Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Aan JOU hebben we wat

Landelijke lespakket “aan JOU hebben we wat”         

Vanuit de 14 regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn is het initiatief genomen om voor het voortgezet onderwijs sectoroverstijgend voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen.

De lespakketten, één voor vmbo en één voor havo/vwo, kunnen ingezet worden tijdens loopbaanoriëntatie en -begeleiding en praktische sectororiëntatie.

Het doel: het geven van een positief en reëel beeld van opleidingsmogelijkheden en beroepskeuzes in Zorg & Welzijn aan jongeren in het voortgezet onderwijs. In samenwerking met een reclamebureau, een bureau voor jongerencommunicatie, een educatieve uitgeverij, het onderwijs en het werkveld sluiten we aan bij de behoefte en de taal van de doelgroep.

Inspelen op actualiteit
Met de landelijke samenwerking spelen we in op actualiteiten zoals:
  • Het belang van een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), met als doel het voorkomen van verkeerde studiekeuzes en het verlagen van het percentage uitval (kamerbrief van 28 september 2016 van het Ministerie van OC&W ). Met het ontdekken van talenten en passies komen de juiste mensen op de juiste plek;
  • De schaarste aan verzorgend en verpleegkundig personeel;
  • De vraag vanuit het onderwijs naar ondersteunend lesmateriaal. Er is weinig focus op Zorg & Welzijn tijdens praktische sectororiëntatie (19%). De jarenlang lopende techniekcampagne Techniekpact, waar een lespakket een onderdeel van is, werpt duidelijk zijn vruchten af met een focus van 51% voor de sector techniek.
Zorg aan Zet participeert in dit landelijk lespakket, en geeft waar nodig de regionale inkleuring.

Contactpersoon
Chantalle Dörenberg
projectcoördinator Werven met Beleid
c.dorenberg@zorgaanzet.org

Twitter @zorgnetlimburg
Ongeveer 5 uur geleden
Nieuwe vacature: Manager bedrijfsvoering bij MAASTRO Clinic https://t.co/mLqBxitdCy
Ongeveer 6 uur geleden
Nieuwe vacature: Manager Informatisering en Automatisering bij Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) https://t.co/7ZIrsgrEf8
Ongeveer 6 uur geleden
Nieuwe vacature: Gespecialiseerd thuisbegeleider, team Roermond bij De Zorggroep, sector Groene Kruis Thuiszorg https://t.co/fzeDIQvjm5
Facebook

Deel dit nieuwsbericht