs zorg in Beschermd Wonen locaties in woonfase 1, naar wonen met 24-uurs bereikbaarheid in woonfase 2 tot zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in woonfase 3. Daarnaast biedt Care+ dagbesteding aan in eigen huis. De financiering verloopt zowel via de WMO als de WLZ als de jeugdwet.

We begeleiden onze bewoners en cliënten intensief en werken op alle locaties met kleine teams van professionals die dicht bij de bewoners staan. Onze begeleiding is erop gericht om mensen zoveel mogelijk in eigen regie weer te laten participeren in de samenleving.


Waar geloven we in?
Ieder mens is uniek, ieder mens heeft talenten en ieder mens verdient een kans. Voor ons zijn dit geen loze kreten: het is onze stellige overtuiging en de drijfveer voor alles wat we doen. Wat ons betreft gaat dit op voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond en met welke kwetsbaarheid hij of zij te maken heeft. Deze overtuiging bepaalt onze werkwijze.


Onze koers
Wij zijn een relatief jonge en innovatieve stichting met gedreven medewerkers. We bieden begeleiding vanuit ons DNA en daar zijn we trots op. Met de komst van de nieuwe bestuurder in 2019 is onze visie verder verdiept. Onze aanpak is meer gericht op participatie en zelfredzaamheid. Cliënten worden gestimuleerd om in eigen regie en binnen hun netwerk door te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Daarnaast gaat er gewerkt worden volgens de principes van Positieve Gezondheid, gezondheid is meer dan niet ziek zijn.

Om onze visie te realiseren zoekt Care+ samenwerking op met diverse partijen in de wijk en andere samenwerkingspartners. We zijn transparant in wat we doen en kijken over onze eigen grenzen. Samen staan we sterk om ook in de toekomst de zorg betaalbaar te maken.

Lijnen 2020
Inmiddels is onze organisatie van zodanige omvang dat het aanbrengen van structuur en heldere communicatielijnen essentieel geworden is om goede zorg te behouden en onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Na jaren van inzet op groei is nu de tijd om in te zetten op het bouwen aan een stevige basis en kwaliteit en om te investeren in oprechte aandacht voor cliënten, medewerkers en de omgeving.

Het jaar 2020 staat dan ook in het teken van het vormgeven van onze koers en het verder professionaliseren van de organisatie. De thema’s van dit jaar zijn kwaliteit, aandacht en ontwikkeling.

Manager zorg en kwaliteit
Als manager geef je leiding aan 4 teamleiders van de teams Beschermd Wonen, Ambulant en Dagbesteding. Jouw doel in je team: een georganiseerde en prettige werkomgeving, waarin medewerkers optimaal kunnen presteren.

Je bent verantwoordelijk voor de integrale aansturing van personeel, financiën, kwaliteit, productie en resultaten. Je ontwikkelt, implementeert en draagt zorg voor uitvoeren en bewaken van strategisch beleid en het jaarplan. De visie en strategische doelstellingen vertaal je naar de werkvloer en je zorgt dat processen geïmplementeerd worden. Met de beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de aanbestedingen en de realisatie hiervan. Van de ambitieuze doelen die jij voor jezelf en je teams hebt gesteld, bewaak je de voortgang en je motiveert jouw team zodanig dat de geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd.

Je legt verantwoording af over de behaalde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en evalueert de behaalde prestaties. Dit gebruik je als input voor nieuwe teamdoelstellingen, om constant te verbeteren en kritisch te blijven op wat anders en beter kan. In alle richtingen maak je de vertaalslag die nodig is voor een goede afstemming, een hoge kwaliteit van zorg en werkplezier.

Je denkt na, in samenwerking met medewerkers, over doelstellingen en nieuwe initiatieven en vertaalt dit naar organisatiemogelijkheden. Je onderzoekt mogelijkheden voor samenwerking en je onderhoudt een netwerk van relevante contacten waar je de belangen van Care+ behartigd.

Positionering
De manager zorg valt rechtstreeks onder de bestuurder en maakt deel uit van het MT. Als MT-lid geef je mee vorm aan het neerzetten van en vasthouden aan onze visie en koers. Samen met de bestuurder en de controller geef je vorm aan de gewenste organisatieontwikkeling en veranderprocessen. Je bent verantwoordelijk voor team Beschermd Wonen Noord, team Beschermd Wonen Midden, team Ambulant en team Dagbesteding.

Dit ben jij
Je hebt allereerst plezier in je werk en je vindt het een mooie uitdaging om mee te bouwen aan een organisatie in ontwikkeling. Je bent pro-actief en inventief. Je kijkt door de ogen van de bewoner en het is voor jou vanzelfsprekend dat de dienstverlening past bij hun wensen en behoeften. Je weet dit in balans te brengen met de bedrijfsvoering.

Je zorgt voor een omgeving waarbinnen teams kunnen leren. Je betrekt medewerkers bij de voortdurende veranderingen binnen de sector en de organisatie. Je verbindt en bent duidelijk, zodat medewerkers zich onderdeel voelen van de ingezette koers. Je biedt ondersteuning en stuurt en coacht richting meer zelfstandigheid en eigenaarschap. Je creëert een lerende omgeving, waarin mensen hun kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen.

Als leidinggevende (h)erken je zowel je talenten als je valkuilen. Je behoudt het overzicht, plaatst specifieke situaties in een breder perspectief, je bent goed in structuur aanbrengen en analytisch scherp. Je bent proactief, gaat uitdagingen niet uit de weg en je talent ligt in het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen.

Je staat open voor de mening en visie van medewerkers en cliënten en luistert zonder te oordelen. Als mens ben je sociaal, assertief waar nodig en altijd respectvol. Werken met mensen met een psychische of licht verstandelijke beperking is iets waar jij voldoening uit haalt.
Je hebt een HBO- of universitair diploma, bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding. Ervaring als leidinggevende en goed inzicht in bedrijfsvoering is een eis, ervaring in de zorg en met aanbestedingen is altijd fijn.

Dit bieden wij
Een integrale managementfunctie in een mooie, innovatieve organisatie met een uitdagende opgave. Je start bij ons in eerste instantie voor een periode van een jaar tot 1,5 jaar voor 20 of 24 uur per week.

Het salaris is conform CAO sociaal werk en welzijn: tussen de € 3.197 en €5.801 per maand op basis van 36 uur afhankelijk van je opleidingsniveau, werkervaring en competenties. Daarnaast ontvang je 16,4% Individueel Keuzebudget.

Enthousiast?
Reageer dan zo snel mogelijk, het liefst vóór 5 april via info@care-plus.nl. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de bestuurder mevrouw Nanny Huismans, zij is te bereiken via het algemene nummer 0475- 769148.

De selectieprocedure bestaat uit minimaal twee gespreksrondes. De eerste ronde zal zijn op donderdag 9 april tussen 16:00 en 19:00uur. De tweede ronde zal zijn op dinsdag 14 april tussen 14:00 en 17:00uur. De procedure willen wij graag uiterlijk 24 april afronden.