Buro Andersom zoekt een

Medewerker Bemoeizorg Buro Andersom

Dienstverband

32-36 uur per week

Opleidingsniveau

MBO niveau 4, HBO

Standplaats

Belfeld

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg, Sociaal Werk

Vacature Medewerker Bemoeizorg Buro Andersom

32 – 36 uur per week
Dienstverband in overleg
Noord- en Midden-Limburg

Als groeiende, kleinschalige zorgaanbieder zoeken wij een proactieve, daadkrachtige en flexibele medewerker bemoeizorg. Als medewerker bemoeizorg leg je contact met cliënten met een zogenaamde ‘niet gestelde hulpvraag’. Als onderdeel van een team van kwalitatief hoogwaardige professionals weet je deze cliënten te binden en passend te ondersteunen.

Buro Andersom

Buro Andersom is een kleinschalige zorgaanbieder in de regio Noord- en Midden-Limburg die mensen in de brede zin van het woord op weg helpt in het leven. Buro Andersom biedt integrale zorg en ondersteuning aan (jong)volwassenen. Vanuit het brede perspectief van zorg, welzijn, wonen en werken biedt de organisatie specifieke combinaties van bemoeizorg, psychiatrische zorg, financiële ondersteuning, verslavingszorg en woonbegeleiding. Buro Andersom levert maatwerk, afgestemd op de unieke wensen en behoeften van de cliënt en diens netwerk. Kenmerkend voor de organisatie is de toepassing van het zogenaamde ‘woonladderprincipe’. Dit principe houdt in dat cliënten vraaggericht en dynamisch worden ondersteund binnen diverse woonvormen, uiteenlopend van beschermd wonen aan de ene kant tot zelfstandig wonen in de wijk aan de andere kant. Cliënten kunnen eveneens aanspraak maken op tussenliggende woonvormen. Uniek is dat er op- en afschaling plaatsvindt, waarbij cliënten snel en flexibel kunnen wisselen van woonvorm al naar gelang hun ondersteuningsbehoefte.

Buro Andersom staat voor een assertieve aanpak en draagt deze aanpak op een duidelijke en transparante wijze uit. De organisatie durft onderscheid te maken tussen het niet kunnen en het niet willen veranderen. Daarnaast durft de organisatie openlijk een alternatieve route te bewandelen, daar waar bureaucratische mechanismen en wet- en regelgeving kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening in de weg staan.

NOTE: De medewerker bemoeizorg werkt vanuit Buro Andersom in een integraal team met collega’s van Vincent van Gogh en het Zelfregiecentrum. Als partners vormen wij een alliantie om de bemoeizorg activiteiten in de regio’s Noord- en Midden-Limburg uit te voeren.

Bemoeizorg

Bemoeizorg is het ongevraagd ondersteunen van de cliënt, terwijl deze verbaal dan wel non-verbaal laat zien dat hij of zij het er niet mee eens is. Dat kan zijn omdat de cliënt zelf geen probleem zien, of omdat deze slechte ervaringen heeft met hulpverleners. Het gaat veelal om cliënten met ernstige psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblematiek. De medewerkers bemoeizorg van Buro Andersom zetten zich in om cliënten te vinden met deze zogenaamde ‘niet gestelde hulpvragen’. Zij weten deze cliënten ‘te vinden en te binden’, waarbij wordt aangesloten op hun complexe leefwereld. Onze medewerkers bemoeizorg bouwen aan vertrouwen en onderzoeken of zij van betekenis kunnen zijn voor de cliënt. Dit met als doel om de (veelal zorg mijdende) cliënt toe te leiden naar reguliere vormen van ondersteuning, zodat een leefsituatie ontstaat die voor henzelf en hun omgeving acceptabel is.

Wat breng jij mee?

Buro Andersom is op zoek naar een proactief, daadkrachtig en flexibel persoon. Als medewerker bemoeizorg ben je in staat om leden van de doelgroep te vinden en te binden. Je creëert een vertrouwensband met de cliënt waardoor verdere contacten kunnen worden aangegaan en bemiddeling naar reguliere ondersteuning mogelijk wordt. Aan de hand van gesprekken en verkregen informatie maak je passende inschattingen over het middelengebruik en problematiek op verschillende leefgebieden. Je bemiddelt naar en informeert over de ondersteuning binnen de eigen organisatie en naar relevante (maatschappelijke) instanties. Je bent een netwerker die gemakkelijk en proactief contact legt met leden van de doelgroep, buurtbewoners en (maatschappelijke) instanties.

Je bent gericht op het waarborgen van kwaliteit en legt verantwoording af. Je bent energiek, hebt zin om aan te pakken en hebt ervaring in het Sociaal Domein. Je bent een teamspeler die houdt van vernieuwing en graag de mouwen opstroopt. Je geschiktheid maak je aantoonbaar met een passende afgeronde opleiding niveau 4 of 5 en een aantal jaren ervaring in het werkveld. De richtingen die wij vinden aansluiten zijn bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Hulpverlening, MWD, Social Work, Toegepaste psychologie. Aantoonbare werkervaring in de verslavingszorg en kennis van de psychiatrie zijn een pré. Tot slot ben je bekend met de sociale kaart van hulpverlening en ondersteuning in de regio, beschik je over rijbewijs-B en ben je bereid om incidenteel avond- of weekenddiensten te verrichten.

Wat bieden wij jou?

Buro Andersom biedt jou een unieke werkplek binnen een unieke organisatie. Onze onderscheidende aanpak maakt dat we echt van betekenis zijn voor onze cliënten. Wij zijn ook van betekenis voor elkaar en werken samen in een hecht team. Binnen Buro Andersom hebben we persoonlijke aandacht voor elkaar en zijn de lijnen kort. Vanzelfsprekend sluiten de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan op de inhoud van de functie, jouw expertise en ervaring, en het karakter van onze organisatie. Wij laten ons hierbij leiden door de CAO Sociaal Werk.

Wist je dat…

  • De gemiddelde leeftijd bij Buro Andersom 35,5 jaar is
  • We jaarlijks een teamuitje en bedrijfsuitje hebben
  • We investeren in jouw ontwikkeling 
  • We twee keer per jaar samen bouwen aan Buro Andersom, want samen maken we onze organisatie nog beter
  • We diverse sportieve uitjes organiseren door het jaar
  • We vitaliteit stimuleren, met o.a. vers fruit op kantoor

Dienstverband
Er wordt een contract geboden voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging dan wel onbepaalde tijd.

Werktijden
Werktijden zijn afhankelijk van de locatie en de hulpvraag van de cliënt.

Salaris
• Salaris is conform CAO Sociaal Werk.
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen en aan je carrière te werken.

Interesse, meer weten?
Stuur je sollicitatiebrief en CV dan naar onze contactpersoon Clint Theunissen via personeelsadministratie@buro-andersom.nl.