Maastricht UMC+ zoekt een

Onderzoeker Palliatieve Zorg

Dienstverband

7,2 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
Wil jij als onderzoeker bijdragen aan betere zorg voor mensen met een levensdreigende aandoening of kwetsbaarheid, door meer inzicht en kennis te genereren over de effecten van proactieve inzet van consulenten palliatieve zorg en geestelijk verzorgers in de eerste lijn? Dan ben jij de onderzoeker die wij zoeken!

Bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ (EPZ) is een pilot project gestart met de titel:

‘Van reactieve naar proactieve palliatieve zorg in de huisartsenpraktijken in Maastricht/heuvelland’.

In dit project sl uiten consulenten palliatieve zorg en geestelijk verzorgers aan bij de MDO’s kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijken en worden praktijkondersteuners en ander zorgverleners ondersteund bij palliatieve zorgvragen en vragen op het gebied van zingeving. Hier uit worden consulten en/of huisbezoeken gegenereerd. Er wordt retrospectief dossieronderzoek gedaan naar de proportie niet passende zorg (zoals SEH bezoek, IC opname, chemotherapie) bij patiënten die overleden zijn in 2022 en in 2023 en die besproken zijn in de mdo’s kwetsbare ouderen.
Daarnaast zal er een procesevaluatie plaatsvinden in de vorm van focusgroepgesprekken met de zorgverleners uit de praktijken en individuele interviews met patiënten/naasten waarbij een geestelijk verzorger of consulent palliatieve zorg op huisbezoek is geweest. Wij zijn op zoek naar een onderzoeker die zowel het dossieronderzoek als de procesevaluatie kan uitvoeren.

Samenvattend:
 • Je doet in overleg met de huisartsen retrospectief dossieronderzoek bij overleden patiënten.
 • Je doet door middel van focusgroepinterviews onderzoek naar de ervaringen van betrokken zorgverleners met de inzet van de consulenten palliatieve zorg en geestelijk verzorgers.
 • Je doet individuele interviews met patiënten en naasten waarbij een consulent en/of geestelijk verzorger thuis is geweest voor een of meerdere gesprekken.
 • Voor deze interviews maak je een interviewguide.
 • Je overziet de uitvoering van het project, bewaakt de kwaliteit, en werft deelnemers.
 • Je verzorgt de planning van de studie en de administratie van de onderzoeksgegevens.
 • Je analyseert de data door middel van kwantitatieve en kwalitatieve analyse.
 • Je beschrijft de resultaten in een artikel voor een vaktijdschrift.
 • Je wordt aangesteld bij het MUMC+ en krijgt je werkplek bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het MUMC+.

Hoe ga jij dit aanpakken?
 • Je gaat samen met de projectleider en epidemioloog het projectvoorstel optimaliseren en indienen bij de METC.
 • Als onderzoeker bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van het MUMC+ organiseer je in vier huisartsenpraktijken het retrospectief dossieronderzoek van overleden patiënten die besproken zijn in de MDO’s in 2022 en 2023 en voert dit ook uit. Gestreefd wordt naar een totaal aantal patiënten van 30 die overleden zijn in 2022 en 30 die in 2023 zijn overleden uit de vier praktijken samen. Je zoekt in de verslaglegging van de laatste drie levensmaanden van patiënten naar SEH bezoek, IC of ziekenhuisopnamen, intensieve behandelingen (zoals chemotherapie), palliatieve zorgbehoeften, afspraken in het kader van proactieve zorgplanning, verwijzingen naar de geestelijk verzorger en consulten van het palliatieteam.
 • Bij patiënten waarbij in de interventieperiode de geestelijk verzorger thuis gesprekken heeft gevoerd en/of de consulent palliatieve zorg een bedside consult heeft gebracht doe je een individueel interview met de patiënt en eventueel de naaste.
 • Je maakt een interviewguide voor deze interviews.
 • Je doet in de vier praktijken focusgroepinterviews met de betrokken zorgverleners uit de huisartsenpraktijken (huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, paramedici en anderen) en met de betrokken consulenten palliatieve zorg en geestelijk verzorgers over hun ervaringen met de proactieve inzet in de huisartsenpraktijken.
 • Voor deze focusgroep-gesprekken maak je de interviewguide.
 • Je transcribeert en analyseert de interviews
 • Je rapporteert de resultaten terug aan de projectleider en de huisartsenpraktijken.
 • Je schrijft een discussie en aanbevelingen en vat deze samen met de resultaten samen in een artikel voor vaktijdschrift.

Wat vragen wij van jou?
 • Je hebt een opleiding op academisch niveau (geneeskunde).
 • Je hebt kennis van en affiniteit met palliatieve zorg en geestelijke verzorging.
 • Je hebt kennis van en ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je bent organisatorisch sterk, flexibel en nauwkeurig.
 • Je kunt analytisch en creatief denken.
 • Je bent efficiënt: je werkt gestructureerd en planmatig en daarmee kom je snel tot goede resultaten.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B en een eigen auto.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?
Transmurale en Paramedische Zorg (TPZ) speelt een belangrijke rol in het MUMC+ en in de regio.
Onze visie luidt:

‘Samen met zorgpartners faciliteren en stimuleren wij persoonsgerichte zorg in de keten;
Thuis als het kan, elders als het moet. Hierbij bieden wij de patiënt en diens naaste omgeving de mogelijkheid om, met de gevolgen van ziekten, optimaal het eigen leven te kunnen leven’


Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg zet zich in het MUMC+ en binnen de regio in voor excellente palliatieve zorg en ondersteunt zowel patiënten en naasten als zorgverleners. Daarnaast initieert het EPZ onderwijs en onderzoek. Bij het EPZ werken kaderartsen palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en onderzoekers.

Arbeidsovereenkomst
Het betreft een tijdelijk arbeidsovereenkomst van 14 maanden voor gemiddeld 7,2 uur per week conform artikel 2.4.2 van de Cao umc.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.292,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A10 van de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.