Mondriaan zoekt een

OPLEIDINGSPLEKKEN Universitaire opleiding Psychiatrie

Dienstverband

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Heerlen Maastricht

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg
Voor de opleiding PSYCHIATRIE zijn we op zoek naar enthousiaste aios die per 1-10-2022 zouden willen instromen bij de Universitaire opleiding Psychiatrie Zuid (UOPZ).

De Universitaire opleiding Psychiatrie Zuid (UOPZ) is een samenwerkingsverband tussen Mondriaan GGZ, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+), Zuyderland MC en Metggz. Zij hebben een groot en divers behandelaanbod ontwikkeld binnen een netwerk van actieve multidisciplinaire behandelprogramma's in de regionale GGZ, met veel aandacht voor specialistische, evidence-based behandelingen, wijkgerichte zorg en een juiste balans tussen wetenschappelijke evidentie en de unieke ervaringen van individuele patiënten. De focus ligt op de 'complexe psychiatrische stoornissen' gekenmerkt door vele vormen van co morbiditeit.

De regio heeft een landelijke voorbeeldfunctie op het gebied van de psychosezorg, de neuropsychiatrie (ook in het kader van de geronto-psychiatrie), de transitiepsychiatrie en de ziekenhuispsychiatrie (topreferente MedPsych units voor volwassenen en kinderen). Daarnaast worden gezamenlijk voortdurend innovatieve nieuwe zorgonderdelen opgezet, zoals de Transforensische zorg, De Nieuwe GGZ (DNG), Topklinisch centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en @Ease voor jongeren. De psychiaters hechten aan het kweken en behouden van een collegiale, informele atmosfeer, een veilig opleidingsklimaat en de sinds jaren bestaande uitstekende reputatie als opleidingsinstituut.

Over de opleidingsplek:
Jaarlijks zijn er 5 nieuwe opleidingsplekken te verdelen bij Mondriaan. Bij een voltijdsaanstelling duurt de opleiding tot psychiater 4½ jaar en is ingericht volgens het nieuwe (juli 2020) landelijke opleidingsplan "De Psychiater" met evenwichtige aandacht voor de 3 leerlijnen. Het algemeen deel van de opleiding duurt 3 jaar en mag je grotendeels zelf inkleden met een aantal verplichte onderdelen, waaronder een stage bij de kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie en de spoedeisende psychiatrie. Daarna heb je nog de mogelijkheid om je 18 maanden te profileren in een levensfase gebonden (volwassenen, ouderen of kinder- en jeugd), vakinhoudelijke (forensisch, psychotherapeutisch) of vakoverstijgende (wetenschap, beleid) profilering. Iedere AIOS krijgt de mogelijkheid om zoveel mogelijk zelf de opleiding op maat vorm te geven: samen met de opleider stel je een opleidingsschema vast voor je start. Gedurende de opleiding stemmen we af of dit schema nog steeds met jouw opleidingswensen overeenkomt. Het streven is dat je als AIOS inzicht krijgt in je drijfveren en kwaliteiten met als doel een duurzame inzetbaarheid en werkplezier voor de toekomst.

De opleidingsactiviteiten zijn georganiseerd door het Expertise Centrum, onder leiding van prof. K. Schruers. Er zijn een 4-tal opleiders die het dagelijks bestuur van de opleiding vormen. De opleiding voorziet in een met eigen docenten opgebouwd cursorisch curriculum, met veel aandacht voor transdiagnostisch denken en de contextuele invloed op de manifestatie van psychopathologie, onderliggende biologische mechanismen (neuroscience) en diverse psychotherapeutische stromingen. Dit onderwijs wordt gezamenlijk georganiseerd met GGzE te Eindhoven, in een frequentie van 1 keer per 2 weken gedurende een complete dag. Daarnaast is er een programma van somatiekonderwijs, casuïstiekbesprekingen, complicatiebesprekingen en het presenteren van CAT's. De UOPZ maakt tevens deel uit van de Opleidings en Onderwijs Regio ZuidOost Nederland (OOR ZON).

In het kader van je opleiding word je tevens in de gelegenheid gesteld de verplichte, persoonlijke leertherapie te volgen. Deze wordt volledig vergoed. Daarnaast mag je vijf dagen per jaar deelnemen aan congressen buiten je (verplichte) opleidingsbijeenkomsten om en is het de bedoeling dat je minstens één keer tijdens je opleiding een congres in het buitenland bezoekt.

Na afronding van de opleiding ben je als betrokken, veerkrachtige en bekwame psychiater in staat gedifferentieerd en cultuur sensitief behandelcontacten aan te gaan met patiënten met complexe psychiatrische problematiek en kun je goed opereren in verschillende vormen van multidisciplinaire dynamische netwerksamenwerkingsverbanden, inclusief de beleidsmatige aspecten daarvan.

Wat bieden we je:
De aanstelling is via een Arbeid-leerovereenkomst van 38-48 uur per week met een inschaling volgens basisarts (cao GGZ). Parttime werken behoort tot de mogelijkheden. Bij aios die voor een parttime opleiding kiezen wordt de opleiding naar rato verlengd, conform de eisen van de MSRC.

Bezoek ook de website van de http://www.uopz.nl/ - Universitaire opleiding Psychiatrie Zuid

Het opleidingsteam
Het opleidingsteam bestaat uit:
  • Patrick Domen - Hoofdopleider
  • Sjacko Sobczak - plaatsvervangend opleider en opleider aandachtsgebied ouderen
  • Chloë Bollen - opleider aandachtsgebied volwassenen
  • Ivo Aben - opleider aandachtsgebied Kinderen en Jeugdigen
Mondriaan
De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Lees hier ons verhaal. Meer informatie over Mondriaan vind je op onze website.

Is je interesse gewekt?
Voor informatie betreffende de opleiding kun je contact opnemen met: Patrick Domen (06-13809235) - hoofdopleider of Anne Muermans (06-55206066) - opleidingsondersteuner