Maastricht UMC+ zoekt een

Medisch Oncoloog Immunotherapie

Dienstverband

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega, die zichzelf verder wil ontplooien en ons team wil versterken. Meer in het bijzonder betreft het een stafpositie voor een oncoloog op het gebied van immunotherapie en in het bijzonder de behandeling van patiënten met een urologische maligniteit of melanoom.
Je werk bestaat uit academische patiëntenzorg waarbij behandeling bij voorkeur in studieverband plaatsvindt, en afhankelijk van interesse betrokkenheid bij managementtaken, onderzoeksprojecten, opleiding en onderwijs kan worden gerealiseerd.

Wat vragen wij van jou?
Voor deze functie zoeken we een medisch oncoloog met interesse in immunotherapie en patiënten met melanoom of urologische tumor, die de volgende competenties en vaardigheden kan aantonen:
  • BIG geregistreerd;
  • Opleiding tot medisch oncoloog afgerond of in afrondende fase;
  • Bij voorkeur gepromoveerd of bereidheid tot verrichten van een promotie onderzoek;
  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Goede contactuele eigenschappen om collegiaal en efficiënt te kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair team van artsen en paramedici.
Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving eruit?
Werken in het MUMC+ betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, in alle opzichten, wordt gestimuleerd.

Oncologie is een speerpunt van het Maastricht UMC. De missie van de oncologische zorg is het leveren van hooggekwalificeerde patiëntenzorg, zowel inhoudelijk als procesmatig, waarbij de patiënt centraal staat. De poliklinische en klinische oncologische patiëntenzorg is thema georiënteerd en multidisciplinair van opzet. Daarbij is er niet alleen oog voor een optimale behandeling, maar ook voor een optimale nazorg. Verrichten van onderzoek en onderwijs is een kerntaak, inherent aan het academisch profiel.

De Medische Oncologie is onderdeel van het moederspecialisme Interne Geneeskunde. De patiëntenzorg vindt plaats binnen het Oncologiecentrum Maastricht. Binnen de Medische Oncologie werken 12 enthousiaste medisch oncologen, 6 fellows in opleiding tot medisch oncoloog en 14 poliklinisch verpleegkundigen / researchverpleegkundigen / datamanagers, ondersteund door secretariaat en polikliniek- en kliniekmedewerkers. Er is een intensieve samenwerking met de regionale ziekenhuizen in Limburg en Brabant, gepositioneerd binnen het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). Binnen de zorg voor onze patiënten is onze missie het ontwikkelen en implementeren van regionale tumor-specifieke best practices en shared-decision- tools. Onze onderzoeksactiviteiten zijn gericht op bijdragen aan méér genezing door het bestuderen van praktijkvariatie via cohortstudies, onderzoek naar fertiliteit, biomarkers en beeldvorming, en met fase I, II, III patiëntgebonden studies. Patiënten geven ons een hoge waardering om onze korte wachttijden, laagdrempeligheid in contact, en onze aanpak t.a.v. gezamenlijke besluitvorming.

Aanstelling
Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 0,8 fte conform artikel 2.4.2 Cao umc, zijnde een tijdelijk contract vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3 Cao umc.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
  • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
  • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
  • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
  • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
  • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.


Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevr. prof. dr. V. Tjan-Heijnen, Hoofd onderafdeling Medische Oncologie telefoonnummer: 043-387 70 25.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl .

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.