Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg zoekt een

Opleidingsplaatsen klinische psychologie (GIOS KP)

Dienstverband

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Venray

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg

Vier opleidingsplaatsen klinische psychologie (GIOS KP)
Consortium Vincent van Gogh e.a.

De P-opleiding van Vincent van Gogh heeft, in nauwe samenwerking met enkele instellingen binnen het “Consortium Vincent van Gogh e.a.” (hierna VvG Consortium) voor 2020 vier opleidingsplaatsen (GIOS) beschikbaar voor het specialisme klinische psychologie ex art. 14 Wet BIG (alle voor 36 uur per week).

Waarom een opleiding tot klinisch psycholoog binnen het VvG Consortium?
Vincent van Gogh en haar consortiumpartners uit diverse sectoren bieden een gespreid en geïntegreerd pakket van specialistische gezondheidszorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het consortium is van oudsher gericht op opleiden en heeft jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens wordt actief deelgenomen aan de landelijke excellentietrajecten zoals de Topklas psychologisch specialisten en zogenoemde GIOSKO-trajecten.

De specialisatie-opleiding tot klinisch psycholoog omvat een periode van vier jaar. Het cursorisch deel wordt gevolgd ofwel bij Rino Zuid-Nederland in Eindhoven (één plaats) ofwel bij SPON te Nijmegen (drie plaatsen). Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats binnen de instellingen van het Vincent van Gogh Consortium. Partners binnen dit consortium zijn: De Rooyse Wissel (forensische psychiatrie), Dichterbij/STEVIG (verstandelijk gehandicaptenzorg), Centiv (instelling voor basis/generalistische GGz), De Zorggroep, Land van Horne en Proteïon (ouderen- en verpleeghuiszorg), Regionaal Autismecentrum Helmond en PsyTrec (specialistische GGz). Specifiek betrokken bij de KP-opleiding zijn (naast Vincent van Gogh): Stevig, De Rooyse Wissel, De Zorggroep en (incidenteel) het Regionaal Autismecentrum.

Uw werkzaamheden bestaan uit klinisch psychologische diagnostiek, begeleiding en behandeling (inclusief de psychotherapie) van patiënten en/of hun systeem. Voorts verricht u in het kader van de praktijkopleiding ook patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en bekwaamt u zich in management van professionals via specifieke managementopdrachten. Drie van de vier opleidingsplaatsen starten in januari 2020 en het vierde traject start in september 2020, ook voor wat betreft het cursorisch gedeelte. Als uw praktijkopleider fungeert de heer drs. M. Kaarsemaker.

De opleidingsroute
Binnen het consortium zijn opleidingsroutes vastgelegd. U gaat binnen de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. U heeft onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting, maar per GIOS kunnen de accenten verschillen om zo een gepersonaliseerd opleidingstraject in te richten, gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium en van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen.
Alle ‘verhuisbewegingen’ die u gedurende uw opleiding maakt zullen door VvG samen met de consortiumpartners worden georganiseerd.
Profiel
Bestuur, P-opleider en praktijkopleider hechten sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleren daarom jonge, ambitieuze en wetenschappelijk actieve gz-psychologen met een sterke klinische interesse tot het behalen van specialistische klinische registraties. Het strekt daarom tot aanbeveling indien u eerder hebt gepubliceerd en/of ervaring hebt met het opzetten en uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Gepromoveerde gz-psychologen worden eveneens van harte aangemoedigd om te reflecteren op deze vacature.

U bent uiteraard ingeschreven in het BIG register als gezondheidszorgpsycholoog en heeft een sterk en aantoonbaar motief voor deze klinische specialisatie KP. Van een GIOS klinische psychologie verwachten wij verder boven alles zéér goede communicatieve vaardigheden, inclusief uitstekende schriftelijke en mondelinge taal- en uitdrukkingsvaardigheden.

Salaris en dienstverband
Wij bieden u een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving. De aanstelling is voor de duur van de opleiding. GIOS functie is ingedeeld in FWG 65 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring. GIOS ontvangen 55% vergoeding van opleidingskosten en 100% vergoeding van de opleidingstijd. Daarnaast is er keuze uit een breed scala aan flexibele arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren en procedure
De werving- en selectieprocedure voor KP-opleidelingen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de P-opleider en wordt uitgevoerd onder supervisie van de praktijkopleider KP van Vincent van Gogh tezamen met de werkbegeleiders bij de consortiumpartners.

De vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten. Belangstelling voor één van de opleidingsplaatsen kunt u tot uiterlijk dinsdag 01 oktober 2019 kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae (voorzien van een recente foto) aan: Vincent van Gogh Opleidingssecretariaat, t.a.v. mevrouw Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: hreijnen@vvgi.nl; telefoon: 0478-527339).

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 08 oktober 2019 door een selectiecommissie bestaande uit o.m. opleiders, consortiumpartner en een ouderejaars GIOS. De procedure wordt besloten door een gesprek met de P-opleider en – afhankelijk daarvan – voordracht aan de opleidingsinstelling.

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de P-opleider, prof. dr. Jos Egger, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog (E-mail: jegger@vvgi.nl; graag ook in kopie aan de opleidingssecretaresse, mevr. H. Reijnen, E-mail: hreijnen@vvgi.nl) en/of de praktijkopleider KP, drs. Maarten Kaarsemaker, klinisch psycholoog (E-mail: mkaarsemaker@vvgi.nl).