Moveoo zoekt een

Medewerker Intakebureau 28-36 uur per week

Dienstverband

28-36 uur

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Roermond

Werkvelden

Sociaal Werk

Moveoo is een groeiende en flexibele maatschappelijke organisatie voor

 

OPVANG – BEGELEIDING – VERBLIJF - DAGBESTEDING

 

Wij zijn er voor de mensen aan de zijlijn van de samenleving. Wij bieden ondersteuning bij het oppakken van de regie over hun eigen leven. Onze ondersteuning komt tot uitdrukking in onze kennis en aanbod op het terrein van opvang, wonen en begeleiding. Wij gaan altijd uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de cliënt zelf. Dat is het uitgangspunt van onze methodiek Krachtwerk. Ons werk doen we in nauwe samenwerking met de cliënt zelf en met ketenpartners als gemeenten, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, GGD en justitie. Daarbij staan we open voor nieuwe ideeën en inzichten.

 

Wij zijn per direct op zoek naar een

 

Medewerker Intakebureau voor 28-36 uur per week

Vacaturenummer 022004

 

De medewerker intakebureau werkt binnen het intakebureau van Moveoo. De medewerker intakebureau brengt de zorgvragen van de (potentiële) cliënten op het gebied van wonen en zorg in kaart. Levert adviezen over het plaatsings- en interne overplaatsingsbeleid en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. De medewerker intakebureau is verantwoordelijk voor het bemiddelen van de wachtlijst en het regelen van bepaalde vormen van overbruggingszorg. De medewerker intakebureau verstrekt informatie aan (potentiële) cliënten en externe verwijzers over het dienstenaanbod van Moveoo. Het signaleren van kansen en het inspelen op ontwikkelingen behoort ook tot de taken van de medewerker intakebureau.

 

Van de nieuwe medewerker intakebureau worden de volgende werkzaamheden verwacht:

 • Is op de hoogte van alle productieafspraken die met financiers zijn gemaakt;
 • Ontvangt de aanmeldingen van de cliënten en registreert deze en verstrekt informatie aan de (potentiële) cliënten over de werkwijze van Moveoo inzake hulpverlening en begeleiding;
 • Verwijst cliënten zo nodig extern door;
 • Zorgt voor een optimale kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de locaties door het goed matchen van vraag en aanbod;
 • Signaleert knelpunten bij de plaatsing van cliënten die gevolgen hebben voor de bezetting;
 • Is verantwoordelijk voor de intake en plaatsing van cliënten naar de voorziening;
 • Draagt zorg voor een goede overdracht van cliëntgegevens/rapportage naar de betreffende afdeling;
 • Is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met interne en externe samenwerkingspartners;
 • Participeert in eventuele voordeur/intake overleggen met samenwerkingspartners;
 • Draagt zorg voor het aanvragen van indicaties van nieuwe cliënten en signaleert aflopende indicaties;
 • Stelt zelfstandig de maandelijkse rapportages m.b.t. wachtlijst en productie op en is aanspreekpunt voor de Manager Zorg in deze;
 • Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij en anticipeert hierop waar nodig;
 • Heeft oog voor innovatie/nieuwe dienstverlening;
 • Legt actief contacten bij onderbezetting.

 

Gezien de dynamische werkomgeving van onze dienstverlening, hechten wij belang aan de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur maatschappelijk werk;
 • Kennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Kennis van de sociale kaart van de maatschappelijke opvang en andere relevante sectoren;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Kennis van specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënt;
 • Kennis van en inzicht in relevante methodieken;
 • Een stevige persoonlijkheid met goede contactuele (onderhandelings-)vaardigheden;
 • Organisatiesensitief, overtuigingskracht en betrokkenheid;
 • Een proactieve, initiatiefrijke en klantgerichte persoonlijkheid;
 • Sociale vaardigheden;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen;
 • Commerciële vaardigheden;
 • Daadkracht en besluitvaardigheid;
 • Externe gerichtheid;
 • In bezit zijn van rijbewijs en eigen auto.

 

Wij bieden:

 • Wij hanteren voor jouw functie schaal 8 van de CAO Sociaal Werk, die loopt van
  € 2.627,00 tot € 3.742,00 per maand bij een 36-urige werkweek;
 • Wij bieden jou een individueel keuzebudget;
 • Wij bieden jou een loopbaanbudget waarmee je kunt investeren in je duurzame inzetbaarheid;
 • Wij bieden jou een boeiend en uitgebreid scholingsprogramma;
 • Wij bieden jou een werkplek waar initiatief nodig is, waar zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en waar professionele ontwikkeling mogelijk is.

 

De procedure is als volgt:

Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch of per mail contact opnemen met Eric Heitzer, Manager Bedrijfsvoering, telefoonnummer  06-29 05 86 49, e-mailadres E.Heitzer@moveoo.nl.

 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór maandag 2 maart 2020 richten aan Moveoo, afdeling P&O, Postbus 1047, 6040 KA Roermond of e-mailen naar peno@moveoo.nl. Gesprekken worden gehouden op donderdag 5 maart 2020.

 

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.

 

Na gebleken geschiktheid vindt er een antecedentenonderzoek plaats. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.

 

Wij verzoeken u vriendelijk het vacaturenummer duidelijk in uw sollicitatie te vermelden.