Maastricht UMC+ zoekt een

Medisch Afdelingshoofd Kindergeneeskunde

Dienstverband

40 - 48 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen

Wat ga je doen?
Het medisch afdelingshoofd werkt samen met de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur van de RVE EVK/MIC/OC ten behoeve van het algehele functioneren van de medische afdeling en haar verschillende patiëntgroepen binnen de daartoe overeengekomen afspraken en kaders. Het Maastricht UMC+ is volop in ontwikkeling en werkt toe naar centra voor patiëntenzorg. Een Vrouw-Moeder-Kind Centrum wordt momenteel voorbereid. Van het medisch afdelingshoofd Kindergeneeskunde wordt hierbij een voortrekkersrol verwacht. Het medisch afdelingshoofd geeft (in)direct leiding aan alle medewerkers binnen de afdeling Kindergeneeskunde.

Op basis van een inspirerende en duidelijke visie ontwikkelt het medisch afdelingshoofd een meerjarenbeleid voor de afdeling hetgeen mede als input dient voor het strategisch beleid binnen de RVE EVK/MIC/OC c.q. het Vrouw-Moeder-Kind Centrum. De ontwikkeling van (multidisciplinaire) zorgpaden in de kindzorg en zorgconcepten als Family Integrated Care staan hierbij centraal.

Het medisch afdelingshoofd is gedreven de state-of-the-art behandelingen voor de afdeling in te zetten en de afdeling zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten op de kaart te zetten. Daartoe wordt voortdurende ontwikkeling van het vak gestimuleerd en wordt nauw samengewerkt met de Universiteit Maastricht en andere ketenpartners. Het medisch afdelingshoofd creëert kansen en neemt initiatieven om moderne en doelgerichte behandelmethoden in de markt te zetten, ook wanneer deze andere netwerken binnen of buiten het ziekenhuis vereisen.

Het medisch afdelingshoofd is verantwoordelijk voor patiëntgerichte, doeltreffende en doelmatige geneeskundige behandeling en verzorging van de patiënten van de afdeling. In die hoedanigheid worden medisch specialisten en arts-assistenten binnen de financiële en formatieve kaders en richtlijnen voor specialisatie en promotie benoemd.

Samen met de medische staf creëert het medisch afdelingshoofd de optimale omstandigheden, waardoor de doelstellingen voor de patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding kunnen worden gerealiseerd.

Het medisch afdelingshoofd heeft uitstekende leidinggevende capaciteiten en ziet erop toe dat het personeelsbeleid resulteert in duurzame inzet, ontwikkeling en coaching van medewerkers waarbij eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid gestimuleerd wordt.

Naast de organisatie van de patiëntenzorg staat opleiding van AIOS en de fellows centraal en voldoet deze aan de geldende opleidingscriteria. In nauwe samenspraak met de Universiteit Maastricht worden activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek gecoördineerd en wordt een stevige bijdrage aan wetenschappelijke publicaties en promoties verwacht met het doel de zorg verder te verbeteren en ontwikkelingen te concretiseren.

Wat vragen wij van jou?
Het medisch afdelingshoofd:

 • Is een ambitieuze, geregistreerde kinderarts en beschikt over sterke leidinggevende kwaliteiten.
 • Heeft een hoog academisch werk- en denkniveau met een relevante vakinhoudelijke achtergrond en kennis van de algemene ontwikkelingen en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg, in het bijzonder de academische ziekenhuiszorg
 • Beschikt over een ruime werkervaring als kinderarts, is gepromoveerd en is hoogleraar of op korte termijn professorabel.
 • Is in staat om samen met de directeur-bestuurder en adjunct-directeur van de RVE een visie uit te dragen en te vertalen naar concreet beleid en durft daarin keuzes te maken.
 • Geeft op een coachende manier leiding, hetgeen de basis is waarmee je medewerkers motiveert tot patiënt-, klant- en resultaatgerichtheid.
 • Is in staat de strategische doelen van de afdeling te kunnen behalen, is in staat om binnen de gestelde kaders processen, taken en activiteiten te verbeteren, te plannen, organiseren en controleren waarbij veiligheid, kwaliteitszorg en innovatie hoog in het vaandel staan.
 • Is een verbinde, kan draagvlak creëren en werkt samen met andere specialismen en collega's.
 • Is resultaatgericht, procesmatig sterk en besluitvaardig in zijn handelen.

  Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving eruit?
Met haar ruim 6.500 medewerkers behoort het Maastricht UMC+ tot de grootste werkgevers in Limburg terwijl haar onderzoeken, haar kwaliteit van zorg en het onderwijs vermaard zijn over de hele wereld. In die omgeving liggen voortdurend kansen voor al diegenen die samen met ons willen excelleren.

De vakgroep Kindergeneeskunde heeft haar strategische koers vastgesteld in het rapport "Samen op weg naar Academische Family Integrated Care" met een duidelijke roadmap voor de nabije toekomst. De missie is te streven naar de best mogelijke zorg voor ieder kind dat bedreigd is in diens gezondheid en ontwikkeling. De kindergeneeskunde van het Maastricht UMC+ staat voor integrale gezondheid van kinderen in de regio, als academische partner in een netwerk, door integratie van patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs.

De afdeling Kindergeneeskunde werkt binnen het Maastricht UMC+ samen met andere medische afdelingen in de Kindzorg vanuit het Platform 'Zorg voor het Kind'. Daarnaast werkt de afdeling samen in een netwerk met academische en niet-academische regiopartners. De afdeling Kindergeneeskunde van het Maastricht UMC+ vervult een EU-regionale, topklinische en academische kindergeneeskundige functie.

Binnen de afdeling Kindergeneeskunde wordt de functie van medisch afdelingshoofd Kindergeneeskunde vacant.

Aanstelling
Het betreft een aanstelling van gemiddeld 40-48 uur per week. De duur van de aanstelling zal onderwerp van gesprek zijn in de sollicitatieprocedure.

Er wordt van je verwacht dat je deelneemt in de onregelmatigheidsdiensten tijdens avond-nacht, weekenduren en feestdagen.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Werving & Selectie. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang genieten.