Zuyderland zoekt een

Onafhankelijk voorzitter Divisiecliëntenraad Zuyderland Zorg

Dienstverband

Opleidingsniveau

MBO niveau 3, MBO niveau 4

Standplaats

Onbekend

Werkvelden

Overige

De Divisiecliëntenraad van Zuyderland Care is op zoek naar een betrokken en gedreven onafhankelijk voorzitter van de Divisiecliëntenraad. De onafhankelijk voorzitter heeft een belangrijke rol in het mede vormgeven van cliëntenmedezeggenschap, samen met de leden van de Divisiecliëntenraad, de regio cliëntenraden van de zorgcentra, de cliëntenraad thuiszorg en de cliëntenraad thuishulp en in samenwerking met de directeur Care en lid Raad van Bestuur met portefeuille Care.
De voorzitter  zorgt ervoor dat de Divisiecliëntenraad als team kan samenwerken en stimuleert de kracht van de gezamenlijkheid binnen de Divisiecliëntenraad en tussen de Divisiecliëntenraad en de directie en Raad van Bestuur.

Over Zuyderland Care

Zuyderland Care is onderdeel van het Zuyderland concern. Het werkgebied van Zuyderland omvat de regio Westelijke Mijnstreek, Parkstad en het zuidelijke deel van de regio Midden-Limburg (gemeente Echt-Susteren). Het Zuyderland concern biedt zorg in de gehele zorgketen (Cure en Care), wat uniek is in deze omvang en samenstelling. Zuyderland Cure bestaat uit een ziekenhuis op vijf locaties, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Zuyderland Care omvat zorgcentra met zeven hoofd- en meerdere nevenlocaties, twee hospices, thuiszorg en thuishulp. De zorgcentra zijn ondergebracht in vier regio’s. Binnen de visie van Zuyderland is cliëntenmedezeggenschap een belangrijke waarde.

Kerntaak van de Divisiecliëntenraad is het behartigen van de belangen van cliënten van Zuyderland Care vanuit de strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’. De Divisiecliëntenraad adviseert de directeur Care en lid Raad van Bestuur over alle aangelegenheden - in het bijzonder ook op strategisch en tactisch niveau - die voor cliënten van Zuyderland Care van belang kunnen zijn.
De rechten en plichten van een cliëntenraad zijn neergelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018.

De medezeggenschapsstructuur bij Zuyderland Care

De medezeggenschapsstructuur binnen Zuyderland Care voorziet in vier regio cliëntenraden van de zorgcentra, een cliëntenraad voor thuiszorg en een cliëntenraad voor thuishulp. De voorzitters van deze cliëntenraden vormen samen met de onafhankelijk voorzitter de Divisiecliëntenraad.
De Divisiecliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De Divisiecliëntenraad praat, denkt en adviseert mee over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van Zuyderland Care.

Op concern niveau is een Gezamenlijke Cliëntenraad ingericht voor onderwerpen die zowel Cure als Care aangaan. De voorzitter van de Divisiecliëntenraad is tevens lid van de Gezamenlijke Cliëntenraad.

De Divisiecliëntenraad vergadert zes keer per jaar. De vergadering bestaat uit de overlegvergadering met de directeur Care en lid Raad van Bestuur met aansluitend het eigen overleg van de Divisiecliëntenraad.
De onafhankelijk voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen en bereidt samen met de ambtelijk secretaris de agenda voor.

Naast deze vergaderingen vertegenwoordigt de voorzitter van de Divisiecliëntenraad de raad in interne - en externe besprekingen c.q. bijeenkomsten, bijvoorbeeld met de Zorgkantoren.
Gemiddeld vergen de werkzaamheden een halve dag per week.
De onafhankelijk voorzitter wordt op voordracht van de Divisiecliëntenraad, gehoord hebbende de afvaardigende cliëntenraden, benoemd door de directeur Care. De zittingsperiode bedraagt vier jaar met een maal de mogelijkheid tot herbenoeming.

Profiel

 • Interesse in de gezondheidszorg in het algemeen, en de ouderenzorg in het bijzonder;
 • Affiniteit en binding (hebben of willen aangaan) met de doelgroep van Zuyderland Care;
 • Erkenning van de organisatie- en medezeggenschapsstructuur en bereidheid om binnen de kaders van deze structuur te werken;
 • Bereidheid om niet vanuit het persoonlijke cliëntperspectief maar vanuit het gemeenschappelijke cliëntperspectief te opereren;
 • Analytisch vermogen;
 • Vermogen tot constructieve samenwerking met de overige leden van de Divisiecliëntenraad;
 • Constructieve, positief-kritische en open houding;
 • Communicatieve vaardigheid en vermogen om tegengestelde belangen te overbruggen;
 • Besluitvaardig;
  Bereidheid om de tijd en energie te investeren die het lidmaatschap van de Divisiecliëntenraad Zuyderland Care redelijkerwijs vergt.

Vanwege mogelijke belangenverstrengeling zijn uitgezonderd van het onafhankelijk voorzitterschap, medewerkers of vrijwilligers (of tot minder dan twee jaar verbonden aan Zuyderland), leden van de afvaardigende cliëntenraden en personen die een rechtstreeks privé of zakelijk belang hebben bij Zuyderland.

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende vrijwilligersfunctie binnen de cliëntenmedezeggenschap van een zorgorganisatie die volop in ontwikkeling is en belang hecht aan medezeggenschap.
De functie is onbezoldigd. De onafhankelijk voorzitter ontvangt een passende vergoeding.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw M. van Helvert,
lid Divisiecliëntenraad, telefoonnummer: 06 51360202.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, mail dan uw motivatiebrief en Curriculum Vitae naar:
mevrouw M. Mohrmann, ambtelijk secretaris Divisiecliëntenraad, e-mail: m.mohrmann@zuyderland.nl. U kunt op deze vacature reageren tot 1 juni 2022.

Voor meer informatie over Zuyderland Care zie: www.zuyderland.nl

Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor alle functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of externe kandidaten.

Solliciteren

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken middels het invullen van het digitale sollicitatieformulier via https://www.werkenbijzuyderland.nl/vacature/932/onafhankelijk-voorzitter-divisieclientenraad-zuyderland-zorg